Terapia schematów w zaburzeniach odżywiania: Głęboko zakorzenione przekonania i złożone współwystępowanie problemów

Szkolenie online ze światowej klasy ekspert dr Susan Simpson na temat wykorzystania terapii schematów w pracy z osobami z zaburzonymi wzorcami odżywiania się oraz ze współwystępującymi złożonymi wzorcami zachowania na tle PTSD, OCD, sztywnej osobowości.

560,00 

Prowadzący

Susan Simpson

Czas trwania

14 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

video_duration_time_pl_cert

14 godzin

  Opis warsztatu

  Terapia schematów

  Terapia schematów to integracyjne, trasdiagnostyczne podejście ugruntowane wokół pracy nad złożonymi interpersonalnymi i charakterologicznymi trudnościami. Terapia schematów ma silne podstawy w badaniach naukowych dla przewlekłych i złożonych przypadków, w tym dla sztywnych i głęboko zakorzenionych cech osobowości, problemów interpersonalnych, traum złożonych i przewlekłej depresji. To podejście jest zatem w dobrej pozycji do pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania, u których standardowe leczenie okazało się nieskuteczne, szczególnie przy wielu współwystępujących problemach. Wstępne badanie z losowym doborem do próby (RCT) wykazało, że terapia schematów jest równie skuteczna w leczeniu zaburzeń bulimicznych co klasyczne CBT (McIntosh i in., 2016).

  Jedną z kluczowych strategii terapii schematów jest konceptualizacja przypadku, która czerpie z teorii rozwojowej i teorii więzi, celem zrozumienia funkcji zachowań związanych z zaburzeniami odżywiania. Model terapii schematów skupia się na zmianie nie tylko na poziomie poznawczym. Kładzie on również nacisk na techniki, które prowadzą do zmian na poziomie emocjonalnym i zmian zachowania. Techniki terapii schematów ukierunkowane są na sztywne systemy przekonań i wysokie poziomy unikania, charakterystyczne zarówno dla złożonych zaburzeń odżywiania, jak i zaburzeń charakterologicznych, które często zakłócają postępy w standardowym leczeniu.

   

  Efekty szkolenia

  Dzięki warsztatowi nauczysz się technik pracy z ludźmi, którzy borykają się z zaburzeniami odżywiania, w tym z wysoką złożonością i współwystępowaniem problemów (np. OCD, sztywne cechy osobowościowe, PTSD). Szkolenie będzie koncentrować się na implementowaniu technik do pracy z głęboko zakorzenionymi, wczesnymi niedaptacyjnymi schematami (w tym z kluczowymi przekonaniami) u osób z zaburzeniami odżywiania i współwystępującymi problemami.

  Warsztat zapewni uczestnikom praktyczne doświadczenie i ukierunkuje na wykorzystanie pracy wyobrażeniowej, pracy z krzesłami i innych technik prowadzących do zmiany zachowania. Trening będzie koncentrował się głównie na pracy z trybami Wrażliwego Dziecka, umiejętnościami w zakresie powtórnego rodzicielstwa, omijaniu Unikającego i Nadkompensującego Obrońcy oraz zwalczaniu karzących (samokrytycznych) lub wzbudzających poczucie winy wzorców myślenia, które napędzają zachowania powiązane z zaburzeniami odżywiania.

   

  Cele warsztatu

  • Poznanie podstaw modelu trybów w ramach terapii schematów i zasadności stosowania go dla zaburzeń odżywiania.
  • Nauczenie się rozpoznawania i pracy z trybami schematów kluczowymi w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania, w tym subtrybami: Niezwyciężonego oraz Samobiczującego się Obrońcy, trybu Polyanny oraz trybu Bezradnego Obrońcy.
  • Nauczenie się konceptualizowania objawów zaburzeń odżywiania klienta i problemów współwystępujących z użyciem mapy trybów.
  • Posługiwanie się technikami poznawczymi, opartymi na doświadczaniu i interpersonalnymi celem wprowadzania zmian, w tym pracą z krzesłami i wyobrażeniową zmianą skryptów w populacji osób z zaburzeniami odżywiania, kładąc nacisk na głębszy poziom zmian.

  O prowadzącej

  O prowadzącej

  Dr Susan Simpson jest psycholog kliniczną, która od ponad 20 lat specjalizuje się w terapii schematów dla złożonych zaburzeń odżywiania. Dr Simpson pracuje obecnie na oddziale NHS dla zaburzeń odżywiania w pobliżu Edynburga w Szkocji. Prowadzi również jedyny, akredytowany przez ISST program treningowy terapii schematów w Szkocji. Jest członkinią miedzynarodowej grupy badawczej, która skupia się na badaniu efektywności terapii schematów dla zaburzeń odżywiania. Dr Simpson opublikowała kilkanaście artykułów naukowych nt. zastosowania terapii schematów względem zaburzeń odżywiania. Jest także współautorką książki „Terapia schematów dla zaburzeń odżywiania,” wydanej w 2019 roku przez wydawnictwo Routledge. Regularnie prowadzi webinary i warsztaty na terenie Australii i innych zakątków świata.

  Szczegółowe CV po angielsku.

  Lektura pomocnicza po angielsku

  • Simpson, S. & Smith, E. (2020). (Eds) Schema Therapy for Eating Disorders. Routledge.
  • Simpson, S. Schema Therapy for Eating Disorders: A case study illustration of the mode approach. (2012) In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (Eds.) (2012). The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice, Part III Chapter 1. (pp. 145-171). Wiley:Chichester, UK.
  • Calvert, F., Smith, E., Brockman, R., & Simpson, S. (2018). Group schema therapy for eating disorders: study protocol. Journal of Eating Disorders 6, 1-7.
  • Simpson et al. (2018) Factorial Structure and Preliminary Validation of the Schema Mode Inventory for Eating Disorders (SMI-ED).Front. Psychol. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00600.