Developing Self-Compassion and Self-Acceptance in Neurodivergent Adults: From Chronic Burnout to Living a Valued Life

Szkolenie „Developing Self-Compassion and Self-Acceptance in Neurodivergent Adults: From Chronic Burnout to Living a Valued Life”. Prowadzi je Jennifer Kemp, specjalistka ACT pracująca z perfekcjonizmem i neuroatypowością.

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE, WERSJA ANGLOJĘZYCZNA

220,00 

Prowadzący

Jennifer Kemp

Czas trwania

4 godziny zegarowe (bez przerw)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest po angelsku, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

  Opis warsztatu

  Neuroatypowi dorośli są bardziej narażeni na traumę, odrzucenie, marginalizację i powtarzające się negatywne informacje zwrotne, co skutkuje nieustanną samokrytyką i poczuciem porażki, wstydu, nieadekwatności, zinternalizowanego piętna i gorszego zdrowia psychicznego (Hedley i Uljarevic, 2018; Martini, i in., 2022; Schanche, 2013). Wiele osób żyje w chronicznym wypaleniu, stanie wyczerpania i przytłoczenia, który pojawia się w wyniku prób osiągnięcia neurotypowych standardów w środowisku, którenie uwzględnia różnic sensorycznych, społecznych i w przetwarzaniu informacji.

  Podczas gdy ostatnie badania zaczęły skupiać się na „wypaleniu autystycznym” jako doświadczeniu odrębnym od depresji i lęku, osoby z ADHD również mogą doświadczać wypalenia. Zarówno dorośli z autyzmem, jak i dorośli z ADHD mogą skorzystać z opracowywanych strategii łagodzenia i zapobiegania wypalenia, unikając w ten sposób szkodliwego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne, relacje, zatrudnienie, naukę i życie domowe.

  Neuroatypowi dorośli mają tendencję do niższego poziomu samowspółczucia (Beaton, Sirios i Milne, 2020 i 2022; Cai i Brown, 2021; Howes, Richards i Galvin, 2021), podczas gdy wyższe poziomy są związane z poprawą zdrowia psychicznego i dobrostanu oraz większą zdolnością do regulowania emocji (Cai, Gibbs i in. 2022, Willoughby i Evans 2019). Podejścia skoncentrowane na współczuciu oferują potencjał zwiększenia samoakceptacji i poprawy jakości życia, jednak terapia musi być dostosowana do indywidualnych preferencji i potrzeb. Podczas tego interaktywnego warsztatu dowiemy się, jak pomóc klientom w łagodzeniu i zapobieganiu wypaleniu, aby wspierać życie oparte na wartościach, stosując ustrukturyzowany proces terapii, który buduje dobrostan na fundamencie współczucia wobec samego/samej siebie.

  Uczestnicy tego warsztatu będą mieli solidną wiedzę na temat praktyki afirmującej neuroróźnorodność, taką jak ta dostarczona we wcześniejszym warsztacie „Praca z klientami neuroatypowymi: co terapeuci powinni widzieć”

  Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:

  1. Zdefiniować wypalenie w autyzmie i ADHD oraz opisać, w jaki sposób budowanie umiejętności współczucia dla siebie może poprawić zdrowie psychiczne i dobrostan klientów neuroatypowych.
  2. Opisać, w jaki sposób neuroatypowe różnice w przetwarzaniu informacji łączą się z czynnikami środowiskowymi, powodując wypalenie
  3. Opisać priorytety natychmiastowej terapii w celu łagodzenia i zapobiegania wypaleniu oraz stworzyć ustrukturyzowany plan terapii w celu budowania długoterminowego dobrostanu
  4. Zademonstrować, w jaki sposób dostosować terapię do preferencji klientów neuroatypowych.
  5. Stosować strategie łagodzące wypalenie i budujące współczucie dla samego/samej siebie w celu wspierania życia opartego na wartościach.

   

  O prowadzącej

  Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT.

  Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi.

  Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.