Bartosz Kleszcz

Kontakt: bkleszcz@gmail.com

Ur. 1987. Prowadzę psychoterapię i trening psychologiczny osób dorosłych w ramach podejścia behawioralnego, w głównej mierze za pomocą terapii akceptacji i zaangażowania ACT oraz teorii ram relacyjnych. Szkolę w tym podejsciu psychoterapeutów, przedstawicieli pokrewnych zawodów oraz studentów oraz superwizuję. Uczyłem się ACT od większości ekspertów z tego nurtu, posiadam także wykształcenie w innych nurtach 2. i 3. fali.

Aktualnie współprowadzę szkołę psychoterapii Behawioralnie, pełnię funkcję przewodniczącego ACBS Polska oraz jestem jednych z reprezentantów CBT w Grupie Roboczej, pracując nad kształtem ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie napisałem pracę magisterską „Polska adaptacja Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (Acceptance & Action Questionnaire-II)”. W ramach studiów spędziłem rok na Technische Universität Dresden, gdzie poznałem ten rodzaj terapii i od tego czasu jestem zaangażowany w promocję ACT w naszym kraju. Szkolę się regularnie w Polsce, za granicą oraz przez internet. Prowadzę psychoterapię pod superwizją. Moją aktualną superwizorką jest Sheri Turrell. Wcześniej byli to dr Yvonne Barnes-Holmes, dr David Gillanders oraz dr Joseph Oliver.

Do zainteresowania się psychoterapią skłoniły własne problemy psychiczne – nawracające epizody depresji, myśli samobójcze, lęk społeczny, unikowe radzenie sobie z problemami, skoki między produktywnością i wycofaniem się z życia, wysokie wymagania wobec siebie i niefunkcjonalny samokrytycyzm. W związku z powyższym, stosuję ACT w swoim życiu. Cenię to podejście do pracy z cierpieniem psychicznym za połączenie naukowości, konkretności i głębi. To oparta na dowodach terapia poznawczo-behawioralna, która podejmuje egzystencjalne pytania w praktyczny sposób, pozwala lepiej się zrozumieć i daje narzędzia do pracy z własnymi ciężkimi emocjami, myślami, skomplikowaną historią życia czy aktualnymi niesprzyjającymi okolicznościami. Własne stosowanie ACT pozwala mi być autentycznym i empatycznym przed klientem, a jednocześnie wspierać za pomocą empirycznie sprawdzonych metod.

Na co dzień słucham ciężkiej muzyki, dbam o zdrowie swoje i innych istot przez dietę wegetariańską. Wierzę w to, że warto się wszechstronnie edukować, stąd czytam książki z różnorodnych dziedzin, oglądam filmy dokumentalne, jak i klasykę kina i telewizji – lubię zwłaszcza kino koreańskie oraz science fiction. Bardzo lubię grę karcianą Magic: the Gathering.

Obszary zaangażowania

Budowanie CBS (kontekstualnych nauk o zachowaniu) w Polsce.

 • Jestem od samego początku zaangażowany w CBS w Polsce jako jedna z osób wprowadzających ACT do Polski. Należę do grona pomysłodawców powstania ACBS Polska, jestem autorem loga, współzałożycielem stowarzyszenia. Pełniłem funkcję przewodniczącego przed formalizacją ACBS Polska oraz od 2024 pełnię w ACBS Polska funkcję przewodniczącego.
 • Od lat jestem zaangażowany w podwyższanie standardów nauki i uczenia ACT w Polsce.

Działalność naukowa.

 • W formie badań psychometrycznych nad walidacją kwestionariuszy mierzących wymiary elastyczności psychologicznej – praca magisterska Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (2013, publikacja Kleszcz i in. 2018), wraz z Lidią Baran i Magdaleną Hylą monografia Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi dla praktyków i badaczy (2019).
 • Uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie badawczym prowadzonym przez Marię Kareklę i Andrew Glostera zajmujący się wpływem elastyczności psychologicznej na radzenie sobie z COVID, zakończonego licznymi publikacjami.

