ACT dla nastolatków z zaburzeniami odżywiania

Szkolenie uczące aplikować model ACT do pracy ze wspieraniem zdrowego poczucia Ja, stabilnej świadomości oraz systemu wartości u nastolatków doświadczających problemów z odżywianiem się. Prowadzi je dr Sheri Turrell, trenerka ACT recenzowana przez ACBS, autorka książki „Dorastanie bez lęku”.

Organizacja. Szkolenie trwa 6 godzin. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski, prezentacja na nagraniu jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku. Dostęp do nagrania po szkoleniu przyznawany jest na dwa miesiące. Pełne informacje rejestracyjne na dole strony.

O szkoleniu online

Zaburzenia odżywiania w czasie nastoletniości stanowią są poważny i nierzadki problem odznaczający się kompleksowymi powodami i generalnie słabymi wynikami leczenia. Można je ujmować jako zestaw zachowań mających na celu regulację niechcianych myśli, uczuć i wrażeń z ciała. Terapia akceptacji i zaangażowania, z racji centralnego miejsca unikania doświadczania jako mechanizmu podtrzymywania zmagań związanych z jedzenie, jest dobrym narzędziem do pracy z unikaniem klientów oraz we wspieraniu ich w prowadzeniu życia bardziej przepełnionego sensem. Podczas tego sześciogodzinnego warsztatu będziemy eksplorować zaburzenia odżywiania jako metaforę procesów self. Dzięki włączeniu analizy funkcjonalnej, teorii ram relacyjnych oraz procesów ACT, klinicyści będą mogli wspierać nastolatków w rozwijaniu takiego poczucia własnego Ja, z którego łatwiej wyłonić własne wartości, wyższy poziom świadomej uwagi oraz większą zdolność wyboru.

Warsztat nadaje się dla klinicystów pracujących z medycznie stabilnymi nastolatkami. Poświęcimy trochę czasu, aby skorzystać z procesów ACT na rzecz lepszej defuzji i akceptacji tych myśli, emocji i wrażeń z ciała, jakie przeważnie zgłaszają osoby z zaburzeniami odżywiania. Większość szkolenia będzie poświęcona zrozumieniu objawu jako metafory  i kierowaniu się taką konceptualizacją oraz procesami ACT w terapeutycznej pracy nad ukrytymi znaczeniami zaburzeń odżywiania, wliczając w to pracę nad systemem wartości.

Cele szkoleniowe

  1. Zrozumieć zaburzone odżywianie się jako zaburzenia procesów „self”
  2. Eksplorować korzystanie z analizy funkcjonalnej, aby rozpoznać metaforyczny sens zaburzonego jedzenia oraz na bazie tego kształtować interwencję
  3. Nauczyć się pomagać nastolatką w identyfikacji wartości ukrytych w ich objawach
  4. Rozumieć, jak teoria ram relacyjnych może kierować terapią poprzez konkretne użycie języka i doświadczeniowych ćwiczeń, mających rozwijać poczucie Ja oraz samoregulację

Dla kogo

  • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, coachów chcących poznać, jak diagnozować i wspierać rozwój radzenia sobie z zaburzeniami odżywiania u młodzieży
  • Dla studentów chcących lepiej poznać ACT
  • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych chcących pracować z młodzieżą w sposób wrażliwy na ich etap rozwojowy
  • Dla osób chcących urozmaicić i wzbogacić swoją pracę z zaburzeniami odżywiania

O dr Turrell

Dr. Sheri Turrell jest psychologiem klinicznym, psychoanalitykiem oraz trenerem ACT recenzowanym przez ACBS, której największą pasją jest jej praca w ramach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT, czytana jako jedno słowo) z pacjentami w każdym wieku. W ramach pracy naukowej przeprowadzała badania nad ACT mające określić efektywność tego podejścia w terapii grupowej. Dr Turrell jest współautorką dwóch książek, „ACT for Adolescents: A Transdiagnostic Guide for Clinicians” (2016) oraz wydanej niedawno w Polsce „Dorastanie bez lęku. Ćwiczenia oparte na terapii ACT i mindfulness” (oryginalne wydanie w 2018). Oprócz pracy gabinetowej, dr Turrell współprowadzi grupy dla nastolatków i grup, a także treningi kliniczne na całym świecie. Prowadzi także superwizje dla specjalistów zdrowia psychicznego zainteresowanych praktykowaniem ACT.

Artykuły dr Turrell

 

Organizacja

Czas. Szkolenie online trwa 6 godzin. Z nagrania wyjęty jest czas pracy z osobnych pokojach.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez tłumaczy z angielskiego na język polski. Wyświetlane slajdy są po polsku. Udostępnione materiały do pracy i prezentacja są po polsku – zostaną one udostępnione na stronie dla wszystkich w rubryce materiały ze szkoleń.

Zaświadczenie. Uczestnik otrzyma bardzo ładne imienne zaświadczenie w formie pdf po odbyciu szkolenia, zawierające ilość godzin zegarowych. Jeśli chcesz otrzymać anglojęzyczne, proszę o informację przy zapisie.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione bezpośrednio na maila. Jeśli nie używasz gmail, proszę o załączenie gmailowego maila przy zapisie.

Kontakt. Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870

Opłata, faktury, zapis

Koszt. Koszt szkolenia to 500 zł.

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule SHERI SHERI LADY 2 i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na

Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec

IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Kontakt, pytania i informacja o zapisie

Rejestracja i pytania przez kontakt mailowy na bkleszcz.act@gmail.com

Zapraszamy także, by w razie pytań dzwonić bezpośrednio do Bartosza Kleszcza +48 570 295 870