Sens życia i rozwój w ramach relacji terapeutycznej: Perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania oraz ewolucyjna

Szkolenie na temat angażującej relacji terapeutycznej prowadzone przez współtwórcę ACT prof. Kelly’ego Wilsona.

Odbędzie się w online. Daty to 23 i 24 października or 20 i 21 listopada (soboty i niedziele), każde spotkanie po 4 godziny. Spotkania odbywać się będą zawsze od 16 do 20.

Uczestnik otrzymuje certyfikat udziału wraz z ilością godzin (18 godzin zegarowych).

Warsztat tłumaczony z języka angielskiego na polski, wyświetlane slajdy będą po polsku.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Na tym warsztacie:

  • Relacja terapeutyczna
  • Toksyny społeczne
  • Sieć społeczna
  • Nauki ewolucyjne
  • Uczenie się przez doświadczanie
  • Wiele pokazów terapii na żywo prowadzonych przez dr Wilsona
  • Bezpośrednio aplikowalne w dowolnym stosowanym kontekście

Czym jest terapia akceptacji i zaangażowania ACT?

Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) to metoda terapii psychologicznej oparta na dowodach. Odznacza się ponad czterysta czterdziestoma badaniami z losowym doborem do próby (randomized clinical trials, RCT). Cechuje się obiecującymi wynikami w szerokim zakresie problemów psychicznych, takich jak depresji, lęku czy psychozach. Ma także znaczące podstawy empiryczne w pracy z wieloma długoterminowymi fizycznymi trudnościami zdrowotnymi. ACT ugruntowane jest w szerszym nurcie nauk klinicznych, które wskazują na użyteczność uważności (mindfulness) oraz wartości w pozytywnym wpływaniu na ludzkie samopoczucie. ACT to terapia hybrydowa – łączy różne aspekty mindfulness, terapii Gestalt i myśli humanistyczno-egzystencjalnej, organizując je w jedność pod wspólnym kontekstualno-behawioralnym parasolem.

Paradoks, na którym bazuje ACT, brzmi następująco: radykalna akceptacja tego, czego nie da się zmienić, daje nam moc, aby rozpoznać i zmienić te rzeczy, na które jesteśmy w stanie wpłynąć. Podejście ACT wiąże się zatem z przyjęciem koniecznego cierpienia, dzięki czemu będziemy mieć możliwość podejmować więcej takich wyborów, które zaangażują nas w proces życia, które pozwolą te życie przyjmować w witalny sposób i które umożliwią przeżycie go w zgodzie z naszymi najgłębszymi wartościami.

Przeczytaj więcej o ACT.

Opis warsztatu

Warsztat ten skupi się na efektach pracy dr Kelly’ego G. Wilsona w sferze relacji terapeutycznej oraz – szerzej – w dziedzinie więzi społecznych, a wszystko to z perspektywy ewolucjonizmu. Relacja terapeutyczna jest szeroko uznawana za centralny element efektywnej terapii. Nie ma w tym nic zaskakującego. Jednym ze znaczących czynników składających się na obraz cierpienia psychicznego jest poczucie izolacji, poczucie nie bycia w pełni słyszanym, rozumianą, naprawdę poznanym. Czasem zmagania na gruncie psychicznym będą izolować fizycznie. Jednakże głębokie osamotnienie, doświadczenie bycia kimś zdanym tylko na siebie, może ujawnić się także, kiedy na pierwszy rzut oka ktoś wydaje się utrzymywać więzi z innymi. Ludzie są ssakami społecznymi, co oznacza, że w naszej naturze jest traktować odizolowanie od grupy i wrogość innych jak coś toksycznego. Jesteśmy w stanie całkiem nieźle tolerować tymczasowe nasilenie takiego stanu, jednakże przewlekłe narażenie się na odizolowanie i/lub wrogość stanowi czynnik ryzyka dla praktycznie każdego stanu chorobowego we współczesnym świecie – zarówno na poziomie psychicznym, jak i somatycznym.

