Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość

Szkolenie online z psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP; Functional Analytic Psychotherapy) prowadzone przez dr Matthew Menayasa-Skintę, certyfikowanego psychologa klinicznego, certyfikowanego trenera FAP i trenera ACT zweryfikowanego przez ACBS (peer-reviewed ACT trainer). Wprowadza do podstawowych zasad behawioralnych pozwalających terapeucie tworzyć relację terapeutyczną bardziej nasyconą pozytywnymi wzmocnieniami.

Organizacja. Szkolenie trwa 4 godziny. Dostęp do niego poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

Zobacz inne nagrania szkoleń na Uczę się ACT.

O szkoleniu online

W ramach tego szkolenia zapoznamy się z terapią skupioną na współczuciu (CFT, Compassion Focused Therapy), pogłębimy dyskusję na temat Zasady 3 FAP (wzmacniaj CRB2 – zachowania świadczące o postępach klienta) oraz przyjrzymy się debatom na temat zalet i wad terminu „miłość terapeutyczna”, zarówno w ramach pracy z klientem, jak i w ramach prowadzenia szkoleń. Szczególny nacisk zostanie położony na wzajemne elementy FAP i CFT: wykorzystanie relacji terapeutycznej jako przestrzeni dla klientów, by ci mogli doświadczyć ciepła i troski płynącej od terapeuty.

Jako że szkolenie będzie zawierać ćwiczenia w parach, do pełnego udziału konieczne są słuchawki i mikrofon. Będziesz mieć okazję dyskutować na temat różnych form behawioralnej oceny przeszkód klienta wobec przyjmowania ciepła oraz wykrywania oznak tego, kiedy takie reakcje mogą bywać awersyjne na danym etapie terapii. Nacisk zostanie położony na eksplorację własnego, autentycznego stylu naturalnego wzmacniania w ramach przestrzeni, gdzie uczestnik może otrzymać szczerą informację zwrotną na temat emocjonalnego wpływu jego zachowania na nas.

Celem szkolenia będzie

  • naświetlić sposoby, na jakie można odsuwać się od oklepanych, nawykowych sposobów reagowania, które w żaden sposób mogą nie poruszyć klienta,
  • oceniając na bieżąco, czy taki sposób i jaki stopień okazanego ciepła jest adekwatny z daną osobą przed nami.

Istotnym elementem tego będzie praktyka bezpośredniego pytania o informację zwrotną na ten temat od klienta.

Cele szkoleniowe

  • Uczestnicy będą w stanie wyrażać ciepło w autentyczny, bardziej bliski sercu sposób
  • Uczestnicy nauczą się na temat konceptualnych podobieństw między FAP i CFT
  • Uczestnicy będą w trakcie warsztatu ćwiczyć umiejętności pozwalające głębiej zrozumieć FAPową ideę „miłości terapeutycznej”

Dla kogo

  • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów uznających wartość relacji z klientem
  • Dla studentów chcących lepiej poznać FAP i przygotować się do pracy z wykorzystaniem tego nurtu.
  • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych chcących wykorzystywać zasady behawioralne, aby wzmacniać przymierze terapeutyczne i umiejętnie kierować nim tak, aby służyło klientowi

Dwie części wywiadu z dr Skintą. Pierwsza na temat rozwoju behawioryzmu, druga na temat pracy z mniejszościami seksualnymi.

O Matthew

Matthew Skinta, PhD, ABPP, jest certyfikowanym psychologiem klinicznym pracującym w San Francisco. Otrzymał swój tytuł doktorski na Kent State University w Kent, Ohio, w ramach którego skupiał się na psychologii zdrowia. Następnie skończył szkołę podyplomową w dziedzinie medycyny behawioralnej HIV na Harbor-UCLA Medical Center w Torrance, Calif. Kontynuował swoją pracę z dziedziny HIV poprzez kierowania i zarządzanie programem badawczym w latach 2008-2013 w ramach Alliance Health Project na Uniwersytecie Kalifornii w San Francisco. Aktualnie pracuje jako superwizor, trener i psychoterapeuta.

Dr Skinta publikował dotąd w dziedzinie wstydu, stygmatyzacji, HIV oraz kompetencji kulturowych podczas pracy z mniejszościami seksualnymi. Jego głównym obszarem zainteresowania są wzajemnie splatające się role wstydu i troski o siebie w życiu osób doświadczonych przez HIV oraz AIDS, jak i waga projektowania takich sposobów trenowania psychologów, aby byli w stanie otwarcie rozmawiać o seksie i seksualności. Wraz z Aisling Curtin jest redaktorem “Mindfulness and Acceptance for Gender and Sexual Minorities. A Clinician’s Guide to Fostering Compassion, Connection, and Equality Using Contextual Strategies.”

Dr Skinta jest od 2001 członkiem APA, dywizji 38 (psychologia zdrowia) oraz 44 (psychologiczne badania problemów LGBT). W ramach APA prowadzi treningi związane z edukacją psychologiczną na temat AIDS i HIV, aktualnie pracuje także jako mentor APA dla studentów LGBT.

Pełne kilkunastostronicowe CV po angielsku.

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 4 godziny. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące.

Opłata. Koszt szkolenia to 200 zł.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 200zł o tytule MMS2 i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna). Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Kontakt, pytania i informacja o zapisie

Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870