Uczenie się nawiązywania więzi: ACT + FAP dla klientów z problemami z bliskością

Autor Benjamin Schoendorff | Źródło
Polska wersja Paweł Dyberny

Jak wykorzystać FAP i ACT w ramach intymnej relacji terapeutycznej.

 

Zachowania istotne klinicznie i pięć zasad psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej

Autor Benjamin Schoendorff | Źródło
Polska wersja Paweł Dyberny

Zasady wprowadzające do FAP.

 

Współczucie wobec siebie i obraz ciała

Łowienie metafor na sesji

Autor Niklas Törneke | Źródło
Polska wersja Bartosz Kleszcz

Jak wykrywać metafory podczas sesji i robić z nich terapeutyczny użytek?

 

Główne rozróżnienia pomiędzy czterema terapiami z tzw. trzeciej fali

Autor Christina Chwyl | Źródło
Polska wersja Paweł Dyberny

Jakie są najważniejsze różnice między RO DBT, DBT, ACT i CFT?

 

Czym jest poznawanie siebie? Praktyka uważnego stawiania pytań w Radykalnie Otwartej Dialektycznej Terapii Behawioralnej (RO DBT)

Teraz i wtedy: Używanie ram czasowych przy elastycznej, współczującej zmianie perspektywy

Jak terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) działa przy uzależnieniach?

Wstyd w kontekście: Rozpatrywanie znaczenia kultury w podejściu do wstydu

Trening akceptacji i zaangażowania w miejscu pracy

Dlaczego (nie) pytać dlaczego?

Dlaczego uzależnienie NIE jest chorobą mózgu

40 wskazówek do wyjścia z impasu podczas terapii akceptacji i zaangażowania