Świadoma relacja z sobą w praktyce: Jak odłożyć na bok sztywne przekonania na swój temat

Szkolenie online z w nurcie behawioralnym na temat pracy z poczuciem Ja oraz relacji z sobą samym. Prowadzone przez prof. Louise McHugh, wiodącą badacz w tej dziedzinie, jedną z czołowych światowych ekspertek w teorii ram relacjnych, a także trenerką ACT zweryfikowaną przez ACBS (ACT peer-reviewed trainer).

Warsztat skierowany jest dla osób pracujących z drugim człowiekiem – psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, coachów, psychiatrów – a także do osób zainteresowanych tematyką relacji z własnym Ja oraz behawioralnym podejściem do tego zagadnienia.

Organizacja. Szkolenie trwa 16 godzin. Dostęp do niego poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

 

Louise McHugh spoglądająca prosto na Ciebie i na Twoje Ja

Tematyka szkolenia

Czy kiedykolwiek wydawało ci się, że to nie jest ok być taką osobą, jaką jesteś? Najważniejszą relacją jaką tworzymy, jest ta z samym sobą, a jakiekolwiek rany czy sprzeczności związane z obrazem siebie będą przekładać się na relacje z wszystkimi innymi osobami. Zdrowe poczucie Ja jest powszechnym wyznacznikiem dobrego funkcjonowania psychicznego, a kiedy pracujemy z drugą osobą, to jednym z kluczowych celów jest pomoc klientowi osiągnąć pokój w relacji z sobą. Jednak aby dotrzeć do tego miejsca, nie jesteśmy w stanie opuścić swego Ja, ponieważ jesteśmy połączeni z nim nierozerwalną więzią. Nasze Ja wędruje z nami, niezależnie dokąd się wybierzemy.

Niestety większość osób doświadcza problemów z poczuciem własnej wartości. Czy kiedykolwiek czułeś się, czułaś się niekomfortowo, gdy ktoś cię chwalił? Czy zdarzyło ci się porównywać z innymi lub z idealnym wyobrażeniem siebie? Nasz język – a bardziej technicznie ujmując nasze zachowania werbalne – grają kluczową rolę zarówno w tym, jak konstruujemy nasze poczucie Ja, ale także w tym, jak możemy je przekraczać.

W ramach tego warsztatu uczestnicy poznają, jak z wykorzystaniem teorii ram relacyjnych (RFT, relational frame theory) wspomóc pracę terapeutyczną nad tym, aby nasza relacja z sobą samym była odpowiednio swobodna i elastyczna.

Po szkoleniu będziesz:

  1. Znać filozofię i teorię języka stojącą za behawioralnym rozumieniem ludzkiego zachowania
  2. Wiedzieć jak w ramach kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS, contextual behavioural science) podchodzi się do pracy z Ja
  3. Elastycznie korzystać z powyżej wiedzy podczas pracy z klientami z problematyczną relacją z samym sobą

Biogram prof. McHugh

Louise McHugh pełni funkcję Associate Professor (odpowiednik doktora habilitowanego) na University College w Dublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół eksperymentalnej analizy języka i poznania z perspektywy analizy behawioralnej oraz teorii ram relacyjnych. Szczególną uwagą w tej sferze darzy rozumienie i wspieranie rozwoju złożonych zdolności poznawczych, takich jak umiejętność zmiany perspektywy, a także analiza terapii akceptacji i zaangażowania oraz innych terapii behawioralnych na poziomie procesów psychologicznych. Ma na koncie ponad 90 publikacji na powyższe tematy, fundowane z takich źródeł jak the Irish Research Council, the British Academy, the Leverhulme Trust, the Waterloo Trust and the Welsh Assembly. Została odznaczona przez Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) jako Fellow, jest także trenerem ACT recenzowanym przez ACBS (ACT peer-reviewed trainer).

Ściągnij szczegółowy biogram Louise McHugh

Kompendium wiedzy o poczuciu Ja, którego prof. McHugh jest współautorką

Poznaj Louise lepiej

Jeśli mówisz po angielsku, zapraszam do obejrzenia wykładów prof. McHugh dostępnych w internecie.

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 16 godzin. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące.

Opłata. Koszt szkolenia to 900 zł.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 900 zł o tytule LOUISE i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna). Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Kontakt, pytania i informacja o zapisie

Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870