Praca z klientami neuroatypowymi: Co terapeuci powinni wiedzieć

Warsztat „Praca z klientami neuroatypowymi: Co terapeuci powinni wiedzieć” prowadzone przez dr Jennifer Kemp. Odbędzie się 25 lutego 2024 (łącznie 4 godziny zegarowe). Szkolenie jest nagrywane. Udział gwarantuje dostęp do nagrania szkolenia na okres trzech miesięcy.

Organizacja. Szkolenie trwa 4 godziny. Udział poświadczony jest imiennym certyfikatem z ilością godzin zegarowych.

Tłumaczenie. Webinar jest tłumaczony symultanicznie na język polski. Uczestnik może przełączać się pomiędzy dźwiękiem w całości po angielsku lub równolegle tłumaczonym na polski. Udostępnione uczestnikom materiały do pracy i prezentacja są po polsku i po angielsku.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Jennifer Kemp

Opis warsztatu "Praca z klientami neuroatypowymi: Co terapeuci powinni wiedzieć"

Gwałtowny wzrost liczby diagnoz autyzmu i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w ostatnich latach (Davidovitch i in., 2021; Yoo, 2013) odzwierciedla nowe, szersze zrozumienie przez społeczeństwo w jaki sposób neuroróżnorodność może występować u wcześniej niedostatecznie reprezentowanych grup, w tym nastolatków i dorosłych kobiet, ludności rdzennej i mniejszości kulturowych. Towarzyszyło temu zmniejszenie w stygmatyzacji związanej z tymi diagnozami oraz rozwijający się ruch na rzecz dopominania się swoich praw i sprawiedliwości społecznej.

W rezultacie duża liczba zdiagnozowanych i niezdiagnozowanych neuroatypowych nastolatków, dorosłych i starszych dorosłych zgłasza się na terapię, często po postawieniu kilku błędnych diagnoz, zanim ich neuroatypowość zostanie zidentyfikowana (Au-Yeung, 2019). Klienci ci oczekują od swoich terapeutów zrozumienia i potwierdzenia ich różnic oraz włączenia tego zrozumienia do ich leczenia psychologicznego. Decyzja o niepodejmowaniu pracy z tą grupą klientów nie będzie już praktyczna, ponieważ coraz więcej osób zgłasza się na terapię, szukając uznania i zrozumienia swojej neuroróżnorodności.

Zmiana ta stanowi poważne wyzwanie dla terapeutów pracujących w ramach prywatnej praktyki i dla profesjonalnych programów szkoleniowych. Terapeuci potrzebują nowych umiejętności w zakresie skutecznej i afirmującej pracy z tą często marginalizowaną grupą. Jednak wiele z podstaw praktyki afirmującej neuroróżnorodność, w tym używanie afirmującego języka, stoi w sprzeczności z ich profesjonalnym szkoleniem (Dwyer 2022).

Warsztat „Praca z klientami neuroatypowymi: Co terapeuci powinni wiedzieć” zapewni uczestnikom wprowadzenie do praktyki afirmującej neuroróżnorodność oraz wyjaśnienie roli, jaką terapeuci mogą odegrać w pracy z dorosłymi neuroatypowymi klientami.

Warsztat ten rozpocznie się od zwięzłego opisu podstawowych elementów praktyki afirmującej neuroróżnorodność, w tym użycia afirmującego języka i „podwójnego problemu empatii”. Uczestnicy zapoznają się ze społecznym modelem niepełnosprawności i to, w jaki sposób jest on powiązany z potrzebą zminimalizowania maskowania, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i poprawy dopasowania osoby do środowiska dla osób neuroatypowych.

