Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych

Szkolenie z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT; acceptance and commitment therapy) prowadzone przez współtwórcę ACT Kirka Strosahla oraz Patricię Robinson. Jej tematem jest prowadzenie terapii focused ACT, zaprojektowanej przez Kirka Strosahla, stosowanej w wymiarze krótkoterminowym, ze szczególnym uwzględniem najbardziej wymagających klientów.

Warsztat tłumaczony z języka angielskiego na polski, wyświetlane slajdy są po polsku. Uczestnik otrzymuje certyfikat udziału wraz z ilością godzin (16 godzin zegarowych). 

Opis warsztatu

Warsztat ten skierowany jest do klinicystów, potrzebujących nowych narzędzi do pomocy w rozwoju umiejętności psychicznych w prowadzeniu życia pełnego sensu – wliczając w zakres oddziaływania tych pacjentów, którzy utknęli w życiu pod wpływem niedziałających schematów zachowań samobójczych lub depresji. Większość ludzkiego cierpienia i problemów zdrowia psychicznego, także w przypadku prób samobójczych, można bezpośrednio przypisać długotrwałym, zawodzących oczekiwania schematom emocjonalnego i behawioralnego unikania. Choć procesy psychiczne rządzące takim unikaniem są głęboko wpisane w sam ludzki język, to większość pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie te procesy werbalne regulują to, co robią. Aby wzmacniać odporność psychiczną, zwaną w ACT „elastycznością psychologiczną”, musimy osłabić automatyzm tych procesów (potocznie nazywanych „umysłem”), jako że wpływają one na unikowy styl życia.

Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania (Focused Acceptance and Commitment Therapy, fACT) jest podejściem terapeutycznym, które pomaga…

  • rozpoznawać nieskuteczność unikowych zachowań,
  • uczyć świadomości i niezależności od własnej „psychicznej gadaniny”
  • akceptować stresujące, niepożądane wewnętrzne doświadczenia

…podczas angażowania się w działania spójne z wartościami. Efektem takiej pracy jest coś, co nazywamy „bujnym rozwojem”, czy też prowadzeniem wzbogaconego przez swój własny wkład, pełnego witalności życia.

 

Więcej o ACT w artykule na ten temat.

Przebieg warsztatu

Uczestnicy warsztatu nauczą się teoretycznych i klinicznych podstaw fACT. Dowiedzą się,  gdzie jest podobne, a gdzie różne od typowej terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Przejdziemy przez dowody naukowe wskazujące na zasadność stosowania krótkoterminowego ACT w obliczu problemów psychicznych lub medycznych, wliczając do tego te związane z pojawieniem się depresji i ryzykiem samobójstwa. Podczas ćwiczeń uczących konkretnych umiejętności uczestnicy nauczą się, jak prowadzić wysoce precyzyjne, skupione na pozytywnej zmianie rozmowy z pacjentami, w tym z osobami prezentującymi zachowania wysokiego ryzyka.

Uczestnicy będą mieć bardzo dużo okazji do praktykowania diagnozy zgodnej z duchem fACT, metod konceptualizacji przypadku i interwencji opartych na metaforach, wliczając w to narzędzie do planowania „Tarcza do rzutek” oraz ćwiczenie „Ścieżka życia”. Uczestnicy nauczą się także oceniać poziom elastyczności psychologicznej oraz konceptualizować tok interwencji korzystając z metody czterech kwadratów. Stosowane metody dydaktyczne to wykład, demonstracja przykładowych interwencji, ćwiczenie umiejętności w małych grupach, ćwiczenia doświadczalne oraz grupowa dyskusja.

Darmowy webinar będący elementem szkolenia

Zapraszamy do obejrzenia darmowego webinaru Kirka i Pati. Godziny z niego wliczają się do zaświadczenia. A nawet jeśli nie bierzesz w nim udziału, warto poznać FACT i kilka sposobów myślenia oraz pracy, którymi Kirk i Pati dzielą się w trakcie wydarzenia – będą przydatne zarówno tobie jako osobie, jak i tobie jako specjaliście pracującym z drugim człowiekiem.

Zobaczcie, co Kirk i Patricia mówią o warsztacie.

(Wspominają o wizycie w Polsce, ale koronawirus skłonił do zmiany formatu na online).

Po warsztacie uczestnicy będą umieli

  1. Korzystać z definicji elastyczności psychologicznej, unikania doświadczania oraz unikania behawioralnego.
  2. Przeprowadzać wywiad kontekstualny.
  3. Dokonywać konceptualizacji za pomocą narzędzia „Cztery kwadraty”
  4. Korzystać z planu działania na podstawie formularza „Tarcza do rzutek” – interwencji wspierającej różnorodność behawioralną
  5. Korzystać z planu na bazie Ścieżki Życia w formacie indywidualnym i grupowym
  6. Korzystać z formularza kluczowych kompetencji FACT jako narzędzia samooceny i bazy dla planowania rozwoju własnych umiejętności

O Kirku

Kirk Strosahl, PhD, jest jednym z twórców terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Specjalizuje się w stosowaniu ACT w formie krótkich interwencji. Ma 30 lat praktyki w szerokim zakresie krótkoterminowych kontekstów, wliczając w to wykorzystanie tych metod w prowadzeniu klinik i oddziałów podstawowej opieki lekarskiej. Napisał kilka książek dla praktyków poświęconych krótkoterminowym zastosowaniom ACT, w tym Brief Interventions for Radical Change oraz Inside This Moment (razem z Patricią Robinson i Thomasem Gustavssonem, 2012, 2015), a także The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression (razem z Patricią Robinson, 2017), wydany w już drugiej edycji bestseller samopomocowy poświęcony pracy własnej nad depresją. Dr. Strosahl prowadził liczne warsztaty dla profesjonalistów dookoła świata, a jego podejście do uczenia koncentruje się wokół osoby klinicysty oraz nauki umiejętności. Z racji tego często mówi się o Kirku „ręce ACT”.

CV dr Strosahla po angielsku

O Patricii

Patti Robinson, PhD, pełni aktualnie rolę dyrektor ds. treningu i wsparcia technicznego w Mountainview Consulting Group. Dr Robinson prowadzi konsultacje oraz trening w dziedzinie podstawowej opieki lekarskiej nad zdrowiem behawioralnym, stosując krótkoterminową metodę terapii akceptacji i zaangażowania (Focused Acceptance and Commitment Therapy) na całym świecie, wliczając to Hong Kong, Szwecję, Finlandię, Holandię, Hiszpanię, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Australię, Nową Zelandię, Danię, Norwegię, Finlandię i Stany Zjednoczone. Na wcześniejszych etapach kariery pracowała jako naukowiec i klinicystka w Group Health Cooperative w Seattle, WA oraz jako konsultantka zdrowia behawioralnego w Yakima Valley Farm Workers Clinic w Toppenish, WA. Na swoim koncie ma ponad 50 profesjonalnych publikacji, wliczając w to 11 książek.

CV dr Robinson po angielsku

Materiały do przeczytania przed warsztatem

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 16 godzin zegarowych, wliczając w to czas trwania darmowego webinaru. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące.

Opłata. Koszt szkolenia to 1000 zł.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Można je ściągnąć ze strony Materiały ze szkoleń.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 1000 zł o tytule FACT i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna). Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł

Patronat

Dziękujemu Polskiemu Towarzystwu Terapii Poznawczej i Behawioralnej za patronat nad wydarzeniem.