Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań?

Autorzy Avigail Lev, Matthew McKay, Michelle Skeen, Patrick Fanning
Recenzja Paweł Dyberny

„Książka uwiodła mnie swoją prostotą. Nie ma w niej dużo teorii. To akurat można uznać za zaletę zważywszy na jej samopomocowy charakter. Pojawia się za to mnóstwo ćwiczeń, formularzy i bogatych ilustracji z życia osób, które same napotykają na przeszkody w budowaniu i utrzymywaniu relacji. Dzięki temu czytelnik ma wiele okazji do refleksji nad swoim zachowaniem.”

Przeczytaj recenzję