Działalność szkoleniowa.

 • Wraz z Marcinem Domuratem jestem współzałożycielem Behawioralnie, pierwszej szkoły psychoterapii w Polsce opierającej się w całości na kontekstualnych naukach o zachowaniu, integrując różnorodne nurty trzeciej fali.
 • Wraz z Lidią Baran i Sebastianem Korfelem jestem współzałożycielem pierwszej i aktualnie jedynej szkoły podyplomowej ACT w Sosnowcu na Uniwersytecie Humanitas
 • Wraz z Pawłem Dybernym współprowadzę portal Uczę się ACT, gdzie prowadzę działalność szkoleniową zapraszając czołowe osoby w CBT, a także udostępniam darmowe szkolenia, wykłady (w tym z założycielami ACT Stevenem Hayesem i Kellym Wilsonem), tłumaczone artykuły i materiały do pracy
 • Organizator darmowych konferencji online oraz członek komisji organizacyjnej kilku konferencji CBS w Poznaniu.

Działalność międzynarodowa.

 • Wraz z Joanną Dudek prowadziłem pierwsze szkolenie ACT na Ukrainie we Lwowie, odwiedzając później także Kijów i Łuck.
 • Wraz z Juliuszem Połatyńskim prowadziliśmy pierwsze szkolenie ACT w Gambii oraz pozostajemy w kontakcie z lokalnym stowarzyszeniem Peace of Mind, promując podejście kontekstualno-behawioralne w tym kraju.
 • Samodzielnie prowadziłem szkolenia ACT/RFT w Bośni i Chinach, a także na konferencjach ACBS w Berlinie (sympozjum), w Dublinie (szkolenie) i Sewilli (szkolenie). Uczestniczyłem także w wielu konferencjach w Polsce.

Działalność prawno-organizacyjna i inna.

 • Wraz z Juliuszem Połatyńskim aktualnie reprezentuję ACBS Polska na spotkaniach Grupy Roboczej, gdzie opiniujemy na temat kształtu ustawy o zawodzie psychoterapeuty zgodnej z CBS.
 • Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Moje wystąpienia i warsztaty

