I Konferencja ACT i DBT Online

Zapraszamy serdecznie do udziału w I Konferencji ACT i DBT Online. Odbędzie się 7 i 8 grudnia 2019 . Udział w konferencji jest darmowy, a wszystkie wykłady będą nagrane i udostępnione na YouTube.

Organizowana jest zgodnie z wartościami dzielenia się wiedzą i popularyzacji behawioralnego, naukowego podejścia do zdrowia psychicznego. Kierowana jest do specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym na co dzień – psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, coachów – oraz studentów tych dziedzin.

Struktura konferencji

I Konferencja ACT i DBT będzie dzielić się na 4 główne elementy:

 

 • Wprowadzająca do ACT część studencka. Studenci pod okiem specjalistów przygotują piętnastominutowe wykłady na temat sześciu procesów ACT: akceptacji, defuzji, kontaktu z tu i teraz, ja jako kontekstu, wartości oraz zaangażowanego działania.
 • Wykład zagranicznego gościa. Wykładowca zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach. Wykład będzie tłumaczony na język polski.
 • Wykłady specjalistów ACT i DBT. Polscy eksperci zagłębiający się w różnorodne tematy teoretyczne i praktyczne.
 • Warsztaty ACT i DBT dla specjalistów i studentów. Okazja do doświadczenia na własnej skórze zasad tych dwóch terapii behawioralnych.

Komitet naukowy

 • prof. Paweł Ostaszewski
 • dr Joanna Dudek
 • dr Lidia Baran
 • mgr2 Magdalena Muracka-Tylko

Komitet organizacyjny

 • Agnieszka Wroczyńska
 • Alicja Baranek
 • Aneta Smolińska
 • Bartosz Kleszcz
 • Joanna Gawrońska
 • Paweł Dyberny

Zapraszamy do aktywnego udziału

Na konferencję będzie prowadzony otwarty nabór. Proponowany zakres tematyczny zgłoszeń:

 • Podstawy teoretyczne i naukowe ACT i DBT (funkcjonalny kontekstualizm, filozofia dialektyczna, teoria ram relacyjnych, ewolucjonizm)
 • Aplikacja ACT i DBT w określonych obszarach zdrowia psychicznego
 • ACT i DBT poza kontekstem klinicznym
 • Badania związane z ACT i DBT w Polsce
 • Podobieństwa i różnice między ACT a DBT
 • ACT i DBT w psychiatrii

Jesteśmy także otwarci na postery. Prosimy o wysyłkę ich w pdf w dowolnym terminie, a my roześlemy je wszystkim uczestnikom.

Zasady aktywnego udziału

Zapraszamy serdecznie do współtworzenia treści konferencji w ramach trzech możliwych opcji. Nabór trwa do 1 października, a informacje o przyjęciu będą podane w ciągu 14 dni.

Do zgłoszenia należy wykorzystać podaną formatkę + biogram w formacie pdf.

 • Pobierz formatkę zgłoszeniową. Abstrakt powinien zawierać do 300 słów. Zgłoszenie wykładowe powinno zawierać informację o czasie trwania (15 lub 30 minut).
 • Zgłoszenia prosimy kierować na konferencja.act.dbt@gmail.com

Wykład studencki. Część studencka odbywać się będzie pod superwizją dr Lidii Baran oraz Bartosza Kleszcza. Zapraszamy studentów kierunków psychologicznych, coachingowych i medycznych do wysłania swojego biogramu z zaznaczeniem dotychczasowej działalności w ramach kół naukowych, pracy naukowej, udziału w konferencjach, dotychczasowych odbytych szkoleń ACT/DBT i/lub praktycznych doświadczeń z ACT/DBT.

Wykład. Wykład porusza tematy wypisane powyżej w zaproszeniu. Zapraszamy do udziału praktyków oraz naukowców związanych z ACT i DBT.

Warsztat. Warsztat trwa godzinę i wiąże się z nabyciem praktycznych umiejętności ACT i DBT w ramach interwencji terapetycznych lub w ramach prowadzenia badań. Zoom umożliwia podzielenie uczestników na osobne pokoje, zatem będzie możliwość ćwiczyć w małych grupach. Tak jak przy wykładzie, prosimy wysłać abstrakt (do 300 słów) oraz biogram na email.

W razie pytań proszę pisać na konferencja.act.dbt@gmail.com lub dzwonić do Bartosza Kleszcza (0048 570 295 870). Proszę wziąć pod uwagę, że aby prezentować należy posiadać dobrej jakości stałe łącze, kamerę i mikrofon.

 

Zasady biernego udziału

Zgłoszenia będą otwarte od 7 listopada 2019. Limit miejsc w jednym momencie: 100. Osoby niezakwalifikowane na udział będą wpisane na listę rezerwową i poinformowane o ewentualnej możliwości udziału.

UWAGA. Z doświadczenia wiemy, że darmowe wydarzenia nie cieszą szacunkiem niektórych ludzi, którzy zgłaszają się, a następnie się nie pojawiają. Stąd

 • W razie zakwalifikowania się, prosimy właśnie o Twoją obecność! Robimy to wydarzenie dla Was, aby szerzyć wiedzę o współczesnych behawioralnych podejściach do zdrowia psychicznego.
 • W razie rezygnacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie, aby mogła skorzystać z tego osoba na liście rezerwowej.
 • Osoby, które się zgłoszą i nie pojawią się będą wpisane do Wielkiej Księgi Uraz. Osoby w tej księdze nie będą mieć wstępu na przyszłe darmowe wydarzenia na Uczę się ACT – następne edycje konferencji oraz okazjonalne darmowe webinary.

Prosimy zatem o szacunek dla nas i dla innych gości oraz o sprawną komunikację. Wszystkie nagrania będą udostępnione później na YT, zatem na pewno nic nie stracisz.

Patronat nad I Konferencją ACT i DBT Online