Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją

Warsztat „Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją” prowadzi prof. Sona Dimidjian, światowej klasy terapeutka i naukowiec. Współautorka podręcznika z protokołem aktywacji behawioralnej (behavioral activation) dla osób z depresją oraz licznych, innych książek oraz badań naukowych na temat BA.

WERSJA Z POLSKIM TŁUMACZENIEM SYMULTANICZNYM.

480,00 

Prowadzący

Sona Dimidjian

Czas trwania

12 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone SYMULTANICZNIE na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

  Opis warsztatu „Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją”

  Opis warsztatu „Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją”

  Aktywacja zachowania (BA, od ang. Behavioral Activation) jest krótkoterminową formą leczenia depresji, która kładzie nacisk na aktywację i zaangażowanie w wychodzeniu z depresji. Aktywacja zachowania ma silne zaplecze empiryczne, poparte licznymi badaniami klinicznymi prowadzonymi w ostatnich dekadach. Porównywano w nich aktywację zachowania z farmakoterapią i standardowym leczeniem w ośrodkach na całym świecie.

  Najnowsze badania kliniczne ponownie wzbudziły zainteresowanie tą interwencją w leczeniu depresji w różnych formach pracy z drugim człowiekiem, w tym wśród tzw. peer counselors (osób, które doświadczyły swojego własnego cierpienia i uzyskały formalny trening celem niesienia pomocy innym), lay counselors (członkowie społeczności kościelnej, którzy najczęściej nie są ani licencjonowanymi terapeutami, ani klerykami, niosiący pomoc innym) oraz w formacie online. Aktywacja zachowania ma na celu nauczenie klientów określonych umiejętności behawioralnych służących poprawie nastroju i radzenia sobie z problemami w życiu.

  W ramach tego warsztatu przedstawiona zostanie historia i kontekst rozwoju BA, podstawa empiryczna pokazująca skuteczność stosowania BA w leczeniu depresji oraz nowe rozwiązania służące wdrażaniu BA do pracy z innymi populacjami w różnych kontekstach.

  Na szkoleniu będziemy koncentrować się na głównych zasadach i strategiach stosowanych w ramach tej interwencji terapeutycznej. Uczestnicy warsztatu poznają główne elementy struktury i stylu wdrażania BA. Nauczymy się także tworzenia i prezentowania konceptualizacji przypadku w ramach aktywacji zachowania, jak określać i definiować cele leczenia oraz jak wdrażać kluczowe strategie BA w codziennej pracy (określanie celów, kierowana aktywacja, modyfikacja wzorca unikania, regulacja codziennej rutyny i rozwiązywanie problemów).

  O prowadzącej 

  „Sona Dimidjian jest kierowniczą Renée Crown Wellness Institute oraz profesorem na Wydziale Psychologii i Neuronauk na Uniwersytecie Colorado Boulder. Jej badania koncentrują się na kultywowaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu wśród kobiet, dzieci i rodzin, poprzez angażowanie wykorzystania zasobów ludzkich celem uczenia się, jak troszczyć się o siebie samych i społeczności, w ramach których się funkcjonuje. Sona odpowiedzialna jest za opracowywanie programów studiów i praktyk w edukacji i służbie zdrowia. Kładzie w nich nacisk na przechodzenie przez kluczowe fazy rozwojowe takie jak: faza prenatalna, wczesne dzieciństwo i okres adolescencji.

  Od wielu lat interesuje się także zapewnianiem szerszego dostępu, skalowaniem i utrzymywaniem skutecznych programów, zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i partnerstwach opartych na wspólnotowej współpracy. Jej obecne badania koncentrują się na zapobieganiu depresji i wspeiraniu dobrostanu u mam nowonarodzonych dzieci oraz tych, które spodziewają się narodzin dziecka. Promuje w nich zdrowy obraz własnego ciała, rozwój kompetencji przywódczych u młodych kobiet, a także rozwój praktyki uważności i współczucia wśród młodych ludzi, rodzin i edukatorów.

  Razem z dr Sherryl Goodman napisała książkę dla kobiet będących w ciąży o tytule „Expecting Mindfully: Nourish Your Emotional Well-Being and Prevent Depression During Pregnancy and Postpartum”. Za swój dorobek naukowy, liczne badania kliniczne i pracę akademicką otrzymała wiele nagród, w tym: the Dorothy Martin Women’s Faculty Award, the Outstanding Graduate Mentor Award, and the Robert L. Stearns Award na Uniwersytecie Boulder Colorado, a także Susan Hickman Award.

  Sona Dimidjian jest autorką i współautorką ponad 140 badań naukowych, które były cytowane ponad 8000 razy. Jest współautorką takich książek, jak: „Behavioral Activation for Depression: A Clinician’s Guide” (nowe wydanie ukazało się na początku 2022r.), „Behavioral Activation with Adolescents: A Clinician’s Guide” oraz książki “Evidence-Based Practice in Action: Bridging Clinical Science and Intervention”, która ukazała się w 2019 roku pod jej redakcją naukową.

  Sona Dimidjian, prowadząca warsztat "Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją" podczas wystąpienia