Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP

Szkolenie online z psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP; Functional Analytic Psychotherapy) prowadzone przez Matthew Menayasa-Skintę, certyfikowanego psychologa klinicznego, certyfikowanego trenera FAP i trenera ACT zweryfikowanego przez ACBS (peer-reviewed ACT trainer). Wprowadza do podstawowych zasad behawioralnych pozwalających terapeucie tworzyć relację terapeutyczną bardziej nasyconą pozytywnymi wzmocnieniami .

Organizacja. Szkolenie trwa 8 godzin. Dostęp do niego poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

Zobacz inne nagrania szkoleń na Uczę się ACT.

O szkoleniu online

To szkolenie dostarczy ogólnego wprowadzenia do psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (Functional Analytic Psychotherapy, FAP), kontekstualnej terapii behawioralnej skupionej na tworzeniu intensywnych i leczących relacji terapeutycznych. Zasady FAP wynikają z analiziy funkcjonalnej interakcji terapeutycznych oraz z badań nad ludzką bliskością i wrażliwością. Praca FAP ma pozwolić na zaistnienie intencjonalnej, skupionej na celu zmiany w interpersonalnym funkcjonowaniu klienta.

Szkolenia składa się z dwóch centralnych składników. Pierwszy jest czysto intelektualny – uczestnicy poznają terminologię i 5 zasad terapeuty, używanych celem konceptualizacji pracy klienta. Przykłady oraz studia przypadków pogłębią rozumienie uczestników na temat tego, jak mogą wyglądać interwencje FAP. Drugi jest już doświadczalny. Przestrzeń terapeutyczna wypełni się w biegu szkolenia zasadami FAP i będzie źródłem do praktyki tego, jak FAP może wyglądać w praktyce. Nacisk na naturalnie wzmacniające zachowania po stronie terapeuty, które mogą odzwierciedlać naturalne reakcje dla ważnych osób z kręgu społecznego w życiu klienta, podwyższa potencjał do integracji FAP z innymi terapiami.

FAP korzysta z pewnej ilości zachowań, które będą wywoływać u klienta emocje i albo mogą podwyższyć prawdopodobieństwo nawykowych, dystansujących się zachowań, albo sprzyjać nowym, skutkującym większym interpersonalnym ciepłem i bliskością.

Ćwiczenia pomogą ci lepiej rozpoznawać własne zachowania i ich wpływ na klienta, a także testować nowe strategie po tym, jak już wrócisz do gabinetu. Uczestnicy opuszczą zatem warsztat z praktycznymi narzędziami, które natychmiastowo pogłębią relację terapeutyczną i wzmocnią przymierze z klientami.

Przeczytaj artykuł, dzięki któremu możesz zapoznać się z 5 zasadami FAP.

Cele szkoleniowe

  • Uczestnicy będą w stanie korzystać z podstawowych zasad behawioralnych, aby tworzyć intensywne relacje terapeutyczne
  • Uczestnicy nauczą się najczęstszych typów zachowań będących źródłem interwencji terapeutycznych
  • Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności pozwalające nabyć głębsze zrozumienie FAP w praktyce

Dla kogo

  • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów uznających wartość relacji z klientem
  • Dla studentów chcących lepiej poznać FAP i przygotować się do pracy z wykorzystaniem tego nurtu.
  • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych chcących wykorzystywać zasady behawioralne, aby wzmacniać przymierze terapeutyczne i umiejętnie kierować nim tak, aby służyło klientowi

Dwie części wywiadu z dr Skintą. Pierwsza na temat rozwoju behawioryzmu, druga na temat pracy z mniejszościami seksualnymi.

O Matthew

Matthew Skinta, PhD, ABPP, jest certyfikowanym psychologiem klinicznym pracującym w San Francisco. Otrzymał swój tytuł doktorski na Kent State University w Kent, Ohio, w ramach którego skupiał się na psychologii zdrowia. Następnie skończył szkołę podyplomową w dziedzinie medycyny behawioralnej HIV na Harbor-UCLA Medical Center w Torrance, Calif. Kontynuował swoją pracę z dziedziny HIV poprzez kierowania i zarządzanie programem badawczym w latach 2008-2013 w ramach Alliance Health Project na Uniwersytecie Kalifornii w San Francisco. Aktualnie pracuje jako superwizor, trener i psychoterapeuta.

Dr Skinta publikował dotąd w dziedzinie wstydu, stygmatyzacji, HIV oraz kompetencji kulturowych podczas pracy z mniejszościami seksualnymi. Jego głównym obszarem zainteresowania są wzajemnie splatające się role wstydu i troski o siebie w życiu osób doświadczonych przez HIV oraz AIDS, jak i waga projektowania takich sposobów trenowania psychologów, aby byli w stanie otwarcie rozmawiać o seksie i seksualności. Wraz z Aisling Curtin jest redaktorem “Mindfulness and Acceptance for Gender and Sexual Minorities. A Clinician’s Guide to Fostering Compassion, Connection, and Equality Using Contextual Strategies.”

Dr Skinta jest od 2001 członkiem APA, dywizji 38 (psychologia zdrowia) oraz 44 (psychologiczne badania problemów LGBT). W ramach APA prowadzi treningi związane z edukacją psychologiczną na temat AIDS i HIV, aktualnie pracuje także jako mentor APA dla studentów LGBT.

Pełne kilkunastostronicowe CV po angielsku.

Matthew Menayas-Skinta

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 8 godzin. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące.

Opłata. Koszt szkolenia to 400 zł.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 400zł o tytule MMS1 i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna). Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Kontakt, pytania i informacja o zapisie

Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870