Więcej niż prokrastynacja: Budowanie funkcji wykonawczych u austystycznych dorosłych i z ADHD

Szkolenie „Budowanie funkcji wykonawczych u osób autystycznych i z ADHD” prowadzone przez dr Jennifer Kemp. Odbędzie się 6 kwietnia 2024 (łącznie 4 godziny zegarowe). Szkolenie jest nagrywane. Udział gwarantuje dostęp do nagrania szkolenia na okres trzech miesięcy.

Organizacja. Warsztat trwa 4 godziny. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych.

Tłumaczenie. Webinar „Budowanie funkcji wykonawczych u osób autystycznych i z ADHD” jest tłumaczony symultanicznie na język polski. Uczestnik może przełączać się pomiędzy dźwiękiem w całości po angielsku lub równolegle tłumaczonym na polski. Udostępnione uczestnikom materiały do pracy i prezentacja są po polsku i po angielsku.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Jennifer Kemp

Opis warsztatu "Budowanie funkcji wykonawczych u osób autystycznych i z ADHD"

Trudności z wykonywaniem codziennych zadań to częsty problem, z którym przychodzą nasi klienci na terapię, jednak może on być trudny do rozwiązania. Niezdolność do wykonywania codziennych zadań jest często związana z neurobiologicznymi różnicami w funkcjonowaniu mózgu.

Funkcjonowanie wykonawcze to zestaw umiejętności umysłowych, które wspierają organizację, zarządzanie i administrowanie codziennym życiem. Wykonywanie zadań wymaga umiejętności planowania, ustalania priorytetów, organizowania, inicjowania zadań, przełączania uwagi, kontroli impulsów, rozwiązywania problemów, zarządzania czasem i zapamiętywania – często wszystko to jednocześnie. Osoby autystyczne i ADHD mają mózgi i centralne układy nerwowe, które przetwarzają informacje inaczej niż osoby nie-neuroatypowe, a wiele z nich ma funkcjonowanie wykonawcze, które jest niewystarczające i łatwiejsze do przeciążenia. Trudności z funkcjonowaniem wykonawczym mogą również ograniczać skuteczność terapii, gdy klienci nie są w stanie realizować działań uzgodnionych podczas sesji.

Wraz z krytyką i negatywną informacją zwrotną od innych przez całe życie oraz ciągłymi trudnościami w osiąganiu celów, wiele osób neuroatypowych rozwija wszechobecne samokrytyczne myślenie, takie jak „Muszę po prostu pracować „Muszę tylko ciężej pracować i lepiej się zorganizować”, „Jestem taki leniwy” i „Wszyscy inni mogą to zrobić – dlaczego ja nie mogę?”. Ta negatywna, zapętlona samokrytyka osłabia motywację, obniża nastrój i powoduje ciągły niepokój. Trzymanie się nierealistycznych, perfekcjonistycznych standardów dodatkowo wyczerpuje zasoby funkcjonowania wykonawczego i nasila samokrytykę.

Warsztat ten ma na celu zbadanie, w jaki sposób neurobiologiczne różnice w funkcjonowaniu wykonawczym są związane z z wieloma codziennymi problemami doświadczanymi przez neuroatypowych dorosłych. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się, jak wspierać klientów, którzy mają te trudności. Uczestnicy poznają podejścia terapeutyczne, które uwzględniają różnice neuroatypowe, wykorzystują mocne strony, wynikające z neuroatypowości, a także kwestionują neurotypowe oczekiwania. Strategie wspierania klientów będą obejmować kwestionowanie nierealistycznych oczekiwań, outsourcing funkcji wykonawczych, upraszczanie zadań, łączenie zadań, wykorzystywanie hiperfocusu, regulowanie działania poprzez ruch, ustalanie priorytetów funkcjonalnych i uzyskiwanie pomocy. Uczestnicy dowiedzą się również, jak dostosować swoje podejście do terapii, aby zaspokoić potrzeby neuroatypowych klientów i zwiększyć skuteczność terapii.

Zakłada się, że uczestnicy tego warsztatu posiadają solidną wiedzę na temat praktyki afirmującej neuroróżnorodność, takiej jak ta dostarczona przez warsztat „Praca z klientami neuroatypowymi: co terapeuci powinni wiedzieć” lub podobnych.

Cele dydaktyczne webinaru "Budowanie funkcji wykonawczych u osób autystycznych i z ADHD"

Po ukończeniu tego warsztatu uczestnicy będą w stanie:

  1. Zdefiniować funkcjonowanie wykonawcze, w tym w jaki sposób różnice w funkcjonowaniu stanowią część i odzwierciedlają różnice w przetwarzaniu informacji u austystycznych dorosłych i ADHD.
  2. Opisać, w jaki sposób przeciążone lub niedostateczne funkcjonowanie wykonawcze może prowadzić do wielu problemów, w tym do problemów z osiąganiem celów, zarządzaniem czasem oraz do tzw. „paraliżu ADHD”.
  3. Opisać, w jaki sposób problemy takie jak lęk, depresja i perfekcjonizm mogą wpływać na funkcjonowanie wykonawcze w niekorzystny sposób.
  4. Wdrożyć szeroką gamę strategii, aby pomóc klientom przezwyciężyć trudności z funkcjonowaniem wykonawczym.
  5. Pomóc klientom przezwyciężyć ciągły samokrytycyzm, który jest wynikiem wieloletnich trudności w osiąganiu celów i bycia krytykowanym przez innych.
  6. Zintegrować strategie wspierające funkcjonowanie wykonawcze w terapii, aby zmaksymalizować skuteczność interwencji.

O prowadzącej

Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT. Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.

Udział

Koszt udziału. Koszt udziału wynosi 220zł.

Zniżki (max. 20 zł zniżki) 20 zł taniej, jeśli zapisujesz się razem z jedną osobą lub w kilka osób (każdy uczestnik płaci wtedy 200zł; proszę w zgłoszeniu podać imiona i nazwiska tych osób oraz uiścić opłatę w niedługim czasie od zgłoszenia).

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule JENNIFER3 i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec
IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione przez Uczę się ACT. Potrzebne jest założenie konta z imieniem i nazwiskiem zgodnym z uczestnikiem biorącym udział.