Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Terapia akceptacji i zaangażowania” (ACT) jest przekazanie uczestnikom wiedzy, a przede wszystkim kształtowanie umiejętności i kompetencji kompleksowej pracy nad rozwojem klienta. Studia prowadzone są w paradygmacie behawioralnym, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy naukowej na temat zasadności i skuteczności prezentowanych procedur i technik.

ACT może być stosowany albo jako samodzielna terapia, albo jako metoda łączona z innymi nurtami terapeutycznymi i rozwojowymi. Transdiagnostyczny charakter ACT oznacza, że można podobnymi metodami pracować z szerokim spektrum problemów, w tym problemów psychicznych, w wielu różnych kontekstach m.in. w ramach:

 • prywatnej praktyki terapeutycznej indywidualnej oraz terapii par,
 • ośrodków zdrowia psychicznego,
 • przychodni,
 • szpitali,
 • szkoleń w firmach,
 • pracy ze sportowcami,
 • pracy z osobami pracującymi nad  rozwojem osobisty
 • profilaktyki problemów psychicznych.

ACT może być wykorzystywany do pracy z osobami w każdym wieku oraz osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Istotą ACT jest rozwój elastyczności psychologicznej. To podejście do własnego wnętrza, które umożliwia przyjęcie siebie z wysoką otwartością i świadomością, bez niepotrzebnego bronienia się i przewidywalnej acz martwej schematyczności, aby na bieżąco decydować o własnym kierunku i sensie życia.

ACT odznacza się przebogatą bazą empiryczną – wyniki badań wskazują na skuteczność w pracy m.in. z zaburzeniami nastroju, lękiem, zaburzeniami osobowości, odżywiania, przewlekłymi problemami somatycznymi, traumą, uzależnieniami, problemami ze snem, psychozami, perfekcjonizmem, złością, otyłością, (auto)stygmatyzacją, problemami w związkach, wydajnością i stresem w pracy oraz w innych sferach funkcjonowania psychicznego.

Celem studiów jest ukształtowanie, u uczestników, zarówno myślenia jak i działania behawiorystycznego. Osoba dysponującawiedzą i umiejętnościami z zakresu ACT, jest w stanie prowadzić sesję w taki sposób, aby klient był w stanie doświadczyć osobistego procesu zmiany „skrojonego na siebie” dokładnie w tym miejscu, w którym doświadcza psychicznego cierpienia i blokad.

Uczestnicy nabędą praktycznych, kompleksowych, umiejętności, począwszy od otwarcia procesu terapeutycznego i diagnozy funkcjonalnej, przez stymulowanie sześciu transdiagnostycznych procesów ACT powiązanych ze zdrowiem psychicznym oraz wysoką jakością życia, aż po zakończenie terapii.

ACT nie istnieje bez uosobienia go we własnej postawie. Uczestnicy będą mieć w związku z tym okazję doświadczać procesów ACT w pierwszej kolejności na sobie, dzięki czemu zakończą szkolenie nie tylko z wiedzą, jak pracować z drugim człowiekiem, ale także będą mieć okazję stosować tę wiedzę w ramach pracy z własnym stresem i trudnościami życiowymi.

Adresaci

Studia polecane są dla:

 • psychologów,
 • lekarzy,
 • psychoterapeutów,
 • pedagogów,
 • pracowników socjalnych,
 • coachów,
 • dietetyków
 • innych specjalistów pracujących z drugim człowiekiem nad radzeniem sobie z własnymi blokadami oraz budowaniem życia zgodnego z własnym sensem.

Atuty

 • Kadra dydaktyczna składająca się z pionierów ACT w Polsce,
 • Możliwość nauki praktycznej wiedzy od zera, jak i integrowania jej z dotychczasowymi umiejętnościami w ramach spójnego podejścia do cierpienia psychicznego.
 • Możliwość przeżycia procesów ACT i wykorzystania ich celem rozwoju osobistego.
 • Nacisk na praktyczne budowanie umiejętności.
 • Nauka kompleksowej i jednocześnie uniwersalnej metody pracy z problemami psychicznymi i blokadami w rozwoju psychicznym.
 • Możliwość dostosowania treści szkolenia na bieżąco do aktualnych potrzeb uczestników
 • Szeroki wachlarz poruszanych zagadnień.
 • Liczne pomoce dydaktyczne strukturyzujące pracę z klientem.
 • Metodyka pracy indywidualnej oraz parami.
 • Metodyka pracy z dorosłymi, nastolatkami oraz dziećmi.

Absolwent studiów

 • Będzie potrafił myśleć w sposób funkcjonalny, skupiając się na sensie i roli problemów klienta, a nie na samym objawie.
 • Będzie posiadał wiedzę na temat procesów ACT składających się na elastyczność psychologiczną.
 • Będzie przygotowany do kreatywnego stosowania wiedzę z kursu w szerokim zakresie kontekstów pracy.
 • Będzie wiedział w jaki sposób prowadzić ACT w odniesieniu do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Będzie potrafił stosować ACT tak wobec klienta indywidualnego, jak i w pracy z parami.

Metody pracy

 • Wykład, prezentacja.
 • Testy, kwestionariusze, materiały pisemne.
 • Dyskusja.
 • Ćwiczenia szkoleniowe.
 • Ćwiczenia oparte na bezpośrednim doświadczaniu.
 • Ćwiczenia w parach (odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów).
 • Analiza i odgrywanie przypadku.
 • Nauka i praktyka pomiędzy szkoleniami.

