Kontekstualna terapia schematów. Sposób na funkcjonalne wzmocnienie Zdrowego Dorosłego.

Nagranie szkolenia z aplikacji kontekstualnej terapii schematów. Prowadzone jest przez eksperta w tej dziedzinie Eckharda Roedigera.

Szkolenie trwa 16 godzin zegarowych. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Z nagrania wycięte są części z pracy w grupach. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku. Dostęp do nagrania po szkoleniu przyznawany jest na dwa miesiące. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

Dla kogo

  • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, coachów
  • Dla studentów chcących lepiej poznać, jak łączyć terapię schematów i terapię akceptacji i zaangażowania
  • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych
  • Dla osób chcących urozmaicić i wzbogacić swoją pracę

Opis warsztatu

Sprawny tryb Zdrowego Dorosłego stanowi podstawę sukcesu w terapii schematów. Mimo jego kluczowej roli, w większości podręczników brakuje szczegółowego opisu, jak prowadzić do funkcjonalnych wzmocnień zachowań w ramach tego trybu. Integracja technik metapoznawczych (szczególnie zaczerpniętych z terapii akceptacji i zaangażowania, ACT) w sposób znaczący przyczynia się do budowania umiejętności wspierających tryb Zdrowego Dorosłego. Kluczowe procesy, przełożone na język terapii schematów, to:

  • wspieranie u klientów perspektywy uważnego obserwatora,
  • doświadczanie i akceptowanie bolesnych emocji trybów Wrażliwego, Złoszczącego się lub Impuslwynego Dziecka we współczujący sposób,
  • zmiana w kieruku zrównoważonego trybu Zdrowego Dorosłego,
  • kontakt z podstawowymi potrzebami i angażowanie się w funkcjonalne zachowania oparte na wartościach.

Osadzamy procesy ACT w bardzo dynamicznym, intensywnym, skoncentrowanym na emocjach przymierzu terapeutycznym. Balansujemy pomiędzy biegunami autorefleksji i doświadczania oraz powtórnego rodzicielstwa i empatycznej konfrontacji, składających się z określonych mikro-procesów.

Cele:

Po krótkim wprowadzeniu modelu i zasad terapii schematów, warsztat będzie obfitował w demonstracje na żywo i ćwiczenia w parach. Dzięki temu teoria będzie mogła nabrać praktycznego charakteru, a uczestnicy doświadczą, jakie korzyści niesie wykorzystanie kontekstualnej terapii schematów w pracy z klientem. Po warsztacie osoby biorące udział będą w stanie wdrożyć zademonstrowane mikro-procesy we własnej praktyce terapeutycznej, czyniąc swoją pracę bardziej dynamiczną i skoncentrowaną na emocjach.

O prowadzącym

Eckhard Roediger (MD), urodzony w 1959r. Neurolog, psychiatra i psychoterapeuta. Odbył szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora na oddziale psychodynamicznym kliniki w Berlinie. Od 2007 prowadzi prywatną praktykę. Jest także kierownikiem Centrum treningu terapii schematów we Frankfurcie. Członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów (ISST) od 2008 roku. Były przewodniczący ISST. Obecnie jest jej członkiem honorowym.

Autor książek o terapii schematów: „EMOCJONALNE PUŁAPKI W ZWIĄZKACH Jak przełamać negatywne wzorce zachowań?” do pracy z parami oraz „Kontekstualnej terapii schematów”, integrującej terapię akceptacji i zaangażowania z terapią schematów.

„Kontekstualna terapia schematów” stanowi zalecaną, acz niekonieczną lekturę do warsztatu.

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 16 godzin. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące.

Opłata. Koszt szkolenia to 1000 zł.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Udostępnione materiały do pracy są po polsku.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 1000zł o tytule ECKHARD i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna). Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.