Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w zaburzeniach lękowych: Transformacja cierpienia w witalne życie

Szkolenie z aplikacji terapii akceptacji i zaangażowania (ACT; acceptance and commitment therapy) w zaburzeniach lękowych, prowadzone przez terapeutę i naukowca ACT prof. Johna Forsytha.

Organizacja. Szkolenie trwa 18 godzin. Dostęp do niego poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

Zobacz inne nagrania szkoleń na Uczę się ACT.

 

Dla kogo

Warsztat kierujemy do specjalstów zdrowia psychicznego oraz studentów tych kierunków. Znajomość ACT może być pomocna, ale nie jest wymagana.

Opis warsztatu

Lęk i strach to powszechne ludzkie emocje, jednak cierpienie w obliczu lęku i strachu jest czymś zgoła odmiennym, w większości niepotrzebnych i związanym z licznymi kosztami. W ramach tego szkolenia będziemy eksplorować, czemu tak jest i co można z tym zrobić. Inspirować nas będzie bazujące na dowodach podejście do zdrowia psychicznego i jakości życia – terapia akceptacji i zaangażowania.

ACT jest bazującym na dowodach, transdiagnostycznym, opartym na procesach terapeutycznym podejściem, które odnosi się podobnych korzeni różnych form cierpienia ludzkiego (w tym lęku) i transformuje sposób przeżywania go dzięki różnorodnym strategiom interwencji. W ramach pracy ACT balansuje się między procesami uważności i akceptacji a zaangażowania i zmiany zachowania, aby w efekcie uzyskać więcej witalności w życiu. Wiedza zebrana pod parasolem ACT oferuje świeżą perspektywę na pełne lęku cierpienie oraz spory zakres strategii pomagających kultywować te życiowe zmiany.

Tego rodzaju praca może stanowić wyzwanie tak dla terapeutów, jak i klientów, jako że sporo ACTowej pracy wiąże się z nawiązaniem kontaktu z trudnymi i bolesnymi treściami psychicznymi bez obron i w innym celu niż ulga. Bez solidnego ugruntowania w troskliwym korzystaniu z ekspozycji, starania te mogą nie przynieść rezultatów lub pogorszyć sytuację. W związku z tym rozumienie, jak aplikować i integrować korzystanie z modelu zdrowia psychicznego i cierpienia według ACT jest konieczne, aby pracować w efektywny sposób.

Ten czteroczęściowy warsztat zapozna z modelem ACT i sposobem pracy w zastosowaniu wobec całego spektrum problemów związanych z lękiem. Szkolenie jest kierowane do specjalistów zdrowia psychicznego, którzy będą chcieli pogłębić i rozwinąć swą wiedzę, umiejętności oraz zmysł kliniczny w dziedzinie terapii akceptacji i zaangażowania oraz strategii ekspozycji zgodnych z ACT.

Pierwsza połowa szkolenia odniesie model ACT w ramach rozumienia i prowadzenia interwencji do różnorodnych zaburzeń lękowych. Druga połowa szkolenia pozwoli nam się głębiej przenieść w niuanse stosowania strategii ekspozycyjnych zgodnych z ACT, a następnie przekształcić je metodę pomocy zmagającym się z trudnościami związanymi z lękiem i strachem.

Warsztat zapewni uczestnikom kombinację dydaktyki i doświadczania, z intensywnym naciskiem na praktyczność. Uczestnicy będą zachęcani (ale nigdy nie zmuszeni) do angażowania się w materiał na osobistym poziomie, jako aplikacja zasad ACT do własnego życia, a także w kontekście ich klinicznej pracy. Uczestnicy otrzymają także formularze i inne praktyczne narzędzia do pracy.

Zapoznaj się z Johnem

W sieci dostępny jest wykład TeDx Johna Forsytha, w którym prezentuje, dlaczego z perspektywy ACT trudno jest być człowiekiem.

Po warsztacie uczestnicy będą umieli

1. Określić sześć procesów ACT, które przyczyniają się do ludzkiego cierpienia i powiązać je z różnymi rodzajami interwencji.
2. Opisać model sphere-a-flex (Forsyth i Forsyth 2015) oraz to, jak może on być przy aplikacji ACT z klientem.
3. Skonceptualizować lęk i strach w ramach ACT.
4. Wykrywać przejawy nadmiernego zmagania i unikania oraz w ich obliczu wspierać działania oparte na uważności i współczuciu.
5. Określić swoją i swoich klientów zdolność do równoważenia akceptacji oraz zmiany przy podejmowaniu kroków zbliżających w kierunku wartości i celów.
6. Zdefiniować i zidentyfikować “fuzję” oraz “unikanie doświadczania” oraz role, jaką pełnią przy różnych formach cierpienia wywoływanego lękiem.
7. Wykorzystać ACT w pracy z klientami cierpiącymi na wszystkie zaburzenia lękowe.
8. Wykorzystać co najmniej dwie techniki mindfulness i defuzji w ACT oraz określić, jak mogą one być użyteczne dla nich i dla ich klientów.
9. Przeprowadzić klienta przez określanie wartości i przeszkód przed podejmowaniu działań opartych na wartościach oraz pomóc określić, jak mogą one być pomocne dla nich i ich klientów.
10. Skonceptualizować i stosować strategie oparte na ekspozycji w tradycyjny sposób (CBT), następnie w kontekście ACT.
11. Wykorzystywać ćwiczenia oparte na ekspozycji w ramach ACT.
12. Odnieść się do oporu klienta i pomóc mu go przezwyciężyć.
13. Przygotować klientów, by przejść z postawy braku gotowości do gotowości.
14. Nasycić strategie akceptacji, uważności i defuzji miłującą dobrocią (ang. loving-kindness) i współczuciem wobec siebie (ang. self-compassion).
15. Stworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy opartej na ekspozycji przy jednoczesnym poruszaniu się z klientami w kierunku ich wartości i życiowych celów.
16. Opisać i wykorzystać strategie ekspozycji ACT, pomagając klientom rozbroić ich lęk.
17. Korzystać z uważnej akceptacji i współczucia przy podejmowaniu działania na rzecz tego, co jest dla ich klientów ważne.

O prowadzącym

John P. Forsyth, PhD jest profesorem na University of Albany, SUNY a także w tym mieście pełni funkcję dyrektora ds. badań nad zaburzeniami lękowymi. Prowadzi także licencjonowaną praktykę kliniczną w Nowym Jorku, gdzie skupia się na aplikacji terapii akceptacji i zaangażowania przy zaburzeniach lękowych i wielu innych rodzajach cierpienia psychicznego.

John jest współautorem kilku popularnych książek, w tym:

Otrzymał stopień licencjata w dziedzinie psychologii na Providence College, a tytuł magistra oraz doktora w psychologii klinicznej na West Virginia University. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów, pięciu książek, kilku rozdziałów książek. Regularnie prowadzi szkolenia (solo oraz wspólnie z żoną) na temat terapii akceptacji i zaangażowania.

www.drjohnforsyth.com

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 18 godzin. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące.

Opłata. Koszt szkolenia to 1100 zł.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 1100zł o tytule JOHN i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna). Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.