ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami

Szkolenie online z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT; acceptance and commitment therapy) na temat pracy z traumą, ze szczególnym naciskiem na pracę z ciałem. Prowadzone przez dr Russa Harrisa, jednego z najbardziej doświadczonych terapeutów i trenerów ACT, trenera ACT recenzowanego przez ACBS (peer-reviewed ACT  trainer).

Jakkolwiek warsztat nakierowany jest na pracę z traumą, umiejętności zdobyte na nim są uniwersalne i pomocne w pracy z każdym problemem psychicznym. Stąd jeśli prowadzisz psychoterapię, coaching, pomoc psychologiczną lub praktykę psychiatryczną – nauczysz się przydatnych umiejętności!

Organizacja. Szkolenie trwa 16 godzin. Dostęp do niego poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

Zobacz inne nagrania szkoleń na Uczę się ACT.

 

ACT a ciało

Jeśli chcesz pomóc swoim klientom znaleźć poczucie bezpieczeństwa i stabilności w kontakcie z własnym ciałem, oduczyć się starych, zakorzenionych somatycznie reakcji na traumę, przezwyciężyć nadmierne lub obniżone pobudzenie, przejść z nienawiści do siebie do troski o siebie, pracować uważnie z pamięcią ciała, uwolnić się od dysocjacji i nauczyć się tworzyć bogate i przepełnione sensem życie… ten dwudniowy kurs ekspercki jest dla ciebie.

To zaawansowane szkolenie ACT ma intensywny, praktyczny charakter, z głównym naciskiem postawionym na pracę z ciałem i układem limbicznym. Ze smutkiem trzeba przyznać, że wielu terapeutów nie zdaje sobie sprawy, że ACT jest potężna terapią także na poziomie ciała, idealną dla elastycznej i kreatywnej pracy somatycznej (gdzie, oczywiście, tak duża część traumy jest „wszczepiona”). Szkolenie to pokaże ci, jak używać ACT w głębszy, holistyczny, interaktywny sposób, aby pracować elastycznie z ciałem, umysłem i emocjami.

Russ Harris na australijskim brzegu, spoglądający w kierunku Polski

Oto, czego się nauczysz

 • Neurobiologii traumy, wliczając w to teorię poliwagalną oraz teorię przywiązania
 • Jak efektywnie pracować z układem limbicznym
 • Jak sprowadzić odrętwiałe ciało z powrotem do życia
 • Dlaczego i w jaki sposób „mówiona terapia” oraz „wsparcie psychologiczne” mogą utrzymywać klientów w utknięciu w traumie
 • Jak korzystać z ruchu i uważności, aby pomóc ciału klienta oduczyć się starych adaptacyjnych reakcji na traumę
 • Jak pracować z reakcją zastygania (freeze response)
 • Jak pomagać klientom znaleźć poczucie bezpieczeństwa i stabilności w ich ciałach
 • Prosta psychoedukacja nastawiona na pomoc klientom w zrozumieniu własnych traumatycznych objawów

Nauczysz się także

 • Jak odwrócić poczucie beznadziejności i wspierać optymizm od samego startu
 • Jak szybko zakorzenić klienta w tu i teraz
 • Jak wspierać rozwój po traumie z wykorzystaniem wartości
 • Epigenetyczne aspekty traumy oraz to, jak zredukować ich wpływ
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać rozregulowaniu emocjonalnemu
 • Potężne nowe narzędzia, techniki i metafory do pracy z traumą
 • Kiedy i gdzie warto zrezygnować z „medytacji uważności”
 • Jak korzystać z procesów uważności elastycznie i bezpiecznie (bez medytacji)

A jeśli to jeszcze nie starczy - poznasz także

 • Ćwiczenia wyobrażeniowe nt. wewnętrznego dziecka
 • Próby koszmarów
 • Pracę z pamięcią ciała
 • Defuzję od nienawiści wobec siebie, samokrytycyzmu i obwiniania się
 • Uważność i defuzję jako antidotum wobec zamartwiania się, ruminacji i katastrofizacji
 • Jak przezwyciężać częste przeszkody wobec zmian
 • Pracę z współwystępującymi zaburzeniami
 • Zmianę paradygmatów: od „okna tolerancji” do „sfery elastyczności”
 • Czynienie „pracy domowej” czymś prostym, pożądanym i z dużą szansą na sukces
 • I wiele, wiele więcej!

Materiały udostępnione przez Uczę się ACT dla wszystkich

W ramach promocji ACT i szerokiego dostępu do wiedzy związanej z terapią akceptacji i zaangażowania, następujące elementy zostały udostępnione każdemu:

 • Przetłumaczona prezentacja, handout z ćwiczeniami oraz sposobami rozmowy a także formularz do konceptualizacji przypadku dostępny jest w rubryce Materiały ze szkoleń

Przetłumaczone są następujące artykuły Russa Harrisa przygotowujące do kursu:

Na Uczę się ACT znajdziesz także przetłumaczone dwa ebooki Russa poruszające tematy istotne także dla pracy z traumą. Są one dostępne tutaj.

 

Lekarz, psychoterapeuta, life coach

Russ Harris jest międzynarodowej sławy trenerem ACT oraz autorem licznych, przetłumaczonych na wiele języków książek. Po polsku zostały wydane „Zrozumieć ACT” („ACT made simple„) oraz „Pułapka szczęścia” („Happiness trap”).  Russ ukończył najpierw studia medyczne, jednak jako lekarz stawał się coraz bardziej zainteresowany psychicznymi aspektami zdrowia i jakości życia, a stopniowo coraz bardziej rozczarowywał się samym wypisywaniem recept. Ostatecznie to zainteresowanie poprowadziło do totalnej zmiany ścieżki zawodowej. Aktualnie pracuje w dwóch różnych, ale komplementarnych rolach – jako psychoterapeuta oraz coach.

