I Konferencja ACT i DBT Online

Zapraszamy serdecznie do udziału w I Konferencji ACT i DBT Online. Odbędzie się 7 i 8 grudnia 2019 . Udział w konferencji jest darmowy, a wszystkie wykłady będą nagrane i udostępnione na YouTube.

Organizowana jest zgodnie z wartościami dzielenia się wiedzą i popularyzacji behawioralnego, naukowego podejścia do zdrowia psychicznego. Kierowana jest do specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym na co dzień – psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, coachów – oraz studentów tych dziedzin.

Struktura konferencji

I Konferencja ACT i DBT będzie dzielić się na 4 główne elementy:

 

 • Wprowadzająca do ACT część studencka. Studenci pod okiem specjalistów przygotują piętnastominutowe wykłady na temat sześciu procesów ACT: akceptacji, defuzji, kontaktu z tu i teraz, ja jako kontekstu, wartości oraz zaangażowanego działania.
 • Wykład zagranicznego gościa. Wykładowca zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach. Wykład będzie tłumaczony na język polski.
 • Wykłady specjalistów ACT i DBT. Polscy eksperci zagłębiający się w różnorodne tematy teoretyczne i praktyczne.
 • Warsztaty ACT i DBT dla specjalistów i studentów. Okazja do doświadczenia na własnej skórze zasad tych dwóch terapii behawioralnych.

Komitet naukowy

 • prof. Paweł Ostaszewski
 • dr Joanna Dudek
 • dr Lidia Baran
 • mgr Magdalena Muracka-Tylko

Komitet organizacyjny

 • Agnieszka Wroczyńska
 • Alicja Baranek
 • Aneta Smolińska
 • Bartosz Kleszcz
 • Joanna Gawrońska
 • Paweł Dyberny

Zapraszamy do aktywnego udziału

Na konferencję będzie prowadzony otwarty nabór. Proponowany zakres tematyczny zgłoszeń:

 • Podstawy teoretyczne i naukowe ACT i DBT (funkcjonalny kontekstualizm, filozofia dialektyczna, teoria ram relacyjnych, ewolucjonizm)
 • Aplikacja ACT i DBT w określonych obszarach zdrowia psychicznego
 • ACT i DBT poza kontekstem klinicznym
 • Badania związane z ACT i DBT w Polsce
 • Podobieństwa i różnice między ACT a DBT
 • ACT i DBT w psychiatrii

Jesteśmy także otwarci na postery. Prosimy o wysyłkę ich w pdf w dowolnym terminie, a my roześlemy je wszystkim uczestnikom.

Zasady aktywnego udziału

Zapraszamy serdecznie do współtworzenia treści konferencji w ramach trzech możliwych opcji. Nabór trwa do 1 października, a informacje o przyjęciu będą podane w ciągu 14 dni.

Do zgłoszenia należy wykorzystać podaną formatkę + biogram w formacie pdf.

Wykład studencki. Część studencka odbywać się będzie pod superwizją dr Lidii Baran oraz Bartosza Kleszcza. Zapraszamy studentów kierunków psychologicznych, coachingowych i medycznych albo tegorocznych magistrów do wysłania swojego biogramu z zaznaczeniem dotychczasowej działalności w ramach kół naukowych, pracy naukowej, udziału w konferencjach, dotychczasowych odbytych szkoleń ACT/DBT i/lub praktycznych doświadczeń z ACT/DBT.

Wykład. Wykład porusza tematy wypisane powyżej w zaproszeniu. Zapraszamy do udziału praktyków oraz naukowców związanych z ACT i DBT.

Warsztat. Warsztat trwa godzinę i wiąże się z nabyciem praktycznych umiejętności ACT i DBT w ramach interwencji terapetycznych lub w ramach prowadzenia badań. Zoom umożliwia podzielenie uczestników na osobne pokoje, zatem będzie możliwość ćwiczyć w małych grupach. Tak jak przy wykładzie, prosimy formatkę oraz biogram na email.

W razie pytań proszę pisać na konferencja.act.dbt@gmail.com lub dzwonić do Bartosza Kleszcza (0048 570 295 870). Proszę wziąć pod uwagę, że aby prezentować należy posiadać dobrej jakości stałe łącze, kamerę i mikrofon.

 

Zasady biernego udziału

W imię prostoty oraz z powodu braku szacunku dla biurokracji nie prowadzimy wcześniejszego rejestrowania się na bierny udział. Kilka dni przed konferencją udostępniony na stronie będzie link do aplikacji Zoom (działa na wielu popularnych platformach), przez który w dniu konferencji będzie można się zalogować bezpośrednio na wykłady. Warto kliknąć go wcześniej, aby sprawdzić, czy sprzęt jest prawidłowo skonfirgurowany do odbioru sygnału. W dniu konferencji administrator będzie wpuszczał osoby ok. 15-20 minut przed rozpoczęciem. Limit połączeń w jednym momencie to 100. Aktualnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakim zainteresowaniem będzie się cieszyć nasze wydarzenie, ale w przypadku niedostania się wszystkie wykłady będą nagrywane i udostępnione w najbliższym czasie na YT.

Grupy. Jeśli planujesz obejrzeć nasze wykłady w gronie znajomych (czyli 2+ osób korzystających z jednego odbiornika) – do czego bardzo zachęcamy – prosimy o indywidualny kontakt z bkleszcz@gmail.com ok. 2 tygodnie przed konferencją, aby ułatwić wasz udział.

 

Patronat nad I Konferencją ACT i DBT Online

Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie I Konferencja ACT/DBT Online, zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się 7-8.12.2019 online za pośrednictwem programu Zoom.
 2. Bezpośrednim organizatorem Konferencji jest Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 31/8 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-330-11-52, REGON: 243680216 zwany dalej Organizatorem. Konferencja odbywa się przy udziale wolontraiuszy tworzących komitet organizacyjny i naukowy oraz patronów.

Inne Kwestie

 1. Konferencja będzie nagrywana i fotografowana przez Organizatora, a następnie zamieszczona na kanale YouTube oraz na Facebooku.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa (bierne i czynne) jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.
 3. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz.Urz. UE L z 4.5.2016 r. Nr 119, s. 1),
 2. Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o wykształceniu, afiliacja.
 3. Cel przetwarzania danych:  zorganizowanie Konferencji przez Organizatora, udostępnienie nagrań z wykładów.
 4. Rejestrując się jako aktywny członek konferencji uczestnik upoważnia Organizatora do przekazania jego danych osobowych komisji naukowej celem weryfikacji merytorycznej podania.
 5. Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane w celach organizacyjnych Konferencji do miesiąca po odbyciu się Konferencji.
 6. Prawo zmiany danych: Uczestnik szkolenia ma prawo do wglądu do danych oraz do zmiany i aktualizacji tych danych.
 7. Prawo do skargi: Uczestnik szkolenia ma prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.