Powyżej 2019 już nie śledziłem tak dokładnie. 🙂

 • Wrzesień 2019. Wprowadzenie do ACT, jednodniowy warsztat na zaproszenie zespołu psychoonkologii w Szpitalu Onkologicznym w Warszawie.
 • Wrzesień 2019. Rozpoczęcie szóstej edycji cyklu warsztatów Wstęp do ACT online.
 • Czerwiec 2019. Creating commitment to the therapeutic relationship with RFT, warsztat na 17. światowej konferencji ACBS w Dublinie.
 • Kwieceń 2019. Stosunek do cierpienia ludzkiego a psychopatologia z punktu widzenia terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), wykład na konferencji Kontrowersje w Psychiatrii, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
 • Kwieceń 2019. Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania, warsztat na konferencji Kontrowersje w Psychiatrii, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
 • Grudzień 2018. Trzydniowy warsztat Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania w Łucku na Ukrainie.
 • Października 2018. Warsztat ACT Lepsze życie z łuszczycą w ramach VI konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Psoriasis” w Katowicach.
 • Maj 2018. CBS-owe narzędzia psychometryczne dla terapeutów i badaczy – co mamy, co adaptujemy i jakie mamy dalsze plany, sympozjum na 3. Poznańskiej Konferencji ACT razem z mgr Magdaleną Hylą i mgr Lidią Baran.
 • Maj 2018. Using relational frame theory to enhance therapeutic relationship, warsztat na 3. Poznańskiej Konferencji ACT.
 • Maj 2018. Wykorzystanie teorii ram relacyjnych we wzmocnieniu relacji terapeutycznej, warsztat na XX. Konferencji PTTPB w Gdańsku.
 • Kwiecień 2018. Wykorzystanie terapii ACT jako pomoc przy rzucaniu palenia. Festiwal Psychoterapii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Styczeń 2018. Wprowadzenie do ACT z elementami FAP i RFT (razem z prof. Paulo Gomesem). Kijów, Ukraina.
 • Grudzień 2017. Z pamiętnika młodego psychologa – panel dyskusyjny. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Czerwiec 2017. Using RFT to improve your therapeutic relationship, warsztat na ACBS World Conference w Sevilli.
 • Czerwiec 2017. Polish Adaptation of the Valuing Questionnaire (VQ) and the Committed Action Questionnaire (CAQ), poster na  ACBS World Conference w Sevilli.
 • Grudzień 2016. Jak prowadzić badania w ACT/RFT, warsztat podczas 2. Poznańskiej Konferecji ACT
 • Grudzień 2016. Jak działa psychoterapia, wykład podczas II Poznańskiej Konferecji ACT
 • Sierpień 2016. Deepen your clinical practice with Relational Frame Theory. Fudan University, Szanghaj, Chiny.
 • Maj 2016. RFT w gabinecie psychoterapii. I Poznańska Konferencja ACT na Uniwersytecie SWPS
 • Marzec 2016.  Jak ewolucjonizm pozwala zrozumieć rolę psychoterapii? Wykład na SWPS w Poznaniu.
 • Styczeń 2016. Wprowadzenie do ACT, warsztat razem z Joanną Dudek we Lwowie na Ukrainie.
 • Październik 2015.  Daj się zaskoczyć. Jak wziąć swoje myśli i emocje w ciekawą podróż. Wystąpienie z okazji tygla emocjonalnego na SWPS w Poznaniu.
 • Lipiec 2015, Berlin. Światowa Konferencja ACBS, prowadzący sympozjum (symposium chair) ACT for physical health problems: Benefits for patients with headache, cancer and chronic health problems.
 • Maj 2015, Banja Luka, Bośnia. Evolutionary and Behavioral Principles of Human Flourishing. Wykład i warsztat dla studentów, psychologów i psychoterapeutów.
 • Czerwiec 2014, Banja Luka, Bośnia. What Works in Behavioral Therapies, wykład dla studentów, psychologów i psychoterapeutów
 • Czerwiec 2014, Banja Luka, Bośnia. Acceptance & Change According to Relational Frame Theory, warsztat dla studentów, psychologów i psychoterapeutów.
 • Kwiecień 2014, Katowice. Więcej nie znaczy lepiej: przypadek terapii poznawczo-behawioralnej, wykład na Uniwersytecie Śląskim w ramach IV Festiwalu Psychoterapii „Czynniki leczące w psychoterapii”.
 • Kwiecień 2014, Katowice. Praca z wartościami w psychoterapii behawioralnej, warsztat w ramach powyższego festiwalu.
 • Marzec 2014, Warszawa. Elastyczność psychiczna a sprawa polska, wykład w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Praca naukowa

Chong, Y. Y., Chien, W. T., Cheng, H. Y., Lamnisos, D., Ļubenko, J., Presti, G., … & Karekla, M. (2023). Predictors of changing patterns of adherence to containment measures during the early stage of COVID-19 pandemic: an international longitudinal study. Globalization and health, 19(1), 25.

Dias Neto, D., Nunes da Silva, A., Roberto, M. S., Lubenko, J., Constantinou, M., Nicolaou, C., … & Kassianos, A. P. (2023). Corrigendum: Illness perceptions of COVID-19 in Europe: predictors, impacts and temporal evolution. Frontiers in Psychology, 14, 1227506.

Haller, E., Lubenko, J., Presti, G., Squatrito, V., Constantinou, M., Nicolaou, C., … & Gloster, A. T. (2022). To help or not to help? Prosocial behavior, its association with well-being, and predictors of prosocial behavior during the coronavirus disease pandemic. Frontiers in Psychology, 12, 6518.

