Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie

Szkolenie udostępnione za darmo.

Szkolenie z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT; acceptance and commitment therapy) prowadzone przez dr Raya Owena, trenera ACT zweryfikowanego przez ACBS (peer-reviewed ACT trainer), uczący, jak korzystać z umiejętności związanych z elastycznością psychologiczną w kontekście żałoby i straty.

Organizacja. Szkolenie trwa 4 godziny. Dostęp do niego poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

Zobacz inne nagrania szkoleń na Uczę się ACT.

Dla kogo

  • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, pracowników społecznych i innych specjalistów zdrowia psychicznego, chcących pracować wedle zasad ACT z problemami żałoby i straty
  • Dla studentów chcących lepiej poznać ACT, którzy znają juz podstawy tego nurtu
  • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych chcących wykorzystywać zasady behawioralne, aby pomagać klientom w procesie żałoby i straty
  • Dla osób zaznajomionych już z ACT, którzy chcą wykorzystać tę wiedzę w pracy z własnym doświadczeniem straty

O szkoleniu online

Żałoba to psychiczna reakcja na stratę – zwłaszcza kogoś, kogo kochamy. To prawie uniwersalne ludzkie doświadczenie, które może być zarazem jednym z najbardziej emocjonalnie bolesnych rzeczy, jakie przyjdzie nam doświadczyć.

Większość osób w żałobie potrzebuje naszego współczucia i może praktycznej pomocy. Niektóre osoby jednak, z racji aktualnych wydarzeń lub własnej historii życia, mogą potrzebować więcej – umiejętnego wsparcia psychicznego i być może terapii psychologicznej.

ACT – model terapii uznający trudne myśli i emocje jako nieunikniony aspekt życia i miłości – jest szczególnie dobrze dostosowany do tego typu pracy.

Szkolenie to pomoże uczestnikom wykorzystać ich aktualną wiedzę na temat terapii akceptacji i zaangażowania i zobaczyć, jak odnosi się ona do doświadczania żałoby oraz do popularnych jej modeli. Uczestnicy nauczą się konkretnych metafor i technik, które będzie można wykorzystać w szerokim zakresie sytuacji związanych ze stratą.

Szkolenie to jest nakierowane na praktyków, którzy są już zaznajomieni z modelem ACT i którzy chcą nauczyć się, jak stosować terapię akceptacji i zaangażowania w problemach związanych z żałobą i stratą u osób dorosłych.

Cele szkoleniowe

Szkolenie będzie składać się z elementów dydaktycznych, doświadczalnych oraz związanych z nabywaniem umiejętności klinicznych. Kluczowe obszary:

  • Żałoba – definicje i przeżycia (fenomenologia)
  • Standardowe modele żałoby (np. Kubler-Ross, Worden, Stroebe i Schut) oraz to, jak odnoszą się do kontekstualnych nauk behawioralnych (contextual behavioral science)
  • Stosowanie ACT w żałobie w trzech kluczowych kontekstach: (1) praca z „antycypacyjną żałobą” przed śmiercią, (2) wsparcie dla osób z typowymi bezpośrednimi reakcjami żałobnymi (i uczeni innych, jak to robić), oraz (3) interwencje terapeutyczne dla problematycznych reakcji żałobnych (np. przedłużona żałoba)

Uwaga. Mimo że szkolenie to ma na celu raczej naukę niż terapię własną, uczestnicy zostaną poproszeni o namysł nad własnymi i cudzymi przeżyciami związanymi z żałobą. To może sprawić, że nawiążesz kontakt z trudnymi myślami i silnymi emocjami. Zachowaj proszę świadomość tego podczas wyboru, czy brać udział, biorąc pod uwagę równowagę między zaangażowanym działaniem i troską o siebie, zwłaszcza jeśli ostatnio doświadczyłeś lub doświadczyłaś istotnej straty.

O Rayu

Dr Ray Owen jest psychologiem klinicznym i psychologiem zdrowia z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w pracy w opiece paliatywnej, z żałobą oraz w innych kontekstach związanych ze zdrowiem fizycznym w ramach brytyjskiej służby zdrowia.

Oprócz bezpośredniej pracy klinicznej, ma szerokie doświadczenia w pracy szkoleniowej oraz superwizji kadry psychologicznej i lekarskiej w kwestii pomocy psychologicznej. Jest trenerem ACT uznanym przez ACBS (ACT peer-reviewed trainer) oraz cenionym wykładowcą zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i międzynarodowo.

Gościł dwukrotnie w Polsce na konferencjach w Katowicach i Gdańsku.

Dr Ray Owen jest autorem dwóch książek samopomocowych wydanych przez Routledge – „Facing the storm” (2011) oraz „Living with the Enemy” (2014), które były kandydatami do nagrody British Medical Association’s Popular Medicine Book of the Year Award.

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 4 godziny. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na miesiąc.

Opłata.  Szkolenie udostępnione za darmo. Jeśli chcesz certyfikat udziału (np. do odnowienia certyfikatu psychoterapeuty), wówczas koszt jego wystawienia to 200 zł, zgodny z wcześniejszą ceną dostępu do szkolenia.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 200zł o tytule RAY i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna).

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Miłego oglądania

Kontakt, pytania i informacja o zapisie

Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszam także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870