Behavioral Activation for Depression

Prowadzi prof. Sona Dimidjian, światowej klasy terapeutka i naukowiec. Współautorka podręcznika z protokołem aktywacji behawioralnej (behavioral activation) dla osób z depresją oraz licznych, innych książek oraz badań naukowych na temat BA.

WERSJA ANGLOJĘZYCZNA (POLSKOJĘZYCZNE WYPOWIEDZI TŁUMACZONE NA ANGIELSKI).

480,00 

Prowadzący

Sona Dimidjian

Czas trwania

12 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone SYMULTANICZNIE na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

  Opis warsztatu

  Aktywacja zachowania (BA, od ang. Behavioral Activation) jest krótkoterminową formą leczenia depresji, która kładzie nacisk na aktywację i zaangażowanie w wychodzeniu z depresji. Aktywacja zachowania ma silne zaplecze empiryczne, poparte licznymi badaniami klinicznymi prowadzonymi w ostatnich dekadach. Porównywano w nich aktywację zachowania z farmakoterapią i standardowym leczeniem w ośrodkach na całym świecie. Najnowsze badania kliniczne ponownie wzbudziły zainteresowanie tą interwencją w leczeniu depresji w różnych formach pracy z drugim człowiekiem, w tym wśród tzw. peer counselors (osób, które doświadczyły swojego własnego cierpienia i uzyskały formalny trening celem niesienia pomocy innym), lay counselors (członkowie społeczności kościelnej, którzy najczęściej nie są ani licencjonowanymi terapeutami, ani klerykami, niosiący pomoc innym) oraz w formacie online. Aktywacja zachowania ma na celu nauczenie klientów określonych umiejętności behawioralnych służących poprawie nastroju i radzenia sobie z problemami w życiu.

  W ramach tego warsztatu przedstawiona zostanie historia i kontekst rozwoju BA, podstawa empiryczna pokazująca skuteczność stosowania BA w leczeniu depresji oraz nowe rozwiązania służące wdrażaniu BA do pracy z innymi populacjami w różnych kontekstach.
  Na szkoleniu będziemy koncentrować się na głównych zasadach i strategiach stosowanych w ramach tej interwencji terapeutycznej. Uczestnicy warsztatu poznają główne elementy struktury i stylu wdrażania BA. Nauczymy się także tworzenia i prezentowania konceptualizacji przypadku w ramach aktywacji zachowania, jak określać i definiować cele leczenia oraz jak wdrażać kluczowe strategie BA w codziennej pracy (określanie celów, kierowana aktywacja, modyfikacja wzorca unikania, regulacja codziennej rutyny i rozwiązywanie problemów).

  O prowadzącej

  O prowadzącej

  Sona Dimidjian jest kierowniczą Renée Crown Wellness Institute oraz profesorem na Wydziale Psychologii i Neuronauk na Uniwersytecie Colorado Boulder. Jej badania koncentrują się na kultywowaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu wśród kobiet, dzieci i rodzin, poprzez angażowanie wykorzystania zasobów ludzkich celem uczenia się, jak troszczyć się o siebie samych i społeczności, w ramach których się funkcjonuje. Sona odpowiedzialna jest za opracowywanie programów studiów i praktyk w edukacji i służbie zdrowia. Kładzie w nich nacisk na przechodzenie przez kluczowe fazy rozwojowe takie jak: faza prenatalna, wczesne dzieciństwo i okres adolescencji. Od wielu ltat interesuje się także zapewnianiem szerszego dostępu, skalowaniem i utrzymywaniem skutecznych programów, zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i partnerstwach opratych na wspólnotowej współpracy. Jej obecne badania koncentrują się na zapobieganiu depresji i wspeiraniu dobrostanu u mam nowonarodzonych dzieci oraz tych, które spodziewają się narodzin dziecka. Promuje w nich zdrowy obraz własnego ciała, rozwój kompetencji przywódczych u młodych kobiet, a także rozwoj praktyki uważności i współczucia wśród młodych ludzi, rodzin i edukatorów. Razem z dr Sherryl Goodman napisała książkę dla kobiet będących w ciąży o tytule „Expecting Mindfully: Nourish Your Emotional Well-Being and Prevent Depression During Pregnancy and Postpartum”. Za swój dorobek naukowy, liczne badania kliniczne i pracę akademicką otrzymała wiele nagród, w tym: the Dorothy Martin Women’s Faculty Award, the Outstanding Graduate Mentor Award, and the Robert L. Stearns Award na Uniwersytecie Boulder Colorado, a także Susan Hickman Award.

  Sona Dimidjian jest autorką i współautorką ponad 140 badań naukowych, które były cytowane ponad 8000 razy. Jest współautorką takich książek, jak: „Behavioral Activation for Depression: A Clinician’s Guide” (nowe wydanie ukaże się na początku 2022r.), Behavioral Activation with Adolescents: A Clinician’s Guide oraz książki “Evidence-Based Practice in Action: Bridging Clinical Science and Intervention”, która ukazała się w 2019 roku pod jej redakcją naukową.