Zaznacz stronę

Od połączenia i odłączenia do autonomii i przywiązania: Zrozumienie i uzdrawianie schematu Uwikłania/Nierozwiniętego Ja

Szkolenie Jeffa Conwaya, członka założyciela i obecnego przewodniczącego ISST, uczące pracować w ramach terapii schematów nad schematem uwikłania / nierozwiniętego Ja.

Odbędzie się 14-15 października 2023 (łącznie 10 godzin zegarowych). Szkolenie jest nagrywane. Udział gwarantuje dwumiesięczny dostęp do nagrania szkolenia.

Organizacja. Szkolenie trwa łącznie 10 godzin. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Dla kogo

Warsztat powinien zainteresować osoby, które czują się zablokowane lub zdezorientowane w pracy z jednym lub kilkoma klientami, ponieważ zapewni alternatywny sposób myślenia o tych klientach i interakcji z nimi. Warsztat może być również pomocny dla każdego, kto pracuje z klientami, którzy mają problemy ze zrozumieniem granic interpersonalnych i utrzymaniem zdrowych granic w swoich związkach, a także mogą stanowić wyzwanie dla swoich terapeutów, aby ustanowić odpowiednie granice w relacji terapeutycznej.

Jeff Conway

Opis warsztatu

Celem tego warsztatu jest zaangażowanie się w głębszą i bardziej złożoną analizę schematu Uwikłania i Nierozwiniętego Ja oraz rozważenie realnych strategii i interakcji w celu uzdrowienia tego schematu. Jest to niezwykle silny schemat, którego doświadcza wielu pacjentów i być może także wielu terapeutów, którzy z nimi pracują. Nieuzdrowiony schemat może być głębokim wzorcem, który podważa zrozumienie siebie, powoduje zamieszanie, wywołuje niepokój związany z tworzeniem bliskich związków i ogranicza zdolność do funkcjonowania w świecie w pełnym potencjale.

Przedmiotem szkolenia będą sposoby, w jakie schemat ten jest kształtowany w systemie rodzinnym, a także wpływ zmiennych kulturowych, które pomagają go wykształcić.

Szczególny nacisk zostanie położony na 2 główne niezaspokojone potrzeby, które sprzyjają rozwojowi uwikłania i nierozwiniętego „ja”: Dostrojenie i Autonomia. Te dwie potrzeby zostaną dokładnie przeanalizowane i omówione pod kątem tego, w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju silnego poczucia własnego ja oraz tego, że kiedy nie są odpowiednio zaspokojone, dana osoba prawdopodobnie będzie zmagać się z „Nierozwiniętym Ja”.

Zastanowimy się, co oznacza posiadanie „Rozwiniętego Ja w porównaniu z Nierozwiniętym Ja”. Trzy główne style przywiązania zostaną omówione w kontekście uwikłania i nierozwiniętego ja. Z tym poszerzonym zrozumieniem schematu uwikłania i nierozwiniętego ja, przećwiczymy interwencje i strategie służące uzdrawianiu tegoż schematu.

Omówione zostaną czynniki zmiany w postaci pracy skoncentrowanej na emocjach, pracy poznawczej i behawioralnej, pracy w ramach relacji terapeutycznej oraz ograniczonego powtórnego rodzicielstwa koncentrującego się na zapewnieniu możliwości autonomii i otrzymania uważnej opieki.

Cele dydaktyczne

Warsztat ten dostarczy ciekawą, inną perspektywę związanej z pracą z klientami, którzy zmagają się z unikającym lub lękowym stylem przywiązania. Rozważymy również strategie uzdrawiania tego schematu i osłabiania sposobów, które utrwalają schemat, przy jednoczesnym wzmacnianiu sposobów, które pomagają go rozproszyć, przy jednoczesnym wspieraniu autonomii i dostrojenia.

Skupimy się szczególnie na wykorzystaniu relacji terapeutycznej w służbie uzdrawiania schematu i zmiany trybu.

Wreszcie, może to być również okazja dla terapeutów do osobistej refleksji nad tym, w jaki sposób schemat uwikłania i nierozwiniętego Ja może wpływać na ich osobiste relacje i profesjonalną pracę kliniczną oraz do rozważenia osobistych zastosowań w uzdrawianiu tego bardzo silnego schematu.

O prowadzącym

JEFF CONWAY prowadzi praktykę terapii schematów od ponad 20 lat i jest trenerem oraz superwizorem terapii schematów od początku istnienia ISST (międzynarodowego stowarzyszenia terapii schematów). Jest członkiem założycielem ISST i podejmował się wielu ról pełnionych dla ISST, zainspirowany zaangażowaniem w pogłębianie zrozumienia modelu terapii schematów i zapewnianiem wysokiej jakości leczenia. Jeff prowadzi także warsztaty superwizji dla komisji rozwoju umiejętności superwizorów ISST.

 Obecnie Jeff Conway jest przewodniczącym ISST. Wcześniej pełnił funkcje koordynatora ds. szkoleń i wiceprzewodniczącego. Jeff przez wiele lat prezentował schemat Uwikłania i Nierozwiniętego Ja na warsztatach i webinariach na całym świecie, a także dwa razy do roku prowadzi międzynarodową grupę superwizji online na temat tegoż schematu. Jest również autorem tekstów na ten temat. Najnowszy artykuł opublikowany w tym roku w The Journal of Mental Health and Addiction to „Co-Dependency and Enmeshment – A Fusion of Concepts”.

Odbył również liczne szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i jest członkiem założycielem Nowojorskiego Centrum Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Inne obszary szkolenia obejmują EMDR, Somatic Experiencing, terapię grupową i terapię opartą na teorii relacji z obiektem.

Mieszka w dzielnicy „Hell’s Kitchen” w Nowym Jorku. Jego zainteresowania to czytanie, triathlon i teatr.

Udział

Data. Szkolenie odbędzie się w sobotę 14 października i niedzielę 15 października 2023. (10 godzin zegarowych)

Czas. Szkolenie trwa 10 godzin zegarowych. Nagranie będzie zawierać wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące

Koszt udziału. Koszt szkolenia zależy od kolejności zapisu:

  • Pierwsze 20 osób płaci 850 zł.
  • Drugie 20 osób płaci 900 zł.
  • Pozostałe osoby płacą 950 zł.
Aby dowiedzieć się, w której puli cenowej się jest, należy wysłać zapytanie na maila. Zwłaszcza po otwarciu się zapisów pule na dany próg cenowy mogą się szybko zapełnić i informacja na stronie może nie odzwierciedlać stanu faktycznego.

Możliwość wpłaty 500 zł bezzwrotnej pierwszej raty i resztę do 15 grudnia 2022. Po tym terminie obowiązują pełne wpłaty.

Zniżki. (max. 150 zł zniżki)

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule JEFF i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.