Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych

Szkolenie z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT; acceptance and commitment therapy) prowadzone przez współtwórcę ACT Kirka Strosahla oraz Patricię Robinson. Jej tematem jest prowadzenie terapii focused ACT, zaprojektowanej przez Kirka Strosahla, stosowanej w wymiarze krótkoterminowym, ze szczególnym uwzględniem najbardziej wymagających klientów.

640,00 

Prowadzący

Kirk Strosahl i Patricia Robinson

Czas trwania

16 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Warsztat tłumaczony z języka angielskiego na polski, wyświetlane slajdy będą po polsku.

  Opis warsztatu

  Opis warsztatu

  Warsztat ten skierowany jest do klinicystów, potrzebujących nowych narzędzi do pomocy w rozwoju umiejętności psychicznych w prowadzeniu życia pełnego sensu – wliczając w zakres oddziaływania tych pacjentów, którzy utknęli w życiu pod wpływem niedziałających schematów zachowań samobójczych lub depresji. Większość ludzkiego cierpienia i problemów zdrowia psychicznego, także w przypadku prób samobójczych, można bezpośrednio przypisać długotrwałym, zawodzących oczekiwania schematom emocjonalnego i behawioralnego unikania. Choć procesy psychiczne rządzące takim unikaniem są głęboko wpisane w sam ludzki język, to większość pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie te procesy werbalne regulują to, co robią. Aby wzmacniać odporność psychiczną, zwaną w ACT „elastycznością psychologiczną”, musimy osłabić automatyzm tych procesów (potocznie nazywanych „umysłem”), jako że wpływają one na unikowy styl życia.

  Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania (Focused Acceptance and Commitment Therapy, fACT) jest podejściem terapeutycznym, które pomaga…

  • rozpoznawać nieskuteczność unikowych zachowań,
  • uczyć świadomości i niezależności od własnej „psychicznej gadaniny”
  • akceptować stresujące, niepożądane wewnętrzne doświadczenia

  …podczas angażowania się w działania spójne z wartościami. Efektem takiej pracy jest coś, co nazywamy „bujnym rozwojem”, czy też prowadzeniem wzbogaconego przez swój własny wkład, pełnego witalności życia.

  Więcej o ACT w artykule na ten temat.

  Przebieg warsztatu

  Uczestnicy warsztatu nauczą się teoretycznych i klinicznych podstaw fACT. Dowiedzą się,  gdzie jest podobne, a gdzie różne od typowej terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Przejdziemy przez dowody naukowe wskazujące na zasadność stosowania krótkoterminowego ACT w obliczu problemów psychicznych lub medycznych, wliczając do tego te związane z pojawieniem się depresji i ryzykiem samobójstwa. Podczas ćwiczeń uczących konkretnych umiejętności uczestnicy nauczą się, jak prowadzić wysoce precyzyjne, skupione na pozytywnej zmianie rozmowy z pacjentami, w tym z osobami prezentującymi zachowania wysokiego ryzyka.

  Uczestnicy będą mieć bardzo dużo okazji do praktykowania diagnozy zgodnej z duchem fACT, metod konceptualizacji przypadku i interwencji opartych na metaforach, wliczając w to narzędzie do planowania „Tarcza do rzutek” oraz ćwiczenie „Ścieżka życia”. Uczestnicy nauczą się także oceniać poziom elastyczności psychologicznej oraz konceptualizować tok interwencji korzystając z metody czterech kwadratów. Stosowane metody dydaktyczne to wykład, demonstracja przykładowych interwencji, ćwiczenie umiejętności w małych grupach, ćwiczenia doświadczalne oraz grupowa dyskusja.

  Po warsztacie uczestnicy będą umieli

  • Korzystać z definicji elastyczności psychologicznej, unikania doświadczania oraz unikania behawioralnego.
  • Przeprowadzać wywiad kontekstualny.
  • Dokonywać konceptualizacji za pomocą narzędzia „Cztery kwadraty”
  • Korzystać z planu działania na podstawie formularza „Tarcza do rzutek” – interwencji wspierającej różnorodność behawioralną
  • Korzystać z planu na bazie Ścieżki Życia w formacie indywidualnym i grupowym
  • Korzystać z formularza kluczowych kompetencji FACT jako narzędzia samooceny i bazy dla planowania rozwoju własnych umiejętności

  O prowadzących

  O Kirku

  Kirk Strosahl, PhD, jest jednym z twórców terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Specjalizuje się w stosowaniu ACT w formie krótkich interwencji. Ma 30 lat praktyki w szerokim zakresie krótkoterminowych kontekstów, wliczając w to wykorzystanie tych metod w prowadzeniu klinik i oddziałów podstawowej opieki lekarskiej. Napisał kilka książek dla praktyków poświęconych krótkoterminowym zastosowaniom ACT, w tym Brief Interventions for Radical Change oraz Inside This Moment (razem z Patricią Robinson i Thomasem Gustavssonem, 2012, 2015), a także The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression (razem z Patricią Robinson, 2017), wydany w już drugiej edycji bestseller samopomocowy poświęcony pracy własnej nad depresją. Dr. Strosahl prowadził liczne warsztaty dla profesjonalistów dookoła świata, a jego podejście do uczenia koncentruje się wokół osoby klinicysty oraz nauki umiejętności. Z racji tego często mówi się o Kirku „ręce ACT”.

  CV dr Strosahla po angielsku

  O Patricii

  Patti Robinson, PhD, pełni aktualnie rolę dyrektor ds. treningu i wsparcia technicznego w Mountainview Consulting Group. Dr Robinson prowadzi konsultacje oraz trening w dziedzinie podstawowej opieki lekarskiej nad zdrowiem behawioralnym, stosując krótkoterminową metodę terapii akceptacji i zaangażowania (Focused Acceptance and Commitment Therapy) na całym świecie, wliczając to Hong Kong, Szwecję, Finlandię, Holandię, Hiszpanię, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Australię, Nową Zelandię, Danię, Norwegię, Finlandię i Stany Zjednoczone. Na wcześniejszych etapach kariery pracowała jako naukowiec i klinicystka w Group Health Cooperative w Seattle, WA oraz jako konsultantka zdrowia behawioralnego w Yakima Valley Farm Workers Clinic w Toppenish, WA. Na swoim koncie ma ponad 50 profesjonalnych publikacji, wliczając w to 11 książek.

  CV dr Robinson po angielsku

  Darmowy webinar będący elementem szkolenia

  Zapraszamy do obejrzenia darmowego webinaru Kirka i Pati. Godziny z niego wliczają się do zaświadczenia. A nawet jeśli nie bierzesz w nim udziału, warto poznać FACT i kilka sposobów myślenia oraz pracy, którymi Kirk i Pati dzielą się w trakcie wydarzenia – będą przydatne zarówno tobie jako osobie, jak i tobie jako specjaliście pracującym z drugim człowiekiem.