Dias Neto, D., Nunes da Silva, A., Roberto, M. S., Lubenko, J., Constantinou, M., Nicolaou, C., … & Kassianos, A. P. (2021). Illness perceptions of COVID-19 in Europe: Predictors, impacts and temporal evolution. Frontiers in Psychology, 12, 640955.

Kassianos, A. P., Georgiou, A., Kyprianidou, M., Lamnisos, D., Ļubenko, J., Presti, G., … & Constantinidou, A. (2021). Mental health and adherence to covid-19 protective behaviors among cancer patients during the covid-19 pandemic: An international, multinational cross-sectional study. Cancers, 13(24), 6294.

Nicolaou, C., Menikou, J., Lamnisos, D., Lubenko, J., Presti, G., Squatrito, V., … & Gloster, A. T. (2021). Mental health status of healthcare workers during the COVID-19 outbreak. European Journal of Psychology Open.

Chong, Y. Y., Chien, W. T., Cheng, H. Y., Lamnisos, D., Ļubenko, J., Presti, G., … & Kassianos, A. P. (2021). Patterns of psychological responses among the public during the early phase of COVID-19: A cross-regional analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4143.

Gloster, A. T., Lamnisos, D., Lubenko, J., Presti, G., Squatrito, V., Constantinou, M., … & Karekla, M. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health: An international study. PloS one, 15(12), e0244809.

Baran, L., Hyla, M., & Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna.

Kleszcz, B., Dudek, J. E., Białaszek, W., Ostaszewski, P., & Bond, F. W. (2018). Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (AAQ-II). Studia Psychologiczne, 56(1), 1-20.

Kleszcz, B., Dudek, J. E., Białaszek, W., Ostaszewski, P., & Bond, F. (2018). The psychometric properties of the Polish version of the Acceptance and Action Questionnaire–II (AAQII). Studia Psychologiczne, 56(1), 1-19.

 1. Recenzent ad hoc dla Journal of Contextual Behavioral Science.

Kleszcz B. (2010) Zachęta do teorii opanowywania trwogi. [W:] M. Śniarowska-Tlatlik (Red.) Psychologia bliżej bycia. Inspiracje Egzystencjalne, Kraków.

Praca organizacyjna

Współorganizowane konferencje naukowe i szkoleniowe:

 • 2018, IV Poznańska Konferencja ACT
 • 2017, III Poznańska Konferencja ACT
 • 2016, II Poznańska Konferencja ACT
 • 2016, I Poznańska Konferencja ACT
 • 2009, Psychologia egzystencjalna wczoraj i dziś, Uniwersytet Śląski

Odbyte szkolenia

Mam za sobą kilkaset godzin szkoleń z różnych nurtów behawioralnych trzeciej fali.

Luty 2019, online. Matthew Menayas-Skinta, Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość. (4h)

Luty 2019, online. Steven Hayes, ACT and the coming era of process-based therapy (2h).

Styczeń 2018, online.  Ray Owen, Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie (4h).

Grudzień 2018, Warszawa. Międzynarodowy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych: Nowe koncepcje w psychologii i psychoterapii jako odpowiedź na dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu człowieka (1 dzień).

Listopad 2018, online. Matthew Menayas-Skinta, Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP (8h).

Październik 2018, online. Patricia Zurita Ona, Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (4h).

Październik 2018, Warszawa. Rikke Kjelgard, Wpółczujący i elastyczny terapeuta – tworzenie kontekstu dla wartościowej zmiany. (2 dni)

Wrzesień 2018, online. Avigail Lev, Wzmacnianie relacji interpersonalnych. Integracja terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz schematów (4h).

Czerwiec 2018, online. Timothy Gordon, webinar Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (2h).

Maj 2018, Poznań. 3. Poznańska Konferencja ACT (3 dni).

Maj 2018, Gdańsk. Konferencja 20 lat PTTPB. Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie (3 dni).

Maj 2018, Sopot. Konferencja Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie? (1 dzień).

Marzec 2018, Poznań. IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej (2 dni).