Począwszy od 2005 Russ poprowadził już ponad 600 dwudniowych warsztatów dla ponad 30 000 specjalistów z dziedziny zdrowia, wliczając w to terapeutów, coachów, doradców, lekarzy i psychologów. Jest autorem trzech podręczników ACT, czterech książek samopomocowych ACT, a także współautorem dwóch następnych. Jego „Pułapka szczęścia” jest aktualnie najszerzej przetłumaczoną książką ACT na świecie, sprzedaną w ponad 600 000 egzemplarzach i ponad 30 językach.

Russ ma unikalny model treningu, który nazywa „ACT po prostu”, jako że obejmuje dużą ilość materiału w małym przedziale czasu. Z dumą określa każdy warsztat jako „sfera wolna od żargonu” – i bazuje swój trening na trzech źródłowych wartościach: prostocie, jasności oraz zabawie. Jego wysoko cenione warsztaty są krótkie, skuteczne, korzystne w stosunku do poniesionych kosztów i przekładają się na lepszą jakość życia. Uczestnicy regularnie zgłaszają nie tylko zdecydowaną poprawę w ramach terapii i/lub coachingu, ale także w ramach własnego życia – a informacje zwrotne często odnoszą się do jego umiejętności przedstawienia złożonych idei w bardzo prosty sposób.

 

Russ Harris uśmiechnięty z powodu możliwości prowadzenia szkolenia dla polskiej publiczności

Piszę informację zwrotną ponieważ uważam, że jak ludzie robią coś dobrze to należy to wzmacniać. Chcę podziękować – było to moje pierwsze szkolenie online, pierwsze po angielsku (tak, zabrnęłam aż tak daleko w unikaniu) i pierwsze ACT. I pod każdym względem było to dobre doświadczenie. Na pewno wiedza którą zdobyłam będzie pomocna w gabinecie, ale też w moim prywatnym życiu. Organizacyjnie bardzo spoko, duży komfort, dobre tłumaczenie i atmosfera bez spięcia tyłka. Podsumowując – bardzo dobre doświadczenie pod każdym względem, zachęcające do dalszego uczenia się przez internet, po angielsku i w ACT 🙂 Mówię to jako debiutantka i mistrzyni unikania nie tylko angielskojęzycznych warsztatów, ale także wszelkiego rodzaju kontaktów online (dwa tygodnie temu nie miałam nawet Skypa w komputerze). Podsumowując po raz drugi i ostatni – bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.

Agata

Chciałam ogromnie podziękować za organizację warsztatów z Russem Harrisem – jestem pod ogromnym wrażeniem Twojego profesjonalizmy i podzielności uwagi (wow wow wow, serio!).  Pomimo różnych obaw związanych z formą online, uważam, że warsztaty były niezwykle wartościowe i świetnie przygotowane.

Juliana

 Dziękuję za dziś,

Za uważność, dostępność i życzliwość, niesamowite przygotowanie oraz organizację. Pierwszy raz jestem tak troskliwie zaopiekowana podczas szkolenia (a sporo się szkolę).

Dziękuję też za czas po szkoleniu, fantastyczna jest możliwość życzliwej, konstruktywnej wymiany spostrzeżeń i praktyk pomiędzy „terapiami różnych wyznań” z zaciekawieniem i akceptacją, takie doświadczenie jest bardzo ubogacające, pięknie przenikają się te różne podejścia i służą tej samej sprawie – wspieraniu z szacunkiem człowieka w rozwoju.

Marcelina

Zmęczona dotychczasowymi doświadczeniami i teoriami, które pojawiały się w mojej przestrzeni pracy terapeutycznej, które nie do końca były zgodne z moim osobistym paradygmatem, przez długi okres czasu poszukiwałam “swojego miejsca” w terapeutycznej przestrzeni. Znalazłam bliski temu nurt, jednak nie odpowiadał on w pełni na to, czego poszukiwałam. W odpowiedzi na tę podróż zostałam zaproszona przez Bartosza na szkolenie “Terapia traumy w ACT” Russa Harrisa i będę dozgonnie wdzięczna za możliwość uczestniczenia w tym doświadczeniu! Wiedza oraz praktyczne umiejętności, których miałam okazję doświadczyć zrewolucjonizowały moje podejście do pracy. Stał się on potwierdzeniem tego, że moje poszukiwania nie były idealistyczną wizją i pogonią za czymś, co nie istnieje. Poprzez ten warsztat odkryłam w zupełnie nowej jakości, jak warto korzystać z naszej wewnętrznej mądrości za pomocą skutecznych technik. Dzięki możliwości praktycznego doświadczenia na sobie narzędzi proponowanych przez Russa Harrisa poszerzyły się możliwości nie tylko w obszarach zawodowych, ale także w życiu prywatnym. Mimo tematyki szkolenia z zakresu traumy, przedstawione techniki można wykorzystywać w różnych obszarach! Jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu pod kątem organizacji szkolenia oraz jego wartości merytorycznych!

Monika

Organizacja

Czas. Szkolenie trwa 16 godzin. Nagranie zawiera wszystkie jego elementy oprócz prywatnej pracy w grupach oraz treści czatu między uczestnikami. Dostęp do nagrania przyznawany jest na dwa miesiące.

Opłata. Koszt szkolenia to 900 zł.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez dwoje tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku.

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu 900 zł o tytule RUSS i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna). Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

 

Kontakt, pytania i informacja o zapisie

Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870