WARTOŚCI ACBS

Na stronie Association for Contextual Behavioral Science czytamy, że nadrzędnym i organizującym inne cele zadaniem ACBS jest ulżenie cierpieniu ludzkiemu i poprawa jakości życia poprzez badania i praktykę ugruntowane w kontekstualnych naukach o zachowaniu.

Dzieje się to przez:

  • Wsparcie dla współpracy między badaniami podstawowymi i stosowanymi np. od tego, jak człowiek odnosi jedne abstrakcyjne bodźce werbalne do drugich w ramach laboratoryjnych badań nad językiem do tego, jak przetłumaczyć tę wiedzę na praktykę kliniczną.
  • Popularyzację tego rodzaju wiedzy poprzez dzielenie się wiedzą oraz ułatwienie w dostępie do pomocnych materiałów.
  • Rozwój ogólnych zasad postępowania, teorii i ich zastosowań, ugruntowanych w najlepszych dostępnych danych naukowych.
  • Wsparcie dla wszystkich członków i członkiń chcących być tego częścią.

ACBS, do której wlicza się społeczność ACT i w ramach której my dążymy do bycia jej aktywną częścią, stara się zatem tworzyć otwarty (także na krytykę), szczodry w dzieleniu się materiałami i nie dyskryminujący kontekst do współpracy między osobami zainteresowanymi rozwojem tak terapii behawioralnych trzeciej fali, jak zastosowaniem tej wiedzy w nieklinicznych kontekstach.

ACBS jako jedna z niewielu czołowych organizacji zrzeszających terapeutów sprzeciwia się certyfikacji psychoterapeutów. Ma to na celu uniknięcie tworzenia relacji władzy pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności. Stąd nikt nie może pozwolić lub zakazać wykonywania ACT, a szkolenia w tym zakresie kończące się zaświadczeniem lub certyfikatem są tylko potwierdzeniem odbytej nauki, a nie pozwoleniem do używania tego terminu.

NASZE WARTOŚCI

Naczelnym celem związanym z wartościami Uczę się ACT jest zachowanie ducha ACBS. Chcemy realizować przyjazny otoczeniu rodzaj działalności szkoleniowej i edukacyjnej – taki, który czyni świat trochę lepszy dzięki aplikowaniu nowoczesnych zdobyczy naukowych do problemu cierpienia ludzkiego.

Organizując szkolenia chcemy oferować coś atrakcyjnego zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej zapoznanych z ACT i trzecią falą. Nasza formuła to „od samych podstaw do zaawansowanych kwestii na konkretny temat.” Jesteśmy fanami zarówno tradycyjnych metod uczenia, jak i nowoczesnych technologii. Mamy nadzieję, że kolejne warsztaty ze specjalistami z Polski oraz zagranicy pozwolą Tobie coraz lepiej opanowywać poszczególne segmenty nowoczesnych terapii behawioralnych.

W ramach pozytywnego wpływu na otoczenie przygotowujemy i opracowujemy do wolnego dostępu specjalistyczne artykuły związane ACT, materiały do pracy, relacje z badań, a nawet fragmenty książek i nagrania.

Na gruncie naukowym priorytetem jest współpraca z rodzimymi badaczami ACT nad polskojęzycznymi adaptacjami rzetelnych psychometrycznie i darmowych do pracy klinicznej i naukowej kwestionariuszy mierzących istotne dla ACT zmienne, takie jak elastyczność psychologiczna, defuzja, zaangażowanie, wartości, supresja. Wierzymy, że łatwy dostęp do materiałów pozwoli praktykom i naukowcom na solidniejszy start i podtrzymanie jakości praktyki, a ich praca i zaangażowanie wróci do nas poprzez to, co oni sami wniosą do społeczności ACT i ACBS.