Rozumienie i terapia samouszkodzeń

Szkolenie uczące rozpoznawać i pomagać osobom dokonujących na sobie różnego rodzaju uszkodzeń ciała. Prowadzi je dr Barent Walsh, uznany międzynarodowo specjalista w tej dziedzinie, autor podręczników i rozdziałów książek na ten temat.

240,00 

Prowadzący

Barent Walsh

Czas trwania

6 godzin zegarowych

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

video_duration_time_pl_cert

6 godzin

  Opis warsztatu

  O szkoleniu online

  Jednym z zagadnień wiodących do największych problemów dla klinicystów oraz innych specjalistów jest efektywne radzenie sobie z samouszkodzeniami nie wiodącymi do samobójstwa (non-suicidal self-injury, NSSI). Szczególnej wagi nadaje temu fakt, że samouszkodzenia przeszły ze sfery populacji klinicznych do populacji ogólnej, wliczając w to uczniów różnych klas oraz studentów.

  Szkolenie to skupi się na zrozumieniu, radzeniu sobie oraz terapii różnorodnych przejawów samouszkadzania, wliczając w to cięcie ramion i ciała, przypalanie się, rozdrapywanie ran oraz inne, poważniejsze przykłady jak NSSI wymagające interwencji medycznej czy połknięcie ciała obcego.

  Samouszkadzanie zostanie odróżnione od zachowań samobójczych pod względem kilku kluczowych cech szczególnych, ale także zostanie ujęte jako jeden z czołowych czynników ryzyka przy próbach odebrania sobie życia. Poświęcimy także czas na społeczną zaraźliwość samouszkadzania.

  Przedmiotem szkolenia będzie także „Opieka w kilku krokach” („Stepped Care Approach”), związane z radzeniem sobie z samouszkodzeniami i terapią tych zachowań. Składa się na nie:

   

  Krok I

  • Nieformalna reakcja
  • Ocena kryzysowa (jeśli potrzeba)
  • Szczegółowa ocena poznawczo behawioralna

   

  Krok II

  • Trening umiejętności zastępczych
  • Biologia NSSI
  • Radzenie sobie i zapobieganie społecznej zaraźliwości

  Korzystamy z takiego podejścia, aby klienci i ich rodziny otrzymali wsparcie i precyzyjną terapię w takiej ilości i stopniu, jaki będzie im potrzebny. Otrzymacie także bardzo praktyczne sugestie związane z radzeniem sobie z samouszkadzaniem.

   

  Cele szkoleniowe

  Po szkoleniu, uczestnicy będą potrafić:

  • Odróżniać samouszkodzenia od prób samobójczych, uznając zarazem rolę trwających samouszkodzeń w ryzyku popełnienia samobójstwa.
  • Przejść przez dwa kroki w „Opiece w kilku krokach”, zawierające diagnozę i sposoby wpływu na samouszkadzanie.
  • Rozumieć, zapobiegać i mieć wpływ na społeczną zaraźliwość samouszkadzania
  • Podjąć temat opieki nad sobą samym/samą u specjalistów pracujących z samookaleczeniami

   

  Dla kogo

  • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów chcących poznać, jak diagnozować i wspierać radzenie sobie z problemem samouszkadzania
  • Dla studentów chcących lepiej poznać specyfikę pracy z samouszkadzaniem
  • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych chcących pracować z młodzieżą i dorosłymi dokonującymi samouszkodzeniem
  • Dla osób chcących zmniejszać ryzyko planowanych i przypadkowych prób samobójczych u osób samouszkadzających się

  O prowadzącej

  Barent Walsh, Ph.D., ma szerokie doświadczenie w sferze tematu autodestrukcyjnych zachowań, zarówno w postaci publikacji, jak i międzynardowodych wystąpień. Jest autorem Terapii samouszkodzeń, wydanej w wielu krajach, w tym w Polsce przez WUJ. W ramach wystąpień publicznych miał okazję prezentować swoją wiedzę w wielu krajach w Ameryce Północnej, Południowej, Europie i Azji. Pełni funkcję starszego konsultanta klinicznego w Open Sky Community Services, znajdującej się w Worcester w stanie Massachusets. Dr. Walsh wykłada także na wydziale psychiatrii w Harvard Medical School w Cambridge, także w Massachusets.

  W 2021 otrzymał następujące wyróżnienie:

   „W imieniu Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz Badań nad Samouszkodzeniami (International Society for the Study of Self-Injury, ISSS) chcielibyśmy odznaczyć Pana znaczący wkład w tę sferę, zapraszając do grona członków honorowych ISSS. Zaproszenie odzwierciedla nasze najwyższe wyróżnienie Pana prac, zwłaszcza wpływowe badania i publikacje w sferze diagnozy i terapii samouszkodzeń.”

  Szczegółowy biogram w języku angielskim.

  Lektury dla chętnych

  Glenn, C.R., Esposito, E.C., Porter, A.C. & Robinson, D. J. (2019). Evidence base update of psychological treatments for self-injurious thoughts and behaviors in youth. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 48(3), 357-392.

  Nock, M. K. & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 885-890.

  Walsh, B. (2014). Treating self-injury: A practical guide, 2nd Edition.  New York: Guilford Press.

  Walsh, B.W. & Eaton, J.E. (2014). Dialectical behavior therapy. In Non-suicidal self-injury in eating disorders. L. Claes & J.J. Muehlenkamp Eds. New York: Springer.

  Walsh, Barent & Doerfler, Leonard A. (2009). Residential treatment of self-injury. In Nock, M.(Editor), Understanding non-suicidal self-injury: Origins, assessment, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.

  Walsh, Barent (2019). “Atypical, severe self-injury: How to understand and treat it.” In  Nonsuicidal self-injury: Advances in research and practice. J.J. Washburn, (Ed.). New York:Routledge.