Analiza funkcjonalna jako przewodnik terapeutyczny w pracy z neuroatypową młodzieżą i dorosłymi

Szkolenie „Analiza funkcjonalna w pracy z osobami neuroatypowymi” prowadzone przez dr Jennifer Kemp. Odbędzie się 11 maja 2024 (łącznie 4 godziny zegarowe). Szkolenie jest nagrywane. Udział gwarantuje dostęp do nagrania szkolenia na okres trzech miesięcy.

Organizacja. Warsztat trwa 4 godziny. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych.

Tłumaczenie. Webinar „Analiza funkcjonalna w pracy z osobami neuroatypowymi” jest tłumaczony symultanicznie na język polski. Uczestnik może przełączać się pomiędzy dźwiękiem w całości po angielsku lub równolegle tłumaczonym na polski. Udostępnione uczestnikom materiały do pracy i prezentacja są po polsku i po angielsku.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Jennifer Kemp

Opis warsztatu "Analiza funkcjonalna w pracy z osobami neuroatypowymi"

Neuroatypowa młodzież i dorośli mają wyższe wskaźniki traumy, problemów ze snem, depresji, lęku, myśli samobójczych, hospitalizacji psychiatrycznej (Martini i in., 2022) oraz wyższe wskaźniki popełnionych samobójstw niż nieautystyczni rówieśnicy (Hedley i Uljarevic, 2018). W rezultacie duża liczba zdiagnozowanych i niezdiagnozowanych neuroatypowych nastolatków i dorosłych zgłasza się na terapię, często po kilku błędnych diagnozach, zanim ich autyzm zostanie rozpoznany (Au-Yeung, 2019). Stworzyło to nowe wyzwania dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, którzy muszą nauczyć się dostosowywać swoje istniejące umiejętności do pracy w skuteczny i afirmujący sposób.

Jednym z podejść, które może pomóc praktykom w dostosowaniu ich interwencji, jest nauka kontekstualno-behawioralna (CBS) (Vilardaga, Hayes, Levin & Muto, 2009), której podstawową zasadą jest analiza funkcjonalna (Hayes, Hofmann i Stanton, 2020). Bieżąca ocena funkcjonalna (Sandoz i in., 2022) może prowadzić w kierunku zachowań opartych na wartościach, jednocześnie poprawiając wrażliwość klinicysty na zachowania, które są pozytywnym wyrazem różnic autystycznych i tych, które przyczyniają się do trudności ze zdrowiem psychicznym. Korzystając z analizy funkcjonalnej, klinicysta może pomóc poprawić samopoczucie w sposób wrażliwy na kontekst i stworzyć nowe możliwości współczucia dla siebie, które mogą złagodzić cierpienie osób neuroatypowych w perspektywie długoterminowej (Cai i in., 2022; Howes i in., 2021; Lunsky, et.al., 2022).

Ten warsztat od średnio zaawansowanego do zaawansowanego jest przeznaczony dla terapeutów z pewnym doświadczeniem w pracy z klientami neuroatypowymi lub tych, którzy chcą rozwinąć konkretne umiejętności terapeutyczne dla tej grupy klientów. Łącząc dyskusje w małych i większych grupach oraz interaktywne ćwiczenia z nauczaniem dydaktyczną, ten doświadczalny warsztat zbada, jak wykorzystać analizę funkcjonalną do poprawy specyfiki terapii. Rozpoczynając od zwięzłego zrozumienia podstaw analizy funkcjonalnej w praktyce klinicznej, uczestnicy zidentyfikują funkcje zachowań „klinicznych” i dowiedzą się, jak dostosować swoje podejście do tworzenia pozytywnych zmian w sposób afirmujący neuroatypowość. Przykłady będą obejmować trudne zachowania, z którymi klinicyści muszą sobie radzić w praktyce klinicznej, takie jak kompulsje, powtarzające się zachowania skoncentrowane na ciele, skubanie skóry i wyrywanie włosów, napadowe objadanie się, oczyszczanie, samookaleczanie i myśli samobójcze. Uczestnicy wyjdą z większą klarownością i lepszymi umiejętnościami, które pomogą im wspierać ich praktykę kliniczną z wykorzystaniem analizy funkcjonalnej jako przewodnika.

Cele dydaktyczne szkolenia "Analiza funkcjonalna w pracy z osobami neuroatypowymi"

Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:

  1. Opisać podstawy analizy funkcjonalnej i zastosować ją do typowych problemów klientów.
  2. Stosować bieżącą analizę funkcjonalną jako wiodącą zasadę skutecznej terapii klientów neuroatypowych, w tym jak odróżnić „zaburzone” zachowanie od neuroatypowych potrzeb i preferencji.
  3. Zademonstrować, w jaki sposób wykorzystywać bieżącą analizę funkcjonalną do kierowania praktyki klinicznej afirmującej neuroatypowość podczas rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem, w tym wrażliwości sensorycznej, wypalenia neuroatypowego, inercji, rozpadów związków, załamań i odcięć emocjonalnych, dysregulacji emocjonalnej i słabego dopasowania osoba-środowisko.
  4. Wdrożyć podejście terapeutyczne, które pomaga klientom neuroatypowym stworzyć lepiej funkcjonujący dla nich świat, z możliwością upominania się o swoje prawa, samowspółczuciem i samoakceptacją leżącymi u jego podstaw.

O prowadzącej

Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT. Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.

Udział

Koszt udziału. Koszt udziału wynosi 220zł.

Zniżki (max. 20 zł zniżki) 20 zł taniej, jeśli zapisujesz się razem z jedną osobą lub w kilka osób (każdy uczestnik płaci wtedy 200zł; proszę w zgłoszeniu podać imiona i nazwiska tych osób oraz uiścić opłatę w niedługim czasie od zgłoszenia).

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule JENNIFER4 i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec
IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione przez Uczę się ACT. Potrzebne jest założenie konta z imieniem i nazwiskiem zgodnym z uczestnikiem biorącym udział.