Rozwijanie samowspółczucia i samoakceptacji u neuroatypowych dorosłych: od chronicznego wypalenia do życia w zgodzie z wartościami

Szkolenie „Rozwijanie samowspółczucia i samoakceptacji u neuroatypowych dorosłych: od chronicznego wypalenia do życia w zgodzie z wartościami”. Prowadzi je Jennifer Kemp, specjalistka ACT pracująca z perfekcjonizmem i neuroatypowością.

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE, WERSJA POLSKOJĘZYCZNA

220,00 

Prowadzący

Jennifer Kemp

Czas trwania

4 godziny zegarowe (bez przerw)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest po polsku, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są po polsku i angielsku.

  Opis warsztatu

  Neuroatypowi dorośli są bardziej narażeni na traumę, odrzucenie, marginalizację i powtarzające się negatywne informacje zwrotne, co skutkuje nieustanną samokrytyką i poczuciem porażki, wstydu, nieadekwatności, zinternalizowanego piętna i gorszego zdrowia psychicznego (Hedley i Uljarevic, 2018; Martini, i in., 2022; Schanche, 2013). Wiele osób żyje w chronicznym wypaleniu, stanie wyczerpania i przytłoczenia, który pojawia się w wyniku prób osiągnięcia neurotypowych standardów w środowisku, którenie uwzględnia różnic sensorycznych, społecznych i w przetwarzaniu informacji.

  Podczas gdy ostatnie badania zaczęły skupiać się na „wypaleniu autystycznym” jako doświadczeniu odrębnym od depresji i lęku, osoby z ADHD również mogą doświadczać wypalenia. Zarówno dorośli z autyzmem, jak i dorośli z ADHD mogą skorzystać z opracowywanych strategii łagodzenia i zapobiegania wypalenia, unikając w ten sposób szkodliwego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne, relacje, zatrudnienie, naukę i życie domowe.

  Neuroatypowi dorośli mają tendencję do niższego poziomu samowspółczucia (Beaton, Sirios i Milne, 2020 i 2022; Cai i Brown, 2021; Howes, Richards i Galvin, 2021), podczas gdy wyższe poziomy są związane z poprawą zdrowia psychicznego i dobrostanu oraz większą zdolnością do regulowania emocji (Cai, Gibbs i in. 2022, Willoughby i Evans 2019). Podejścia skoncentrowane na współczuciu oferują potencjał zwiększenia samoakceptacji i poprawy jakości życia, jednak terapia musi być dostosowana do indywidualnych preferencji i potrzeb. Podczas tego interaktywnego warsztatu dowiemy się, jak pomóc klientom w łagodzeniu i zapobieganiu wypaleniu, aby wspierać życie oparte na wartościach, stosując ustrukturyzowany proces terapii, który buduje dobrostan na fundamencie współczucia wobec samego/samej siebie.

  Uczestnicy tego warsztatu będą mieli solidną wiedzę na temat praktyki afirmującej neuroróźnorodność, taką jak ta dostarczona we wcześniejszym warsztacie „Praca z klientami neuroatypowymi: co terapeuci powinni widzieć”

  Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:

  1. Zdefiniować wypalenie w autyzmie i ADHD oraz opisać, w jaki sposób budowanie umiejętności współczucia dla siebie może poprawić zdrowie psychiczne i dobrostan klientów neuroatypowych.
  2. Opisać, w jaki sposób neuroatypowe różnice w przetwarzaniu informacji łączą się z czynnikami środowiskowymi, powodując wypalenie
  3. Opisać priorytety natychmiastowej terapii w celu łagodzenia i zapobiegania wypaleniu oraz stworzyć ustrukturyzowany plan terapii w celu budowania długoterminowego dobrostanu
  4. Zademonstrować, w jaki sposób dostosować terapię do preferencji klientów neuroatypowych.
  5. Stosować strategie łagodzące wypalenie i budujące współczucie dla samego/samej siebie w celu wspierania życia opartego na wartościach.

   

  O prowadzącej

  Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT.

  Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi.

  Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.