Terapia przetwarzania poznawczego dla osób z PTSD

Szkolenie online ze światowej klasy ekspert prof. Patricią Resick na temat wykorzystania terapii przetwarzania poznawczego (CPT) w pracy z osobami z zespołem stresu pourazowego (PTSD).

640,00 

Prowadzący

Patricia Resick

Czas trwania

16 godzin zegarowych (bez prac w grupach i przerwy)

Czas dostępu

Plik wideo jest aktywny 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Ceryfikat

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału z ilością godzin (pdf)

Język

Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski przez dwóch tłumaczy, prezentacja jest po polsku. Udostępnione materiały do pracy są także po polsku.

  Opis warsztatu

  O szkoleniu online

  Celem tego warsztatu jest nauczenie uczestników prowadzenia protokołów terapii przetwarzania poznawczego (CPT) w zaburzeniach stresowych pourazowych (PTSD). PTSD jest bardzo heterogenicznym zaburzeniem o wysokim wskaźniku współzachorowalności. Warsztat rozpoczyna się przeglądem badań dla populacji, które otrzymały CPT, opisem objawów DSM-5, a następnie funkcjonalnym opisem tego, dlaczego niektórzy ludzie nie odzyskują zdrowia po traumie i dlaczego objawy towarzyszące rozwijają się wraz z PTSD. Teorie poznawcze i biologiczne zostaną wprowadzone, aby opisać, dlaczego terapia poznawcza redukuje objawy PTSD. Po tym przeglądzie badań i teorii na temat CPT, uczestnicy nauczą się prowadzić 12-sesyjną terapię, sesja po sesji, wraz z wersją protokołu o zmiennej długości. CPT jest bardzo systematycznym podejściem do leczenia PTSD, w którym uczestnicy uczą się myśleć o swoich traumatycznych wydarzeniach w inny sposób i nabywają umiejętności bardziej zrównoważonego myślenia. Warsztat ten zawiera wiele przykładów terapii w formie nagrań wideo, jak również możliwości ćwiczenia umiejętności i pracy z arkuszami ćwiczeń, które są częścią terapii.

   

  Dla kogo

  • Dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów
  • Dla studentów chcących lepiej poznać, jak wykrywać i pracować z PTSD
  • Dla przedstawicieli wszystkich nurtów terapeutycznych
  • Dla osób chcących urozmaicić i wzbogacić swoją pracę terapeutyczną

   

  Cele warsztatu

  • Uczestnicy będą w stanie opisać funkcjonalny model PTSD.
  • Uczestnicy pokażą różnicę pomiędzy asymilacją, akomodacją i nadmierną akomodacją.
  • Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować punkty utknięcia u klientów z PTSD.
  • Uczestnicy zademonstrują dialog sokratejski w celu podważenia problemów związanych z utknięciem

  O prowadzącej

  Patricia A. Resick, Ph.D., ABPP jest profesorem psychiatrii i nauk behawioralnych w Duke University Medical Center. Po uzyskaniu tytułu doktora psychologii na University of Georgia, dr Resick pracowała jako asystent i profesor nadzwyczajny na University of South Dakota. Pracowała także w charakterze od prof. nadzwyczajnego do prof. zwyczajnego na University of Missouri- St. Louis, a w 2000 r. uzyskała tytuł profesora honorowego (Curator’s Professor).

  W tym okresie rozwinęła również i była dyrektorem Center for Trauma Recovery. W 2003 r. prof. Resick została dyrektorem Women’s Health Sciences Division w National Center for PTSD, VA Boston Healthcare system oraz profesorem psychiatrii na Boston University. W 2013 roku przeniosła się na Uniwersytet Duke’a. Specjalnością prof. Resick jest rozumienie i leczenie skutków wydarzeń traumatycznych, w szczególności zespołu stresu pourazowego (PTSD). W 1988 roku opracowała Cognitive Processing Therapy (CPT) dla PTSD, krótką terapię opartą na dowodach i nadzorowała wiele badań klinicznych. Podręcznik terapii CPT został przetłumaczony na 12 języków i był formalnie rozpowszechniany w VA w USA, Kanadzie i Australii, a obecnie także w Demokratycznej Republice Konga.

  CPT jest uważany za terapię pierwszego wyboru w leczeniu PTSD. Badania naukowe prof. Resick są nieprzerwanie finansowane od 40 lat; opublikowała ona ponad 350 artykułów i rozdziałów oraz 10 książek na temat PTSD. Pełniła funkcję przewodniczącej zarówno International Society for Traumatic Stress, jak i Association for Cognitive and Behavioral Therapies. Jest laureatką nagród za badania i mentoring, a także nagród za całokształt twórczości przyznawanych przez Trauma Division (56) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society for Traumatic Stress Studies oraz Association for Cognitive and Cognitive Therapies.