Publikacje, artykuły w czasopismach, prace magisterskie i doktorskie Polaków związane z ACT, RFT i trzecią falą. Przy badaniach zawierających wielu naukowców osoba z Polski jest n-tym autorem i nie mieści się w cytowaniu.

Jeśli jesteś naukowcem publikującym na temat ACT i trzeciej fali, to wyślij proszę swoją bibliografię na bkleszcz.act@gmail.com, aby ułatwić innym zapoznanie się z twoją działalnością.

2023

Brągiel, A., & Gambin, M. (2023). Depressive symptoms and psychological pain experienced by Polish adults in the context of both the war in Ukraine and the COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders Reports, 12, 100487.

Chojak, A. (2023). Effectiveness of ACT-based intervention in compliance with the model for sustainable mental health: A cluster randomized control trial in a group of older adults. Journal of Contextual Behavioral Science, 28, 48-59.

Chong, Y. Y., Chien, W. T., Cheng, H. Y., Lamnisos, D., Ļubenko, J., Presti, G., … & Karekla, M. (2023). Predictors of changing patterns of adherence to containment measures during the early stage of COVID-19 pandemic: an international longitudinal study. Globalization and health, 19(1), 25.

Cyniak-Cieciura, M., Białaszek, W., Dudek, J., & Ostaszewski, P. (2023). Temperament, life satisfaction, and the role of psychological flexibility: Preliminary study applying the person-centered approach. Journal of Individual Differences.

Dudek, J., Cyniak-Cieciura, M., & Ostaszewski, P. (2023). The Polish adaptation of the measurements of rule-governed behaviors: Generalized Pliance Questionnaire, Generalized Tracking Questionnaire and Generalized Self-Pliance Questionnaire. Plos one, 18(4), e0283795.

2022

Haller, E., Lubenko, J., Presti, G., Squatrito, V., Constantinou, M., Nicolaou, C., … & Gloster, A. T. (2022). To help or not to help? Prosocial behavior, its association with well-being, and predictors of prosocial behavior during the coronavirus disease pandemic. Frontiers in Psychology, 12, 6518.

Pyszkowska, A., & Stojek, M. M. (2022). Early Maladaptive Schemas and Self-Stigma in People with Physical Disabilities: The Role of Self-Compassion and Psychological Flexibility. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(17), 10854.

2021

Chong, Y. Y., Chien, W. T., Cheng, H. Y., Lamnisos, D., Ļubenko, J., Presti, G., … & Kassianos, A. P. (2021). Patterns of psychological responses among the public during the early phase of COVID-19: A cross-regional analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4143.

Dias Neto, D., Nunes da Silva, A., Roberto, M. S., Lubenko, J., Constantinou, M., Nicolaou, C., … & Kassianos, A. P. (2021). Illness perceptions of COVID-19 in Europe: Predictors, impacts and temporal evolution. Frontiers in Psychology, 12, 640955.

Kassianos, A. P., Georgiou, A., Kyprianidou, M., Lamnisos, D., Ļubenko, J., Presti, G., … & Constantinidou, A. (2021). Mental health and adherence to covid-19 protective behaviors among cancer patients during the covid-19 pandemic: An international, multinational cross-sectional study. Cancers, 13(24), 6294.

Guzy, A. (2021). Selected aspects of psychological flexibility and experiencing the occupational burnout syndrome among speech therapists. Logopedia Silesiana, 1(10), 1-43.

Guzy, A. (2021). Wybrane aspekty elastyczności psychologicznej a doświadczanie syndromu wypalenia zawodowego wśród logopedów. Logopedia Silesiana, 10(1), 1-43.

Nicolaou, C., Menikou, J., Lamnisos, D., Lubenko, J., Presti, G., Squatrito, V., … & Gloster, A. T. (2021). Mental health status of healthcare workers during the COVID-19 outbreak. European Journal of Psychology Open.

Pyszkowska, A., Rożnawski, K., & Farny, Z. (2021). Self-stigma and cognitive fusion in parents of children with autism spectrum disorder. The moderating role of self-compassion. PeerJ, 9, e12591.

Pyszkowska, A., & Rönnlund, M. (2021). Psychological flexibility and self-compassion as predictors of well-being: Mediating role of a balanced time perspective. Frontiers in Psychology, 12, 671746.

Pyszkowska, A., & Wrona, K. (2021). Self-compassion, ego-resiliency, coping with stress and the quality of life of parents of children with autism spectrum disorder. PeerJ, 9, e11198.

2020

Gloster, A. T., Lamnisos, D., Lubenko, J., Presti, G., Squatrito, V., Constantinou, M., … & Karekla, M. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health: An international study. PloS one, 15(12), e0244809.

Pyszkowska, A. (2020). Personality predictors of self-compassion, ego-resiliency and psychological flexibility in the context of quality of life. Personality and Individual Differences, 161, 109932.

2019

Baran, L. (2019). Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) w zaburzeniach lękowych. Psychiatria po Dyplomie, 1, 40-43.

Baran L., Hyla M., Kleszcz B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi dla praktyków i badaczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Link do strony WUŚ

Topczewski, J. (2019) Influence of perspective taking and pain intensity on empathy for pain in people with high and low levels of experiential avoidance. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Kamili Jankowiak-Siudy.

2018

Kleszcz B., Dudek J., Białaszek W., Bond F., Ostaszewski P. (2018) Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (AAQ-II). Studia psychologiczne 1 (56), 1–20. Link.