Czerwiec 2017, Sevilla. Światowa Konferencja ACBS (6 dni).

Marzec-kwiecień 2017, Warszawa. Martin Bohus, Dialectical behavior therapy for Borderline Personality Disorder (2 dni)

Grudzień 2016, Poznań. Louise Hayes, Wykorzystanie programu DNA V do pracy z młodzieżą + II Poznańska Konferencja ACT (3 dni)

Listopad 2016, Edynburg. Helen Bolderston, Adapting ACT for people with personality disorder + Ross White, ACTing to promote community wellbeing + The Third BABCP ACT SIG / ACBS UK & Ireland Chapter conference on Act and Contextual Behavioural Science. (4 dni)

Październik-grudzień 2016, online. Dennis Tirch, The Art and Science of Compassion (16 godz online).

Październik 2016, Poznań. Vivian Fiszer, Wprowadzenie do dialektycznej terapii behawioralnej (1 dzień).

Kwiecień-czerwiec 2016, online. Russ Harris, ACT & Mindfulness for Trauma (30 godz).

Lipiec 2015, Berlin. Robyn Walser, Beyond the Basics: Enhancing Your Skills and Building the Therapeutic Relationship in ACT + Światowa Konferencja ACBS w Berlinie, różne warsztaty (6 dni).

Marzec 2015, Warszawa. Graciela Rovner, Chronic Pain and Lifestyles Changes with Mindfulness and Acceptance & Commitment Therapy (ACT) as a First Line Intervention and Prevention +XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB (2 dni).

Grudzień 2014, Dublin. Steven Hayes, Deepening your clinical work in ACT + Acceptance and Commitment Therapy Dublin 2014 Conference (4,5 dnia).

Wrzesień 2014, Warszawa. Wendy Wood, Julia Wahl, Wprowadzenie do współczucia (compassion) w psychologii i psychoterapii (1 dzień).

Listopad 2013, Londyn. Acceptance and Commitment Therapy London 2013 Conference + Frank Bond, ACT beyond psychopathology: Using ACT and Contextual Behavioural Science to promote healthy and effective leaders, organisations and communities + Yvonne Barnes-Holmes, Why learn RFT? How clinicians can use RFT to directly inform their work (4 dni).

Październik-listopad 2013, online. Matthieu Villatte, Mastering the Language of Therapy: How to Use Relational Frame Theory in Your Clinical Practice (12 godz).

Czerwiec 2013, Banja Luka. Giovanni Miselli & Giovanni Zucchi, Values as Motivation to Behavioral Change in ACT and CBT + Igor Krnetić, Understanding Your Own ACT Practice Through Mindful Peer Counseling Supervision + Sonja Batten, ACT for Posttraumatic Problems in Living + Kelly Wilson, Acceptance and Commitment Therapy: Mindfulness, Acceptance and Living a Valued Life (3,5 dnia).

Styczeń 2013, Warszawa. Stanisław Malicki, Joanna Dudek-Głąbicka, Wprowadzenie do Terapii poprzez Akceptację i Zaangażowanie (1 dzień).

Październik 2012, Londyn. Russ Harris, Advanced Acceptance & Commitment Therapy Workshop (2 dni).

Marzec 2012, Berlin. Steven C. Hayes, Introduction to Acceptance & Commitment Therapy (3 dni).

Styczeń 2012, Warszawa. Stanisław Malicki, Joanna Dudek-Głąbicka, Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (2 dni)

Podczas tłumaczenia warsztatu Kelly’ego Wilsona

Lekko uśmiechnięty fan ACT w okolicach 2015

We Lwowie po szkoleniu wprowadzającym do ACT przeprowadzonym wspólnie z dr Joanną Dudek. Otrzymaliśmy białe niedźwiedzie, aby często o nich nie myśleć.

Prezentuję przykładową interwencję podczas warsztatu „Deepen your clinical practice with Relational Frame Theory” na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju.

Zacięta rozmowa na temat fryzur ze Stevenem Hayesem. 🙂