II Poznańska Konferencja ACT (3-4 XII 2016)

Oto kilka wykładów z II Poznańskiej Konferencji ACT, która odbyła się tylko pół roku po tej pierwszej! W stosunku do poprzedniej zaszło wiele zmian. Pojawił się pierwszy zagraniczny gość – Louise Hayes, która opowiadała o zastosowaniu w terapii modelu DNA V (model elastyczności psychicznej dostosowany do pracy z dziećmi i młodzieżą). Konferencja trwała dwa dni, a drugiego dnia pojawiły się po raz pierwszy warsztaty. Zachował się natomiast ogólny projekt konferencji – darmowy udział oraz duży wkład studentów, którzy ucząc innych uczyli się także sami.

Komitet naukowy konferencji stanowili:

 • prof. Paweł Ostaszewski,
 • dr Agnieszka Mościcka-Teske,
 • dr Mariusz Zięba, 
 • dr Anna Ziółkowska,
 • dr Katarzyna Markowska-Regulska

Komitet organizacyjny stanowili:

 • Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 • Koło Naukowe Tu i Teraz
 • ACBS Polska

Pierwsza część, studencka, została tym razem zorganizowana wokół modelu triflex, zawierającego trzy wzajemnie wspierające się postawy reprezentujące różne aspekty elastyczności psychicznej:

 • Niestety pojawiłem się na SWPS zbyt późno, aby nagrać Joannę Roman opowiadającą o postawie otwartej, stąd brak tej części w nagraniach
 • O postawie uważnej opowiedziała mgr Barbara Ostrowska
 • O postawie zaangażowanej opowiedział Maciej Jankowski

Z drugiej części konferencji można zapoznać się z wykładami:

 • mgr Anny Lipskiej opowiadającej o wynikach swoich badań na temat relacji diagnozowania psychiatrycznego i dobrostanu psychicznego
 • mgr Pawła Dybernego, który zapoznał nas z ACT Matrix (czyli po polsku macierzy ACT) – popularnym narzędziem diagnostycznym do terapii i coachingu ACT
 • mgr Tomasz Zięciak wykładał o tym, jak elastyczność psychologiczna może pomóc osobom stygmatyzującym się z powodu chorób skóry
 • mgr Bartosz Kleszcz opowiedział o badaniach na temat (braku) postępów w zwiększaniu skuteczności terapii behawioralnych oraz o tym, za pośrednictwem czego taka terapia w ogóle działa
 • mgr Joanna Dudek zapoznała nas z FAP (functional analytic psychotherapy) – psychoterapią opartą na analizie funkcjonalnej, także należącą do nurtu trzeciej fali terapii behawioralnej

Pełne informacje o programie konferencji oraz część prezentacji znajdziecie na stronie SWPS.