Świadoma relacja z sobą w praktyce: Jak odłożyć na bok sztywne przekonania na swój temat

Szkolenie online z w nurcie behawioralnym na temat pracy z poczuciem Ja oraz relacji z sobą samym. Prowadzone przez prof. Louise McHugh, wiodącą badacz w tej dziedzinie, jedną z czołowych światowych ekspertek w teorii ram relacyjnych, a także trenerką ACT zweryfikowaną przez ACBS (ACT peer-reviewed trainer).

Warsztat skierowany jest dla osób pracujących z drugim człowiekiem – psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, coachów, psychiatrów – a także do osób zainteresowanych tematyką relacji z własnym Ja oraz behawioralnym podejściem do tego zagadnienia.

640,00 

Prowadzący

Louise McHugh

Czas trwania

16 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerw)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Warsztat tłumaczony z języka angielskiego na polski, wyświetlane slajdy będą po angielsku.

video_duration_time_pl_cert

16 godzin

  Opis warsztatu

  Tematyka szkolenia

  Czy kiedykolwiek wydawało ci się, że to nie jest ok być taką osobą, jaką jesteś? Najważniejszą relacją jaką tworzymy, jest ta z samym sobą, a jakiekolwiek rany czy sprzeczności związane z obrazem siebie będą przekładać się na relacje z wszystkimi innymi osobami. Zdrowe poczucie Ja jest powszechnym wyznacznikiem dobrego funkcjonowania psychicznego, a kiedy pracujemy z drugą osobą, to jednym z kluczowych celów jest pomoc klientowi osiągnąć pokój w relacji z sobą. Jednak aby dotrzeć do tego miejsca, nie jesteśmy w stanie opuścić swego Ja, ponieważ jesteśmy połączeni z nim nierozerwalną więzią. Nasze Ja wędruje z nami, niezależnie dokąd się wybierzemy.

  Niestety większość osób doświadcza problemów z poczuciem własnej wartości. Czy kiedykolwiek czułeś się, czułaś się niekomfortowo, gdy ktoś cię chwalił? Czy zdarzyło ci się porównywać z innymi lub z idealnym wyobrażeniem siebie? Nasz język – a bardziej technicznie ujmując nasze zachowania werbalne – grają kluczową rolę zarówno w tym, jak konstruujemy nasze poczucie Ja, ale także w tym, jak możemy je przekraczać.

  W ramach tego warsztatu uczestnicy poznają, jak z wykorzystaniem teorii ram relacyjnych (RFT, relational frame theory) wspomóc pracę terapeutyczną nad tym, aby nasza relacja z sobą samym była odpowiednio swobodna i elastyczna.

   

  Po szkoleniu będziesz

  • Znać filozofię i teorię języka stojącą za behawioralnym rozumieniem ludzkiego zachowania
  • Wiedzieć jak w ramach kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS, contextual behavioural science) podchodzi się do pracy z Ja
  • Elastycznie korzystać z powyżej wiedzy podczas pracy z klientami z problematyczną relacją z samym sobą

   

  O prowadzącej

  Biogram prof. McHugh

  Louise McHugh pełni funkcję Associate Professor (odpowiednik doktora habilitowanego) na University College w Dublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół eksperymentalnej analizy języka i poznania z perspektywy analizy behawioralnej oraz teorii ram relacyjnych. Szczególną uwagą w tej sferze darzy rozumienie i wspieranie rozwoju złożonych zdolności poznawczych, takich jak umiejętność zmiany perspektywy, a także analiza terapii akceptacji i zaangażowania oraz innych terapii behawioralnych na poziomie procesów psychologicznych. Ma na koncie ponad 90 publikacji na powyższe tematy, fundowane z takich źródeł jak the Irish Research Council, the British Academy, the Leverhulme Trust, the Waterloo Trust and the Welsh Assembly. Została odznaczona przez Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) jako Fellow, jest także trenerem ACT recenzowanym przez ACBS (ACT peer-reviewed trainer).

  Ściągnij szczegółowy biogram Louise McHugh

  Poznaj Louise lepiej

  Jeśli mówisz po angielsku, zapraszam do obejrzenia wykładów prof. McHugh dostępnych w internecie.