Lęk przed porażką i walka o bycie „wystarczająco dobrym”. Perfekcjonizm w gabinecie terapeuty ACT

Szkolenie uczące wykorzystywać terapię ACT w pracy z perfekcjonizmem, prowadzone przez Jennifer Kemp, trenerkę ACT recenzowaną przez ACBS (ACT peer-reviewed trainer), specjalistkę w tej dziedzinie, autorkę „The ACT Workbook for Perfectionism: Build Your Best (Imperfect) Life Using Powerful Acceptance and Commitment Therapy and Self-Compassion Skills”.

400,00 

Prowadzący

Jennifer Kemp

Czas trwania

10 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Warsztat tłumaczony z języka angielskiego na polski, wyświetlane slajdy będą po polsku.

  Opis warsztatu

  Opis szkolenia

  Perfekcjonizm jest procesem transdiagnostycznym, który wywołuje, podtrzymuje i nasila wiele zaburzeń psychicznych. Może również zakłócać skuteczność terapii (Egan, Wade i Shafran 2012, Kobori, Dighton i Hunter 2020). Zarówno klient i terapeuta mogą zmagać się z niepomocnymi wzorcami perfekcjonizmu, takimi jak stawianie sobie bardzo wysokich wymagań, lęk przed porażką, samokrytyka, prokrastynacja i unikanie.

  Warsztat ten będzie poświęcony temu, jak pracować z perfekcjonizmem, stosując podejście terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Terapia ACT oparta jest na analizie funkcjonalnej i koncentruje się na rozwoju współczucia dla samego siebie. Począwszy od zwięzłego przedstawienia ram niepomocnego perfekcjonizmu, ten nastawiony na interakcję, praktyczny warsztat zapewni umiejętności niezbędne do zajmowania się podstawowymi procesami skrytymi za niepomocnym perfekcjonizmem. Uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie z takimi wzorcami perfekcjonizmu jak zwlekanie, sprawdzanie i unikanie, jak pomagać klientom w znajdowaniu nowych sposobów reagowania na ich lęk przed porażką i jak łagodzić samokrytykę mającą źródło w perfekcjonizmie.

  Uczestnicy ukończą warsztat z umiejętnościami potrzebnymi do budowania elastyczności psychologicznej i rozwijania samowspółczucia u swoich perfekcjonistycznych klientów. Dzięki temu będą w stanie pomóc im w prowadzeniu ich najlepszego („niedoskonałego”) życia. Ponadto, osoby biorące udział w szkoleniu będą miały okazję zastanowić się nad własnymi niepożądanymi nawykami perfekcjonistycznymi i zbadać, w jaki sposób nawyki te mogą przyczyniać się do niepokoju, stresu i wypalenia zawodowego. Szablony, skrypty i handouty pomogą uczestnikom wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce.

  Cele dydaktyczne

  Po zakończeniu tego warsztatu uczestnicy będą potrafili:

  • Opisać zwięzłe behawioralne rozumienie pomocnego i niepomocnego perfekcjonizmu w ramach terapii ACT
  • Zidentyfikować pomocne i niepomocne wzorce zachowań perfekcjonistycznych
  • Wyjaśnić funkcję, rozwój i utrzymywanie się niepomocnych wzorców perfekcjonistycznych
  • Zastosować strategie terapeutyczne, które mogą budować elastyczność psychologiczną i współczucie dla siebie u osób zmagających się z perfekcjonizmem, w tym:
  • Jak radzić sobie z utrwalonymi i niepożądanymi wzorcami zachowań, takimi jak prokrastynacja, sprawdzanie i unikanie
  • Jak rozpoznać perfekcjonistyczną samokrytykę i reagować na nią w bardziej współczujący i elastyczny sposób?
  • Jak zbudować bardziej elastyczne poczucie siebie, które wykracza poza bycie „doskonałym”?

  O prowadzącym

  Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT. Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.