Po ustaleniu ram koncepcyjnych dla praktyki potwierdzającej neuroróżnorodność, uczestnicy dowiedzą się, jak dostosować swoje podejście do różnic w komunikacji, regulacji sensorycznej i emocjonalnej oraz przetwarzaniu informacji u osób neuroatypowych. Przegląd pilnych priorytetów terapeutycznych dla osób neuroatypowych przy pierwszej prezentacji. a także strategie pomagające osobom neurotypowym poruszać się po świecie w sposób, który lepiej wspierać ich potrzeby, jednocześnie rozwijając współczucie dla siebie, samoakceptację i dumę ze swojej tożsamości. tożsamości. Pod koniec sesji uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad tym, w jaki sposób wdrożą w swoim miejscu pracy najlepsze zasady afirmujące neuroróżnorodność.

Cele dydaktyczne

Po ukończeniu warsztatu „Praca z klientami neuroatypowymi: Co terapeuci powinni wiedzieć” uczestnicy będą w stanie:

  1. Opisać podstawy praktyki afirmującej neuroróżnorodność, w tym społeczny model niepełnosprawności, podwójny problem empatii
  2. Opisać rolę psychologów w pracy z klientami neuroatypowymi, w szczególności z autyzmem i ADHD u młodzieży i dorosłych.
  3. Zademonstrować podstawy praktyki potwierdzającej neuroróżnorodność, w tym jak używać afirmującego języka.
  4. Opisać kilka sposobów, jak mogą dostosować swoją praktykę do różnych stylów komunikacji, potrzeb w zakresie regulacji sensorycznej i emocjonalnej oraz preferencji w zakresie przetwarzania informacji przez neuroatypowych klientów
  5. Zidentyfikować pilne priorytety terapeutyczne dla osób neuroatypowych zgłaszających się na terapię.
  6. Opracować spersonalizowany plan wdrożenia w swojej praktyce najlepszych zasad afirmujących neuroróżnorodność w ich praktyce terapeutycznej

O prowadzącej

Jennifer Kemp jest prywatnie praktykującą psycholożką kliniczną zamieszkałą w Adelajdzie, w Australii. Równoważy czas spędzany z rodziną, spotkania z klientami, pisanie, prezentacje i konsultacje dla profesjonalistów pragnących pogłębić swoją praktykę terapeutyczną i zastosowanie ACT. Jennifer specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z perfekcjonizmem, lękiem, OCD, zaburzeniami odżywiania, kontrolowaniem wagi i chorobami przewlekłymi. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i coachingu w miejscu pracy. Jennifer jest autorką książki „The ACT Workbook for Perfectionism”. Więcej szczegółów, w tym jej najnowsze przemyślenia i wiele zasobów do pracy z perfekcjonizmem, można znaleźć na stronie www.jenniferkemp.com.au.

Udział

Koszt udziału. Koszt udziału wynosi 220zł.

Zniżki (max. 20 zł zniżki) 20 zł taniej, jeśli zapisujesz się razem z jedną osobą lub w kilka osób (każdy uczestnik płaci wtedy 200zł; proszę w zgłoszeniu podać imiona i nazwiska tych osób oraz uiścić opłatę w niedługim czasie od zgłoszenia).

Jak się zapisać? Proszę dokonać przelewu o tytule JENNIFER1 i napisać o tym na bkleszcz.act@gmail.com. Należy załączyć dane do faktury (jeśli jest potrzebna, informacja poniżej).

Chcesz fakturę? Przeczytaj! Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy nie mają możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Powyższa zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. przez Sejm. W związku z tym proszę o podanie danych firmy w pierwszym wysłanym mailu ws. udostępnienia szkolenia lub wysłanie ich najdalej w dniu przelewu. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wystawienia faktury np. w razie podana danych firmy kilka dni po przelewie. Prosimy dla wzajemnej satysfakcji z usługi o trzymanie się tych zasad.

Proszę wysłać przelew na
Inteligo 50 10205558 1111168586100067
Bartosz Kleszcz Psychoterapia i Szkolenia
Aleja Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec
IBAN: PL50102055581111168586100067
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

W razie przelewu z konta zagranicznego proszę doliczyć 11 zł.

Oglądanie nagrania. Nagranie będzie udostępnione przez Uczę się ACT. Potrzebne jest założenie konta z imieniem i nazwiskiem zgodnym z uczestnikiem biorącym udział.