Rozumienie i terapia samouszkodzeń

Szkolenie uczące rozpoznawać i pomagać osobom dokonujących na sobie różnego rodzaju uszkodzeń ciała. Prowadzi je dr Barent Walsh, uznany międzynarodowo specjalista w tej dziedzinie, autor podręczników i rozdziałów książek na ten temat.

Organizacja. Szkolenie trwa 6 godzin. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

O szkoleniu online

Jednym z zagadnień wiodących do największych problemów dla klinicystów oraz innych specjalistów jest efektywne radzenie sobie z samouszkodzeniami nie wiodącymi do samobójstwa (non-suicidal self-injury, NSSI). Szczególnej wagi nadaje temu fakt, że samouszkodzenia przeszły ze sfery populacji klinicznych do populacji ogólnej, wliczając w to uczniów różnych klas oraz studentów.

Szkolenie to skupi się na zrozumieniu, radzeniu sobie oraz terapii różnorodnych przejawów samouszkadzania, wliczając w to cięcie ramion i ciała, przypalanie się, rozdrapywanie ran oraz inne, poważniejsze przykłady jak NSSI wymagające interwencji medycznej czy połknięcie ciała obcego.

Samouszkadzanie zostanie odróżnione od zachowań samobójczych pod względem kilku kluczowych cech szczególnych, ale także zostanie ujęte jako jeden z czołowych czynników ryzyka przy próbach odebrania sobie życia. Poświęcimy także czas na społeczną zaraźliwość samouszkadzania.

Przedmiotem szkolenia będzie także „Opieka w kilku krokach” („Stepped Care Approach”), związane z radzeniem sobie z samouszkodzeniami i terapią tych zachowań. Składa się na nie:

Krok I

 • Nieformalna reakcja
 • Ocena kryzysowa (jeśli potrzeba)
 • Szczegółowa ocena poznawczo behawioralna

Krok II

 • Trening umiejętności zastępczych
 • Biologia NSSI
 • Radzenie sobie i zapobieganie społecznej zaraźliwości

Korzystamy z takiego podejścia, aby klienci i ich rodziny otrzymali wsparcie i precyzyjną terapię w takiej ilości i stopniu, jaki będzie im potrzebny. Otrzymacie także bardzo praktyczne sugestie związane z radzeniem sobie z samouszkadzaniem.

Cele szkoleniowe

Po szkoleniu, uczestnicy będą potrafić:

 1. Odróżniać samouszkodzenia od prób samobójczych, uznając zarazem rolę trwających samouszkodzeń w ryzyku popełnienia samobójstwa.
 2. Przejść przez dwa kroki w „Opiece w kilku krokach”, zawierające diagnozę i sposoby wpływu na samouszkadzanie.
 3. Rozumieć, zapobiegać i mieć wpływ na społeczną zaraźliwość samouszkadzania
 4. Podjąć temat opieki nad sobą samym/samą u specjalistów pracujących z samookaleczeniami

Dla kogo

 • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów chcących poznać, jak diagnozować i wspierać radzenie sobie z problemem samouszkadzania
 • Dla studentów chcących lepiej poznać specyfikę pracy z samouszkadzaniem
 • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych chcących pracować z młodzieżą i dorosłymi dokonującymi samouszkodzeniem
 • Dla osób chcących zmniejszać ryzyko planowanych i przypadkowych prób samobójczych u osób samouszkadzających się

Szczegółowy rozkład szkolenia

Szkolenie podzielone jest na segmenty z timestampami. Dzięki temu możesz łatwo odnaleźć interesujący ciebie fragment, rozdzielić sobie szkolenie w czasie, ustrukturyzować notatki czy wracać do konkretnego miejsca bez problemu. Poniżej szczegółowy rozkład treści szkolenia z dr Walshem.

O dr Walshu

Barent Walsh, Ph.D., ma szerokie doświadczenie w sferze tematu autodestrukcyjnych zachowań, zarówno w postaci publikacji, jak i międzynardowodych wystąpień. Jest autorem Terapii samouszkodzeń, wydanej w wielu krajach, w tym w Polsce przez WUJ. W ramach wystąpień publicznych miał okazję prezentować swoją wiedzę w wielu krajach w Ameryce Północnej, Południowej, Europie i Azji. Pełni funkcję starszego konsultanta klinicznego w Open Sky Community Services, znajdującej się w Worcester w stanie Massachusets. Dr. Walsh wykłada także na wydziale psychiatrii w Harvard Medical School w Cambridge, także w Massachusets.

W 2021 otrzymał następujące wyróżnienie:

„W imieniu Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz Badań nad Samouszkodzeniami (International Society for the Study of Self-Injury, ISSS) chcielibyśmy odznaczyć Pana znaczący wkład w tę sferę, zapraszając do grona członków honorowych ISSS. Zaproszenie odzwierciedla nasze najwyższe wyróżnienie Pana prac, zwłaszcza wpływowe badania i publikacje w sferze diagnozy i terapii samouszkodzeń.”

Szczegółowy biogram w języku angielskim.

Organizacja

Czas. Szkolenie online trwa 6 godzin.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku – zostaną one udostępnione na stronie dla wszystkich w rubryce materiały ze szkoleń.

Zaświadczenie. Uczestnik otrzyma bardzo ładne imienne zaświadczenie w formie pdf po odbyciu szkolenia, zawierające ilość godzin zegarowych. Jeśli chcesz otrzymać anglojęzyczne, proszę o informację przy zapisie. 

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Kontakt. Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870

 

Opłata, zniżki, faktury

Koszt. 550 zł

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule BARENT i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Lektura dla chętnych

Glenn, C.R., Esposito, E.C., Porter, A.C. & Robinson, D. J. (2019). Evidence base update of psychological treatments for self-injurious thoughts and behaviors in youth. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 48(3), 357-392.

Nock, M. K. & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 885-890.

Walsh, B. (2014). Treating self-injury: A practical guide, 2nd Edition.  New York: Guilford Press.

Walsh, B.W. & Eaton, J.E. (2014). Dialectical behavior therapy. In Non-suicidal self-injury in eating disorders. L. Claes & J.J. Muehlenkamp Eds. New York: Springer.

Walsh, Barent & Doerfler, Leonard A. (2009). Residential treatment of self-injury. In Nock, M.(Editor), Understanding non-suicidal self-injury: Origins, assessment, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.

Walsh, Barent (2019). “Atypical, severe self-injury: How to understand and treat it.” In  Nonsuicidal self-injury: Advances in research and practice. J.J. Washburn, (Ed.). New York:Routledge.

Patronat

Dziękujemy Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego za patronat medialny nad wydarzeniem.

Patronat

Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu DBT za patronat medialny nad wydarzeniem.