Bazujące na dowodach naukowych wytyczne dla wyższej produktywności i jakości życia w pracy: Praktyczne ujęcie na podstawie badań ACT oraz interwencji w organizacjach

Warsztat ACT prowadzony przez prof. Franka Bonda. Frank Bond jest trenerem ACT zweryfikowanym przez ACBS, został wyróżniony jako ACBS fellow, jest czołowym naukowcem w sferze zastosowań ACT w pracy i sporcie. Autor pierwszego „nowożytnego” (po wydaniu pierwszego podręcznika ACT w 1999) badania z losowym doborem do próby (RCT), aktualnie współpracownik European Space Agency w zakresie wysłania załogowej misji na Marsa w następnej dekadzie.

Odbędzie 11-12 maja 2019 w Warszawie. Warsztat będzie przetłumaczony z języka angielskiego na polski, wyświetlane slajdy będą po polsku. Uczestnik otrzymuje certyfikat udziału.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku, aby nie ominęły Cię aktualizacje związane z warsztatem.

prof. Frank Bond

Opis warsztatu

Warsztat ten skupi się na treningu najnowszych, bazujących na wiedzy naukowej umiejętności i technik podwyższających produktywność i jakość życia tak w miejscu pracy, jak i w innych grupach.  Uczestnicy nauczą się wiodących strategii wspomagania psychicznych i organizacyjnych procesów, które są kluczowym elementem tego, aby ludzie mogli bardziej wydajnie pracować, rozumieć, jak najlepiej podejść do swoich zadań i znajdywać sens w ramach swej pracy i życia społecznego – wszystko to ugruntowane w podejściu opartym na naukach kontekstualnych (contextual-based science, CBS). Liderzy, managerowie oraz każdy inny uczestnik nauczy się, jak władać prostymi w użyciu metodami tak, by wzrastała ich zdolność do wykrzesania jak najlepszych rzeczy z ludzi, z którymi pracują – wliczając do tego grona nich samych!

Techniki te i strategie reprezentują najnowsze etapy ewolucji CBS (wliczając trening akceptacji i zaangażowania, czyli ACT) w dziedzinie poprawy wydajności i jakości życia ludzi oraz w ramach samych organizacji, w których pracują. To efekt prawie 10 lat ciągłego i mającego szeroki zakres behawioralnego programu badawczego sponsorowanego przez drużynę olimpijską Wielkiej Brytanii, Europejską Agencję Kosmiczną, rząd Wielkiej Brytanii oraz inne prywatne i publiczne organizacje nastawione na wysokie wyniki (wliczając w to szkoły). Warsztat skupi się na treningu kluczowych umiejętności wykorzystywanych aktualnie w tych organizacjach po to, by sportowcy olimpijscy zdobywali złote medale, astronauci mogli dotrzeć bezpiecznie na Marsa, a nastolatkowie odrabiali swoje prace domowe.

Prof. Bond zaproponował, by dostosować treść warsztatu do potrzeb uczestników. Jeśli się zarejestrujesz, to po proszę spisać mailowo swoje oczekiwania i przekażemy je prowadzącemu. Poprowadzi je wedle tych aspektów ACT w organizacji, na które zapotrzebowanie zgłoszą biorący w nim udział. Zatem jeśli chcesz położyć nacisk na jakiś aspekt pracy, jakiś rodzaj technik (lub odwrotnie: bez jakichś), to proszę dać znać. Ostateczny kształt warsztatu będzie wypadkową potrzeb uczestników.

Dla kogo

  • dla osób chcących wykorzystywać naukową technologię behawioralną celem poprawy ludzkiej wydajności i jakości życia
  • dla psychoterapeutów, trenerów, coachów, liderów grup i managerów pracujących z klientami borykającymi się z problemami w pracy
  • dla psychologów i trenerów pracujących ze sportowcami lub innymi zawodami wymagającymi wysokiej wydajności oraz funkcjonującymi pod wpływem wysokiego stresu
  • dla osób chcących sprzyjać profilaktyce wypalenia zawodowego
  • dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych i coachingowych – ACT, mający korzenie w podejściu behawioralnym, jest łatwo integrowalnym nurtem zarówno do pracy z klientem, jak i z samym lub samą sobą
  • dla praktyków szukających pracy własnej w kierunku większej elastyczności psychicznej

O Franku

Profesor Frank Bond jest dyrektorem Institute of Management Studies, a wcześniej głową Wydziału Psychologii na Goldsmiths, University of London. Jego badania oraz praca zawodowa skupia się na określaniu i wspieraniu organizacyjnych i psychologicznych czynników wpływających na efektywność w pracy (np. produktywność, innowacyjność), umiejętności przywódcze oraz fizyczne i psychiczne zdrowie pracowników. Jest głównym autorem czołowego kwestionariusza ACT Acceptance and Action Questionnaire-II oraz WAAQ do pomiaru elastyczności psychologicznej w pracy. Pełnił funkcję prezydenta Association for Conextual Behavioral Science, jest członkiem European Association of Occupational Health Psychology, pełni funkcje w kilku czasopismach naukowych. Aktualnie prowadzi interdyscyplinarne badania mające pomóc Europejskiej Agencji Kosmicznej wysłać w następnej dekadzie załogową misję na Marsa.

Organizacja

Czas. Weekend 11-12 maja 2019. Warsztat w godzinach 10-18 (sobota) oraz 9-17 (niedziela) z dłuższą przerwą w środku i kilkoma krótszymi na kawę.

Miejsce. Warszawa, Uniwersytet SWPS, Chodakowska 19/31, S008.

Opłata. Liczy się data na przelewie. Opłata wynosi 1100 zł.

Dostępna zniżka „we dwoje raźniej”. 50 zł od osoby taniej za zapis parami. Przy zgłoszeniu proszę napisać, razem z kim się zgłaszasz. W związku z kosztami organizacyjnymi nie oferujemy zwrotów. Chętnie podamy strony na FB, gdzie można w razie potrzeby szukać swego zastępcy.

Możliwość wystawienia faktury. Proszę zaznaczyć to w mailu. Przelew proszę wykonać z tytułem BOND 2019 [IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA]:

Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

Kontakt, pytania i informacja o zapisie

W sprawie zgłoszenia lub pytań proszę o kontakt mailowy przez formularz poniżej (mail obsługiwany jest przez sekretarkę). Proszę zaznaczyć, odnośnie jakiego wydarzenia jest wiadomość.

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870

3 + 8 =