Pomorska, K., Ostaszewski, P. (w druku) Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Psychologia rozwojowa.

Pomorska, K. (2018) The impact of deictic framing on the development and functioning of a theory of mind in typically-developing children and those with autism. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Ostaszewskiego.

Sadecka S. (2018) Trening akceptacji i zaangażowania, Newsweek Psychologia (2).

2017

Białaszek W., Marcowski P., Dudek J., Ostaszewski P. (2017) Higher Behavioral Profile of Mindfulness and Psychological Flexibility is Related to Reduced Impulsivity in Smokers, and Reduced Risk Aversion Regardless of Smoking Status. Polish Psychological Bulletin, 48 (4), 445–455.

Dudek J. (2017) Znaczenie elastyczności psychologicznej i poczucia bliskości międzyludzkiej dla jakości życia kobiet z obrzękiem lipidowym – perspektywa kontekstualnej nauki o zachowaniu. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Ostaszewskiego.

Hyla M. (2017). Dlaczego opieramy się własnym marzeniom? Rozwój osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej. Chowanna, 2(49), 373-388.

Kleszcz B. (2017) Przypadek lęku społecznego. Terapia akceptacji i zaangażowania. Psychologia w praktyce.

Radoń, S. (2017). Czy medytacja naprawdę działa? Kraków: WAM.

Radoń, S. (2017). Fryburski Inwentarz Uważności FIU-14 (polska adaptacja i walidacja Freiburg Mindfulness Inventory). Studia Psychologica, 17(1), 85-100.

Starzomska M., Wilkos E., Kucharska K. (2017) Współczesne kierunki w leczeniu osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. „Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej. Psychiatria Polska, 78, 1-12. Link.

2016

Bąbel P., Suchowierska-Stephany M., Ostaszewski P., Dudek J.E. (2016) Wprowadzenie do analizy zachowania. W: Bąbel P., Suchowierska-Stephany M. Ostaszewski P. (red.) Analiza zachowania: Vademecum (s.17-43). GWP, Sopot.

Dudek J. E., Bialaszek W., Ostaszewski P. (2016) Quality of life in women with lipoedema: a contextual behavioral approach. Quality of Life Research, 25(2), 401-408.

Lipska A. (2016) Wpływ ukrytych przekonań na temat własnej diagnozy psychiatrycznej na autostygmatyzację, samowspółczucie, elastyczność psychologiczną oraz poczucie sensu życia. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Ostaszewskiego. Link.

Śliwerski A. (2016) Trzy generacje terapi poznawczo-behawioralnych – rozwój i założenia teoretyczne. Act Universitatis Lodziensis, 25. Link.

2015

Baran L., Hyla M. (2015). Mental Health in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). W: T. M. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (red.), Resilience and health in a fast-changing world (s. 153-166). Kraków: Jagiellonian University Press.

Dudek J.E., Ostaszewski P. (2015) Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (Functional Analytic Psychotherapy, FAP): kliniczne zastosowanie współczesnej psychologii behawioralnej. Przegląd Psychologiczny, 58 (4), 423-440. Link.

Radoń S. (2015) Psychoza a medytacja. Studia Psychologica, 2, 23-37. Link.

2014

Dudek J., Ostaszewski P., Białaszek W., Malicki S., Skarżyńska A. (2014) Związek elastyczności psychologicznej i spostrzeganej stygmatyzacji z satysfakcją z życia osób chorych na padaczkę: perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 17-24

Dudek J., Ostaszewski P., Malicki S. (2014) Transdiagnostyczne modele zaburzeń odżywiania i metody terapii, na przykładzie poznawczo-behawioralnego modelu Fairburna i terapii poprzez akceptację i zaangażowanie. Roczniki Psychologiczne. 17, (1), 7-39.

Malicki S., Ostaszewski P. (2014). Experiential avoidance as a functional dimension of a transdiagnostic approach to psychopathology. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 61-71.

Radoń, S. (2014). Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności (polska adaptacja The Rumination-Reflection Questionnaire). Psychoterapia, 2 (169), 61–72.

Radoń, S. (2014). Walidacja Skali Świadomej Obecności. Studia Psychologica, 14 (1), 51-70.

Radoń, S. (2014). Validation of the Polish adaptation of the Five Facet Mindfulness Questionnaire. Annals of Psychology, 17 (4), 737-760.

Ziółkowska A.M., Trusz S., Bąbel P. (2014) Techniki terapii behawioralnej bólu przewlekłego i ich skuteczność w świetle wyników metaanaliz. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23 (1), 10-16. Link.

2013

Kleszcz B. (2013) Polska adaptacja Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (Acceptance & Action Questionnaire-II). Uniwersytet Śląski, Katowice. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Rode.

Malicki S., Dudek-Głąbicka J., Ostaszewski P. (2013) Towards functional-contextualistic understanding of health problems. Postępy Nauk Medycznych, 1, 22-27.

Ostaszewski P., Malicki S. (2013). Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych. Przegląd Psychologiczny, 56 (1), 45-57.

Wilkos E., Tylec A., Kułakowska D., Kucharska K. (2013) Najnowsze kierunki terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Psychiatria Polska, 4, 621-634. Link.

2012

Ostaszewski P., Dudek-Głąbicka J. (2012). Zwodniczy umysł. Charaktery, 185, 60-63.