More than Procrastination: Executive Functioning Strategies for Autism and ADHD in Adults

Szkolenie „Więcej niż prokrastynacja: Budowanie funkcji wykonawczych u austystycznych dorosłych i z ADHD”. Prowadzi je Jennifer Kemp, specjalistka ACT pracująca z perfekcjonizmem i neuroatypowością.

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE, WERSJA ANGLOJĘZYCZNA

220,00 

Prowadzący

Jennifer Kemp

Czas trwania

4 godziny zegarowe (bez przerw)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest po angielsku, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są po polsku i angielsku.

  Opis warsztatu

  Trudności z wykonywaniem codziennych zadań to częsty problem, z którym przychodzą nasi klienci na terapię, jednak może on być trudny do rozwiązania. Niezdolność do wykonywania codziennych zadań jest często związana z neurobiologicznymi różnicami w funkcjonowaniu mózgu.

  Funkcjonowanie wykonawcze to zestaw umiejętności umysłowych, które wspierają organizację, zarządzanie i administrowanie codziennym życiem. Wykonywanie zadań wymaga umiejętności planowania, ustalania priorytetów, organizowania, inicjowania zadań, przełączania uwagi, kontroli impulsów, rozwiązywania problemów, zarządzania czasem i zapamiętywania – często wszystko to jednocześnie. Osoby autystyczne i ADHD mają mózgi i centralne układy nerwowe, które przetwarzają informacje inaczej niż osoby nie-neuroatypowe, a wiele z nich ma funkcjonowanie wykonawcze, które jest niewystarczające i łatwiejsze do przeciążenia. Trudności z funkcjonowaniem wykonawczym mogą również ograniczać skuteczność terapii, gdy klienci nie są w stanie realizować działań uzgodnionych podczas sesji.

  Wraz z krytyką i negatywną informacją zwrotną od innych przez całe życie oraz ciągłymi trudnościami w osiąganiu celów, wiele osób neuroatypowych rozwija wszechobecne samokrytyczne myślenie, takie jak „Muszę po prostu pracować „Muszę tylko ciężej pracować i lepiej się zorganizować”, „Jestem taki leniwy” i „Wszyscy inni mogą to zrobić – dlaczego ja nie mogę?”. Ta negatywna, zapętlona samokrytyka osłabia motywację, obniża nastrój i powoduje ciągły niepokój. Trzymanie się nierealistycznych, perfekcjonistycznych standardów dodatkowo wyczerpuje zasoby funkcjonowania wykonawczego i nasila samokrytykę.

  Warsztat ten ma na celu zbadanie, w jaki sposób neurobiologiczne różnice w funkcjonowaniu wykonawczym są związane z z wieloma codziennymi problemami doświadczanymi przez neuroatypowych dorosłych. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się, jak wspierać klientów, którzy mają te trudności. Uczestnicy poznają podejścia terapeutyczne, które uwzględniają różnice neuroatypowe, wykorzystują mocne strony, wynikające z neuroatypowości, a także kwestionują neurotypowe oczekiwania. Strategie wspierania klientów będą obejmować kwestionowanie nierealistycznych oczekiwań, outsourcing funkcji wykonawczych, upraszczanie zadań, łączenie zadań, wykorzystywanie hiperfocusu, regulowanie działania poprzez ruch, ustalanie priorytetów funkcjonalnych i uzyskiwanie pomocy. Uczestnicy dowiedzą się również, jak dostosować swoje podejście do terapii, aby zaspokoić potrzeby neuroatypowych klientów i zwiększyć skuteczność terapii.

  Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:

  1. Zdefiniować funkcjonowanie wykonawcze, w tym w jaki sposób różnice w funkcjonowaniu stanowią część i odzwierciedlają różnice w przetwarzaniu informacji u austystycznych dorosłych i ADHD.
  2. Opisać, w jaki sposób przeciążone lub niedostateczne funkcjonowanie wykonawcze może prowadzić do wielu problemów, w tym do problemów z osiąganiem celów, zarządzaniem czasem oraz do tzw. „paraliżu ADHD”.
  3. Opisać, w jaki sposób problemy takie jak lęk, depresja i perfekcjonizm mogą wpływać na funkcjonowanie wykonawcze w niekorzystny sposób.
  4. Wdrożyć szeroką gamę strategii, aby pomóc klientom przezwyciężyć trudności z funkcjonowaniem wykonawczym.
  5. Pomóc klientom przezwyciężyć ciągły samokrytycyzm, który jest wynikiem wieloletnich trudności w osiąganiu celów i bycia krytykowanym przez innych.
  6. Zintegrować strategie wspierające funkcjonowanie wykonawcze w terapii, aby zmaksymalizować skuteczność interwencji.

   

  O prowadzącej

  Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT.

  Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi.

  Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.