Wykorzystanie terapii opartej na uważności w leczeniu dysfunkcji seksualnych u kobiet

Szkolenie prowadzone przez Lori Brotto, wiodącą ekspertkę na temat pracy z dysfunkcjami seksualnymi.

WERSJA POLSKOJĘZYCZNA (ANGLOJĘZYCZNE WYPOWIEDZI TŁUMACZONE NA POLSKI, PREZENTACJA PO POLSKU).

220,00 

Prowadzący

Lori Brotto

Czas trwania

4 godziny zegarowe (bez przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone SYMULTANICZNIE na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są po polsku, w tym przetłumaczona prezentacja.

Opis warsztatu

Celem tego 4-godzinnego warsztatu jest zrozumienie nauki i praktyki terapii opartej na uważności w leczeniu dwóch bardzo powszechnych dysfunkcji seksualnych u kobiet, a mianowicie niskiego pożądania i bolesnego seksu. Dr Brotto jest klinicystką-naukowczyni, która poświęciła ostatnie 20 lat na opracowywanie i testowanie interwencji opartych na uważności w zakresie dysfunkcji seksualnych oraz opublikowała ponad 200 artykułów empirycznych, a także dwie książki na temat lepszego seksu dzięki uważności. Uczestnicy zostaną zapoznani z dowodami przemawiającymi na korzyść tego podejścia, a także przećwiczą umiejętności włączania uważności jako metody leczenia dysfunkcji seksualnych do swojej praktyki.

Cele dydaktyczne

Cele szkolenia:

  1. Zrozumienie zakresu i częstości występowania dysfunkcji seksualnych u kobiet.
  2. Zapoznanie się z nauką terapii opartej na uważności w leczeniu niskiego pożądania u kobiet.
  3. Zapoznanie się z nauką o terapii opartej na uważności w leczeniu bólu narządów płciowych (bolesnego seksu) u kobiet.
  4. Zrozumienie mechanizmów, dzięki którym uważność poprawia objawy niskiego pożądania seksualnego i bólu narządów płciowych u kobiet.
  5. Przećwiczenie ćwiczeń opartych na uważności i kierowanego wywiadu, aby uczestnik/czka mógł/a włączyć je do własnej praktyki klinicznej.

O prowadzącej

Dr Lori Brotto jest profesorką na Wydziale Położnictwa i Ginekologii UBC oraz zarejestrowaną psycholog w Vancouver w Kanadzie. Od 2016 roku jest dyrektorką wykonawczą Instytutu Badań nad Zdrowiem Kobiet w BC zlokalizowanego w Szpitalu Kobiet BC. Dr Brotto posiada tytuł Canada Research Chair w dziedzinie zdrowia seksualnego kobiet. Jest autorką książki Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire oraz The Better Sex Through Mindfulness Workbook (październik 2022).