Superwizja ACT

Zapraszam do skorzystania z indywidualnej i kilkuosobowej superwizji. Prowadzę ją w ramach w terapii akceptacji i zaangażowania ACT oraz integracyjne w ramach wiedzy z różnych nurtów trzeciej fali behawioryzmu. Superwizja nadaje się dla osób z różnym poziomem zaawansowania, od początkujących do doświadczonych.

Wyrozumiałe wzięcie pod uwagę własnej gotowości [do przeżycia trudnych myśli i emocji] oraz elastyczności, zauważanie, co sprawia, że trudno ci zachować kontakt z tu i teraz, oraz dostrzeganie, jak możesz utknąć we własnym dyskomforcie, gdy jesteś w obliczu cierpienia klienta wymaga tyle samo skupienia, co uczenie się nowych narzędzi i metafor. Wprowadzenie tych tematów na superwizję kliniczną jest idealnym sposobem na ugruntowanie nauki i dalszy rozwój podejścia spójnego z ACT.

 

(Brock, Batten, Walser, Robb 2015)

Formaty superwizji

Częstotliwość to doraźnie, co dwa tygodnie lub raz na miesiąc.

Możliwy format spotkań online:

  • Jednoosobowy. Superwizja indywidualna trwa 50-55 minut. Koszt 300 zł.
  • Dwuosobowy. Superwizja dwuosobowa trwa 50-55 minut i dzielimy ten czas między potrzeby obu osób. Najczęściej otwieramy sytuację jednej osoby, a drugiej części superwizji skupiamy się na drugiej. Koszt 300 zł (czyli 150 zł na osobę).
  • Trzyosobowy. Superwizja trzyosobowa trwa ok. 2 godziny. Najczęściej każda z osób ma ok. 40 minut. W trakcie odpowiadam na pytania wszystkich osób w ramach podejmowanej sytuacji terapeutycznej. Koszt to 600 zł (czyli 200 zł na osobę)

Przy regularnych spotkaniach oprócz bezpośredniej pomocy mam czas poznawać także osobę, z którą pracuję, pomagając brać pod uwagę własne cechy, które mogą wpływać na przebieg prowadzonej interwencji.

Nad czym możemy pracować

  • Lepsza konceptualizacja klienta korzystając z analizy funkcjonalnej oraz modelu elastyczności psychologicznej np. sześciu procesów ACT (hexaflex), ACT matrix lub RFT.
  • Pogłębienie relacji terapeutycznej.
  • Nauka i szlifowanie filozofii pracy oraz technik, rozplanowanie terapii.
  • Analiza sytuacji podczas interwencji z perspektywy procesów doświadczanych przez prowadzącego terapię lub coaching – czyli własna mini-terapia lub nakierowanie na konkretne procesy do przepracowania samodzielnie lub podczas terapii własnej.

Forma

Superwizja online przez Zoom. Pomocne będzie, jeśli wcześniej wyślesz maila z informacjami o temacie, który chcesz poruszyć, kliencie lub swoich trudnościach. Jeśli w grę wchodzi nagranie z sesji, to albo możemy puścić fragment do analizy podczas spotkania, albo mogę otrzymać je zawczasu do samodzielnego przesłuchania wraz z pytaniami do mnie i nakierowaniami na konkretne momenty. Wówczas koszt superwizji uwzględni także czas poświęcony na przesłuchanie.

Rola wewnętrznego świata terapeuty z perspektywy kontekstualnej superwizji

Zapoznaj się z kontekstualnym podejściem do superwizji, zgodnie z którym prowadzę pomoc specjalistom zdrowia psychicznego.

Wykład został wygłoszony w ramach III Konferencji Online Terapii Behawioralnych III Fali.

Moje wartości

Zależy mi, aby tworzyć podczas superwizji bezpieczny, nieoceniający, współpracujący kontekst, w ramach którego łatwiej mówić o trudnościach w trakcie pracy, o możliwej drodze przez nie oraz doceniać, co idzie dobrze. Chcę, aby obie strony mogły dzielić się swoimi odczuciami, myślami, schematami, tendencjami i wartościami w sposób, który humanizuje i daje zdrową motywację do pracy. Jestem gotów tak dzielić się pomysłami, jak i podejść do niewiedzy i niepewności z ciekawością i otwartością, aby zarazem móc uczyć oraz uczyć się od innych.

Moje kompetencje

Prowadzę praktykę ACT od samego jej początku w naszym kraju. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach ACT w Polsce i zagranicą (terapeutycznych i superwizyjnych), prowadziłem warsztaty ACT w Europie (Bośnia, Ukraina, Hiszpania, Irlandia) i Chinach, superwizowałem się u czołowych europejskich terapeutów ACT/RFT (Joe Oliver, David Gillanders, Yvonne Barnes-Holmes). Posiadam wiedzę z wielu innych nurtów terapeutycznych, zintegrowanych w ramach podejścia kontekstualnego behawioryzmu. Więcej o mnie.

Organizacja

Proszę o kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com. W razie pytań proszę śmiało pisać

Przelew proszę wykonać na

Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec