Rozwijanie samowspółczucia i samoakceptacji u neuroatypowych dorosłych: od chronicznego wypalenia do życia w zgodzie z wartościami

Szkolenie prowadzone przez dr Jennifer Kemp. Odbędzie się 17 marca 2024 (łącznie 4 godziny zegarowe). Szkolenie jest nagrywane. Udział gwarantuje dostęp do nagrania szkolenia na okres trzech miesięcy.

Organizacja. Szkolenie trwa 4 godziny. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych.

Tłumaczenie. Szkolenie jest tłumaczone symultanicznie na język polski. Uczestnik może przełączać się pomiędzy dźwiękiem w całości po angielsku lub równolegle tłumaczonym na polski. Udostępnione uczestnikom materiały do pracy i prezentacja są po polsku i po angielsku.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Jennifer Kemp

Opis warsztatu

Neuroatypowi dorośli są bardziej narażeni na traumę, odrzucenie, marginalizację i powtarzające się negatywne informacje zwrotne, co skutkuje nieustanną samokrytyką i poczuciem porażki, wstydu, nieadekwatności, zinternalizowanego piętna i gorszego zdrowia psychicznego (Hedley i Uljarevic, 2018; Martini, i in., 2022; Schanche, 2013). Wiele osób żyje w chronicznym wypaleniu, stanie wyczerpania i przytłoczenia, który pojawia się w wyniku prób osiągnięcia neurotypowych standardów w środowisku, którenie uwzględnia różnic sensorycznych, społecznych i w przetwarzaniu informacji.

Podczas gdy ostatnie badania zaczęły skupiać się na „wypaleniu autystycznym” jako doświadczeniu odrębnym od depresji i lęku, osoby z ADHD również mogą doświadczać wypalenia. Zarówno dorośli z autyzmem, jak i dorośli z ADHD mogą skorzystać z opracowywanych strategii łagodzenia i zapobiegania wypalenia, unikając w ten sposób szkodliwego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne, relacje, zatrudnienie, naukę i życie domowe.

Neuroatypowi dorośli mają tendencję do niższego poziomu samowspółczucia (Beaton, Sirios i Milne, 2020 i 2022; Cai i Brown, 2021; Howes, Richards i Galvin, 2021), podczas gdy wyższe poziomy są związane z poprawą zdrowia psychicznego i dobrostanu oraz większą zdolnością do regulowania emocji (Cai, Gibbs i in. 2022, Willoughby i Evans 2019). Podejścia skoncentrowane na współczuciu oferują potencjał zwiększenia samoakceptacji i poprawy jakości życia, jednak terapia musi być dostosowana do indywidualnych preferencji i potrzeb. Podczas tego interaktywnego warsztatu dowiemy się, jak pomóc klientom w łagodzeniu i zapobieganiu wypaleniu, aby wspierać życie oparte na wartościach, stosując ustrukturyzowany proces terapii, który buduje dobrostan na fundamencie współczucia wobec samego/samej siebie.

Uczestnicy tego warsztatu będą mieli solidną wiedzę na temat praktyki afirmującej neuroróźnorodność, taką jak ta dostarczona we wcześniejszym warsztacie „Praca z klientami neuroatypowymi: co terapeuci powinni widzieć” (link: https://fb.me/e/FZnnuTiG, 25 lutego 2024r.)

Cele dydaktyczne

Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:

  1. Zdefiniować wypalenie w autyzmie i ADHD oraz opisać, w jaki sposób budowanie umiejętności współczucia dla siebie może poprawić zdrowie psychiczne i dobrostan klientów neuroatypowych.
  2. Opisać, w jaki sposób neuroatypowe różnice w przetwarzaniu informacji łączą się z czynnikami środowiskowymi, powodując wypalenie
  3. Opisać priorytety natychmiastowej terapii w celu łagodzenia i zapobiegania wypaleniu oraz stworzyć ustrukturyzowany plan terapii w celu budowania długoterminowego dobrostanu
  4. Zademonstrować, w jaki sposób dostosować terapię do preferencji klientów neuroatypowych.
  5. Stosować strategie łagodzące wypalenie i budujące współczucie dla samego/samej siebie w celu wspierania życia opartego na wartościach.

O prowadzącej

Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT. Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.

Udział

Koszt udziału. Koszt udziału wynosi 220zł.

Zniżki (max. 20 zł zniżki) 20 zł taniej, jeśli zapisujesz się razem z jedną osobą lub w kilka osób (każdy uczestnik płaci wtedy 200zł; proszę w zgłoszeniu podać imiona i nazwiska tych osób oraz uiścić opłatę w niedługim czasie od zgłoszenia).

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule JENNIFER2 i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec
IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione przez Uczę się ACT. Potrzebne jest założenie konta z imieniem i nazwiskiem zgodnym z uczestnikiem biorącym udział.