Praca z klientami neuroatypowymi: Co terapeuci powinni wiedzieć

Szkolenie „Praca z klientami neuroatypowymi: Co terapeuci powinni wiedzieć”. Prowadzi je Jennifer Kemp, specjalistka ACT pracująca z perfekcjonizmem i neuroatypowością.

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE, WERSJA POLSKOJĘZYCZNA

220,00 

Prowadzący

Jennifer Kemp

Czas trwania

4 godziny zegarowe (bez przerw)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone symultanicznie przez dwoje tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

  Opis warsztatu

  Gwałtowny wzrost liczby diagnoz autyzmu i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w ostatnich latach (Davidovitch i in., 2021; Yoo, 2013) odzwierciedla nowe, szersze zrozumienie przez społeczeństwo w jaki sposób neuroróżnorodność może występować u wcześniej niedostatecznie reprezentowanych grup, w tym nastolatków i dorosłych kobiet, ludności rdzennej i mniejszości kulturowych. Towarzyszyło temu zmniejszenie w stygmatyzacji związanej z tymi diagnozami oraz rozwijający się ruch na rzecz dopominania się swoich praw i sprawiedliwości społecznej.
  W rezultacie duża liczba zdiagnozowanych i niezdiagnozowanych neuroatypowych nastolatków, dorosłych i starszych dorosłych zgłasza się na terapię, często po postawieniu kilku błędnych diagnoz, zanim ich neuroatypowość zostanie zidentyfikowana (Au-Yeung, 2019). Klienci ci oczekują od swoich terapeutów zrozumienia i potwierdzenia ich różnic oraz włączenia tego zrozumienia do ich leczenia psychologicznego. Decyzja o niepodejmowaniu pracy z tą grupą klientów nie będzie już praktyczna, ponieważ coraz więcej osób zgłasza się na terapię, szukając uznania i zrozumienia swojej neuroróżnorodności.
  Zmiana ta stanowi poważne wyzwanie dla terapeutów pracujących w ramach prywatnej praktyki i dla profesjonalnych programów szkoleniowych. Terapeuci potrzebują nowych umiejętności w zakresie skutecznej i afirmującej pracy z tą często marginalizowaną grupą. Jednak wiele z podstaw praktyki afirmującej neuroróżnorodność, w tym używanie afirmującego języka, stoi w sprzeczności z ich profesjonalnym szkoleniem (Dwyer 2022).
  Warsztat ten zapewni uczestnikom wprowadzenie do praktyki afirmującej neuroróżnorodność oraz wyjaśnienie roli, jaką terapeuci mogą odegrać w pracy z dorosłymi neuroatypowymi klientami . Warsztat rozpocznie się od zwięzłego opisu podstawowych elementów praktyki potwierdzającej neuroróżnorodność, w tym użycia afirmującego języka i „podwójnego problemu empatii”. Uczestnicy zapoznają się ze społecznym modelem niepełnosprawności i to, w jaki sposób jest on powiązany z potrzebą zminimalizowania maskowania, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i poprawy dopasowania osoby do środowiska dla osób neuroatypowych.
  Po ustaleniu ram koncepcyjnych dla praktyki afirmującej neuroróżnorodność, uczestnicy dowiedzą się, jak dostosować swoje podejście do różnic w komunikacji, regulacji sensorycznej i emocjonalnej oraz przetwarzaniu informacji u osób neuroatypowych. Przegląd pilnych priorytetów terapeutycznych dla osób neuroróżnorodnych przy pierwszej prezentacji. a także strategie pomagające osobom neurodywergentnym poruszać się po świecie w sposób, który lepiej wspierać ich potrzeby, jednocześnie rozwijając współczucie dla siebie, samoakceptację i dumę ze swojej tożsamości. tożsamości. Pod koniec sesji uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad tym, w jaki sposób wdrożą w swoim miejscu pracy najlepsze zasady afirmujące neuroróżnorodność.
  Cele edukacyjne
  Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:
  1. Opisać podstawy praktyki afirmującej neuroróżnorodność, w tym społeczny model niepełnosprawności, podwójny problem empatii
  2. Opisać rolę psychologów w pracy z klientami neuroatypowymi, w szczególności z autyzmem i ADHD u młodzieży i dorosłych.
  3. Zademonstrować podstawy praktyki potwierdzającej neuroróżnorodność, w tym jak używać afirmującego języka.
  4. Opisać kilka sposobów, jak mogą dostosować swoją praktykę do różnych stylów komunikacji, potrzeb w zakresie regulacji sensorycznej i emocjonalnej oraz preferencji w zakresie przetwarzania informacji przez neuroatypowych klientów
  5. Zidentyfikować pilne priorytety terapeutyczne dla osób neuroatypowych zgłaszających się na terapię.
  6. Opracować spersonalizowany plan wdrożenia w swojej praktyce najlepszych zasad afirmujących neuroróżnorodność w ich praktyce terapeutycznej

  O prowadzącej

  Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT.

  Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy.

  Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.