Praca z mechanizmami obronnymi i oporem w terapii złożonego PTSD

Szkolenie prowadzone przez Kathy Steele. Odbędzie się 16 marca 2024 (łącznie 4 godziny zegarowe). Szkolenie jest nagrywane. Udział gwarantuje dostęp do nagrania szkolenia na okres trzech miesięcy.

Organizacja. Szkolenie trwa 4 godziny. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone symultanicznie na język polski. Uczestnik może przełączać się pomiędzy dźwiękiem w całości po angielsku lub równolegle tłumaczonym na polski. Udostępnione uczestnikom materiały do pracy i prezentacja są po polsku i po angielsku.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Zdjęcie Kathy Steele

Kathy Steele

Opis warsztatu

Zarówno terapeuci, jak i klienci mogą stać się sfrustrowani i pozbawieni nadziei, gdy terapia nie postępuje. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do impasu terapeutycznego jest opór, czyli środki ochronne stosowane przez klientów w celu uniknięcia konfrontacji z tym, co ich zdaniem może być przytłaczające. Zbadamy, jak zidentyfikować opory i jak pracować z nimi bardziej współczująco i skutecznie. Zarówno unikanie fobii, jak i obrona charakterologiczna zostaną opisane wzdłuż kontinuum nasilenia. Ważna jest wczesna ocena potencjalnego oporu, w tym konkretnych czynników prognostycznych i zdolności do zaangażowania się w terapię. Terapeuci nauczą się identyfikować i rozwiązywać własne typowe przeciwstawne opory i mechanizmy obronne, które mogą potencjalnie pokrywać się z obronną ochroną klienta. Omówione zostaną współczujące i omówione zostaną podejścia oparte na współpracy.

Cele dydaktyczne

Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:

  1. Omówić kilka głównych powodów, dla których klienci rozwijają uporczywy opór w terapii.
  2. Identyfikować ukryte i jawne przejawy oporu poprzez bieżącą ocenę klienta.
  3. Zastosować co najmniej cztery podejścia w celu przezwyciężenia oporu.
  4. Zidentyfikować i rozwiązać przeciwstawny opór u terapeuty.

O prowadzącej

Kathy Steele, MN, CS od ponad 30 lat prowadzi prywatną praktykę w Atlancie, GA, specjalizując się w terapii złożonej traumy, dysocjacji, trudności z przywiązaniem oraz wyzwaniach związanych ze skomplikowanymi terapiami.
Wykłada na Emory University. Jest członkiem honorowym International Society for the Study of Trauma and Dissociation, pełniła tam także funkcję prezydent. Członkini redakcji Journal of Trauma and Dissociation, a wcześniej DSM-V Task Force on Dissociative Disorders.

Otrzymała wiele nagród za swoją pracę kliniczną i publikacje, wliczając to nagrodę za osiągnięcia życiowe od ISSTD. Opublikowała wiele artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach oraz rozdziałów książek, była także współautorką trzech, w tym wydanej po polsku „Zaburzenia dysocjacyjne po traumie (2019)”

Udział

Koszt udziału. Koszt udziału wynosi 220zł.

Zniżki (max. 20 zł zniżki) 20 zł taniej, jeśli zapisujesz się razem z jedną osobą lub w kilka osób (każdy uczestnik płaci wtedy 200zł; proszę w zgłoszeniu podać imiona i nazwiska tych osób oraz uiścić opłatę w niedługim czasie od zgłoszenia).

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule KATHY_OPÓR i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec
IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione przez Uczę się ACT. Potrzebne jest założenie konta z imieniem i nazwiskiem zgodnym z uczestnikiem biorącym udział.