Celem warsztatu – prowadzonego w świetle perspektywy ewolucyjnej – będzie nauczyć, jak w ramach relacji terapeutycznej tworzyć miejsce dla osobistej i dodającej mocy drogi rozwoju. Co mogłoby się wydarzyć, kiedy zwolnisz, odpuścisz poleganie na swoich typowych schematach radzenia sobie z tym, co trudne, na następnie przeniesiesz punkt ciężkości z naprawiania i pocieszania na słuchanie i docenianie? Co takiego wydarza się w tej relacji, kiedy oferujemy tę samą jakość uwagi w ramach rozmowy klinicznej, jaką oferujemy medytacji uważności? Klienci mogą zostać naprawdę usłyszeni, a czasem nawet usłyszą samych siebie po raz pierwszy.

Mimo że ten warsztat nie będzie wprowadzeniem do ACT, prowadzony będzie w prostym języku, zrozumiałym dla uczestników bez żadnego doświadczenia w ACT. Zero żargonu. Dla osób już doświadczonych w ACT – szkolenie pogłębi twoje rozumienie zasad ACT i zwiększy zdolność korzystania z nich w swobodny sposób, celem tworzenia i wzmacniania więzi w ramach terapii. Warsztat będzie zatem przydatny i dla początkujących terapeutów, i dla weteranów terapii.

Zestaw umiejętności i konteksty, na których będziemy się koncentrować podczas tego warsztatu, są znacząco powiązane z działalnością na rzecz drugiego człowieka, włączając w to fizyczne oraz psychiczne usługi pomocowe, a także zarządzanie i edukację. Udział badaczy w tym warsztacie jest również mile widziany. Lepsze zapoznanie się z procesami ACT niesie ze sobą potencjał pogłębiania stawianych pytań badawczych.

Warsztat będzie mocno skoncentrowany na przeżyciu go na własnej skórze. Zasady zostaną pokrótce wyjaśnione, natomiast nasz czas i uwaga będą skoncentrowane na praktyce. Będziemy poznawać ćwiczenia i przeprowadzać wywiady, które mogą wpływać na interakcje z każdym nowym klientem.

Wykład Kelly'ego Wilsona o ACT, ewolucjonizmie i bliskich relacjach

Razem z Kellym ustaliliśmy, że będzie najciekawiej, jeśli zajmiemy się częścią najbardziej teoretyczną w osobnym nagraniu, które udostępniliśmy na YouTube. Dzięki temu w czasie pozostałych 16 godzin będziemy mogli zająć się większą ilością tego rodzaju pracy, która jest warsztatowa, interakcyjna i doświadczeniowa. Najlepiej obejrzeć razem z kimś – dlaczego? Po obejrzeniu będzie to oczywiste. 🙂

O prowadzącym

Kelly G. Wilson, Ph.D., jest jednym z twórców ACT. Pracował szkoleniowo już w 32 krajach. Jest emerytowanym profesorem psychologii na Uniwersytecie Mississippi, gdzie zdobył wiele nagród za nauczanie. Jest byłym prezydentem Association for Contextual Behavioral Science oraz nosi wyróżnienie Fellow ACBS. Od 27 lat Kelly jest poświęcony rozwijaniu oraz propagowaniu ACT i teorii oraz filozofii u jej podstaw. Opublikował ponad 100 artykułów i rozdziałów, a także 11 książek, wliczając w to Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful ChangeACT for Chronic Pain, a ostatnio Using ACT to Treat Anorexia and the Spectrum of Anorectic Behavior. Jego zainteresowania ogniskują się wokół wykorzystywania behawioralnych zasad w lepszym rozumieniu takich tematów jak sens, cel w życiu i wartości. Ostatnimi czasy zafascynowało go skrzyżowanie ACT, ewolucjonizmu i współczesnej epidemii przewlekłych chorób związanych z stylami życia.

Kelly poznający najlepsze strony naszego kraju.

Organizacja

Czas. Daty to 23 i 24 października or 20 i 21 listopada (soboty i niedziele), każde spotkanie po 4 godziny. Spotkania odbywają się od 16 do 20.

Opłata. Koszt szkolenia zależy od kolejności zapisu:

  • Pierwsze 20 osób płaci 1000 zł.
  • Pozostałe osoby płacą po 1100 zł.

Możliwość wpłaty bezzwrotnej pierwszej raty w wysokości 500 zł. Zapłata reszty kwoty do 20 września.

Dostępne są zniżki:

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Będzie można je ściągnąć ze strony Materiały ze szkoleń.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać odpowiedniej kwoty przelewu o tytule KELLY i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna).

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł