Warsztat terapii schematów: Zrozumienie i uzdrawianie schematu Uwikłania/Nierozwiniętego Ja

Warsztat terapii schematów Jeffa Conwaya, członka założyciela i obecnego przewodniczącego ISST, uczące, jak pracować z klientem nad schematem uwikłania / nierozwiniętego Ja.

480,00 

Prowadzący

Jeff Conway

Czas trwania

12 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone symultanicznie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

Opis warsztatu

Opis warsztatu

Celem tego warsztatu z terapii schematów jest zaangażowanie się w głębszą i bardziej złożoną analizę schematu Uwikłania i Nierozwiniętego Ja oraz rozważenie realnych strategii i interakcji w celu jego uzdrowienia. Jest to niezwykle silny schemat, którego doświadcza wielu pacjentów i być może także wielu terapeutów, którzy z nimi pracują. Nieuzdrowiony schemat może być głębokim wzorcem, który podważa zrozumienie siebie, powoduje zamieszanie, wywołuje niepokój związany z tworzeniem bliskich związków i ogranicza zdolność do funkcjonowania w świecie w pełnym potencjale.

Przedmiotem szkolenia z terapii schematów będą sposoby, w jakie schemat ten jest kształtowany w systemie rodzinnym, a także wpływ zmiennych kulturowych, które pomagają go wykształcić.

Szczególny nacisk podczas warsztatu zostanie położony na 2 główne niezaspokojone potrzeby, które sprzyjają rozwojowi uwikłania i nierozwiniętego „ja”: Dostrojenie i Autonomia. Te dwie potrzeby zostaną dokładnie przeanalizowane i omówione pod kątem tego, w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju silnego poczucia własnego ja oraz tego, że kiedy nie są odpowiednio zaspokojone, dana osoba prawdopodobnie będzie zmagać się z „Nierozwiniętym Ja”.

Zastanowimy się, co oznacza posiadanie „Rozwiniętego Ja w porównaniu z Nierozwiniętym Ja”. Trzy główne style przywiązania zostaną omówione w kontekście uwikłania i nierozwiniętego ja. Z tym poszerzonym zrozumieniem schematu uwikłania i nierozwiniętego ja, przećwiczymy interwencje i strategie służące uzdrawianiu tegoż schematu.

Omówione zostaną czynniki zmiany w postaci pracy skoncentrowanej na emocjach, pracy poznawczej i behawioralnej, pracy w ramach relacji terapeutycznej oraz ograniczonego powtórnego rodzicielstwa koncentrującego się na zapewnieniu możliwości autonomii i otrzymania uważnej opieki.

 

Cele dydaktyczne szkolenia z terapii schematów

Warsztat ten dostarczy ciekawą, inną perspektywę związanej z pracą z klientami, którzy zmagają się z unikającym lub lękowym stylem przywiązania. Rozważymy również strategie uzdrawiania tego schematu i osłabiania sposobów, które utrwalają schemat, przy jednoczesnym wzmacnianiu sposobów, które pomagają go rozproszyć, przy jednoczesnym wspieraniu autonomii i dostrojenia.

Skupimy się szczególnie na wykorzystaniu relacji terapeutycznej w służbie uzdrawiania schematu i zmiany trybu.

Wreszcie, może to być również okazja dla terapeutów do osobistej refleksji nad tym, w jaki sposób schemat uwikłania i nierozwiniętego Ja może wpływać na ich osobiste relacje i profesjonalną pracę kliniczną oraz do rozważenia osobistych zastosowań w uzdrawianiu tego bardzo silnego schematu.

Dla kogo

Ten warsztat z terapii schematów powinien zainteresować osoby, które czują się zablokowane lub zdezorientowane w pracy z jednym lub kilkoma klientami, ponieważ zapewni alternatywny sposób myślenia o tych klientach i interakcji z nimi. Warsztat może być również pomocny dla każdego, kto pracuje z klientami, którzy mają problemy ze zrozumieniem granic interpersonalnych i utrzymaniem zdrowych granic w swoich związkach, a także mogą stanowić wyzwanie dla swoich terapeutów, aby ustanowić odpowiednie granice w relacji terapeutycznej.

O prowadzącym

JEFF CONWAY prowadzi praktykę terapii schematów od ponad 20 lat i jest trenerem oraz superwizorem terapii schematów od początku istnienia ISST (międzynarodowego stowarzyszenia terapii schematów). Jest członkiem założycielem ISST i podejmował się wielu ról pełnionych dla ISST, zainspirowany zaangażowaniem w pogłębianie zrozumienia modelu terapii schematów i zapewnianiem wysokiej jakości leczenia. Jeff prowadzi także warsztaty superwizji dla komisji rozwoju umiejętności superwizorów ISST.

Obecnie Jeff Conway jest przewodniczącym ISST. Wcześniej pełnił funkcje koordynatora ds. szkoleń i wiceprzewodniczącego. Jeff przez wiele lat prezentował schemat Uwikłania i Nierozwiniętego Ja na warsztatach i webinariach na całym świecie, a także dwa razy do roku prowadzi międzynarodową grupę superwizji online na temat tegoż schematu. Jest również autorem tekstów na ten temat. Najnowszy artykuł opublikowany w tym roku w The Journal of Mental Health and Addiction to „Co-Dependency and Enmeshment – A Fusion of Concepts”.

Odbył również liczne szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i jest członkiem założycielem Nowojorskiego Centrum Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Inne obszary szkolenia obejmują EMDR, Somatic Experiencing, terapię grupową i terapię opartą na teorii relacji z obiektem.

Mieszka w dzielnicy „Hell’s Kitchen” w Nowym Jorku. Jego zainteresowania to czytanie, triathlon i teatr.