Program studiów

1. Rozpoczynanie i kończenie procesu terapeutycznego.

2. Konceptualizacja przypadku oraz diagnoza funkcjonalna.

3. Rozumienie częstych problemów klinicznych okiem behawiorysty ACT.

4. Sześć procesów elastyczności psychologicznej:

 • Akceptacja a unikanie doświadczania.
 • Defuzja a fuzja.
 • Kontakt z tu i teraz a brak kontaktu z tu i teraz.
 • Obserwujące Ja a skonceptualizowane Ja.
 • Wartości a brak świadomości sensu życia.
 • Zaangażowane działanie a impulsywność lub bierność.

5. Praca z metaforami.

6. Praca z przeszłością.

7. Relacja terapeutyczna.

8. Specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą.

9. Terapia par.

10. Terapia ekspozycyjna.

11. ACT w organizacjach.

12. Teoria ram relacyjnych.

Terminarz i format spotkań

Czas trwania studiów. 2 semestry, 160 godzin dydaktycznych.

Rozkład godzinowy. Wszystkie zajęcia trwają w sobotę od 10 do 17 i w niedzielę od 9 do 16.

Terminy zjazdów.

 • 16-17 października 2021
 • 20-21 listopada 2021
 • 11-12 grudnia 2021
 • 22-23 stycznia 2022
 • 19-20 lutego 2022
 • 19-20 marca 2022
 • 9-10 kwietnia 2022
 • 7-8 maja 2022
 • 11-12 czerwca 2022
 • 2-3 lipca 2022

Format spotkań. Zajęcia odbywają się w Sosnowcu na terenie uczelni Humanitas. W razie wprowadzenia obostrzeń, zjazdy nim objęte zostaną zrealizowane online przez Zoom.

Zaliczenie i rejestracja

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  ​

CENNIK ORAZ INFORMACJE REJESTRACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE UCZELNI

Kadra dydaktyczna

Bartosz Kleszcz

Koordynuję studia podyplomowe Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Miałem szczęście należeć do grupy osób wprowadzających ACT do Polski ok. 10 lat temu. Pracuję jako psychoterapeuta online, prowadzę badania naukowe związane głównie z pomiarem zmiennych elastyczności psychologicznej, superwizuję w paradygmacie trzeciej fali behawioryzmu. Uczyłem się ACT w ramach licznych szkoleń w całej Europie oraz na retreatach łączących terapią akceptacji i zaangażowania z doświadczeniami psychodelicznymi. Prowadziłem dotąd szkolenia ACT w Europie i Azji (Ukraina, Irlandia, Bośnia i Hercegowina, Hiszpania, Chiny), a także sympozja i warsztaty na kilku światowych konferencjach ACBS. Współorganizowałem konferencje ACT w Poznaniu, organizuję darmowe konferencje online poświęcone terapiom z tego nurtu oraz wydarzenia na uniwersytetach związane z terapią akceptacji i zaangażowania. Współprowadzę serwis Uczę się ACT, który zawiera liczne materiały pomocne specjalistom zdrowia psychicznego stawiać pewne kroki w pracy z cierpieniem psychicznym i gdzie organizuję szkolenia z trzeciej fali z zagranicznymi specjalistami. Moim osobistym konikiem w dziedzinie ACT jest temat sztywnego tworzenia struktury myślenia zwanej skonceptualizowanym Ja, która transformuje kontakt z samym sobą w stronę dehumanizacji i traktowania się jak przedmiot zamiast podmiot swojego życia.

dr Lidia Baran

Pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie w dyscyplinie psychologia. Wiedzę i umiejętności w obszarze terapii akceptacji i zaangażowania zdobywam od 8 lat w trakcie warsztatów, szkoleń i seminariów prowadzonych przez czołowych praktyków i badaczy ACT (m.in. Stevena Hayesa, Russa Harrisa, Robyn Walser, Louise McHugh). Jestem współautorką programu zajęć z ACT prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim oraz współautorką pierwszej polskiej książki poświęconej modelowi elastyczności psychologicznej. Od 2017 roku pracuję nad popularyzowaniem i rozwijaniem wiedzy o naukach kontekstualnych, w tym terapii ACT, pełniąc funkcję członka zarządu ACBS Polska.

mgr Sebastian Korfel

Psycholog, psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej, gdzie wspólnie z klientami poszukujemy równowagi, pomiędzy zaangażowanym działaniem, współczuciem wobec ludzkiego cierpienia i akceptacją prowadzącą ku witalnemu, satysfakcjonującemu życiu w oparciu o wartości. Na co dzień pracuję, także jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w obszarze terapii środowiskowej, gdzie współpracuję z rewelacyjnymi ośrodkami opieki, wspomagając funkcjonowanie młodych ludzi, a także ich opiekunów i rodzin. Współpracuję z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Humanitas Głównymi nurtami psychoterapeutycznymi z których dobrodziejstw czerpię są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w zakresie której odbyłem liczne szkolenia min. ACT w pracy z traumą. Praca z ciałem umysłem i emocjami prowadzoną przez Russa Harrisa, a także krótkoterminowa terapia ACT w depresji i zachowaniach samobójczych prowadzoną przez Kirka Strosahl’a i Patricia Robinson. W obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą ukończyłem szkolenie Modelu DNA-V autorstwa Louise Hayes i Josepha Ciarrochi, uczestniczyłem, także w szkoleniu prowadzonym przez Kelly’ego Wilsona (jednego z współtwórców terapii ACT) dedykowanym dla psychoterapeutów ACT, a dotyczącym korzystania z wartości i troski o siebie w pracy z klientem długoterminowy i wielu innych. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej (CBT), oraz Compassion Focused Therapy (CFT). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zapraszamy do udziału!